Våra barn, allas ungar

on 28 december 2008

av Emma/ScräpEmma

Idag, den 28e december, är det Värnlösa Barns dag. Den hette tidigare Menlösa barns dag, men namnet ändrades, då det fått en negativ klang. Dagen firas för att hedra de barn som kung Herodes lät döda i jakten på den nyfödde judakonungen Jesus.
Tänk om det vore så att dessa barn var de enda små offer för grymma vuxnas händer, som fanns att hedra. Men vi vet alla att så många fler barn har offrats sedan dess, och många på än mer bestialiska sätt. De små finns i krigs- och katastrofhärjade områden, i storstadens slum, i kåkstäder och läger, i det fina bostadsområdet, det välbärgade hemmet och i din stad.
Denna artikel publicerar vi för att hedra dem.

Barnets rättigheter
Den 20 november 1989 antog Förenta Nationernas generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Detta datum firas nu Internationella barndagen.
Barnkonventionen tillerkänner barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Den bygger på fyra grundläggande principer:
* att alla barn har samma rättigheter
* att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
* att alla barn har rätt till liv och utveckling
* att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Julfrid?
Den 19 november var det Världsdagen mot barnmisshandel.
Det finns så mycket vi skulle kunna skriva, så många tragiska exempel vi skulle kunna ta upp och skrämmande statistik vi skulle kunna lista. Jag tänker inte göra det, jag ber er bara att tänka efter.
Bara i vårt land finns det alldeles för många barn som lever i misär, och under förhållanden som ofta blir än värre under helger som jul och nyår. Det är ju då det är mer legitimt att dricka alkohol och skyddsnät såsom dagis, fritids och skola har stängt under flera veckor och kompisar firar jul på annat håll, med de sina.
Stressade föräldrar bråkar, skriker, kränker och kanske till och med slår. Både varandra och sina barn.

Den omskrivna ekonomiska krisen har väl inte undgått någon? Det första jag tänker på är alla barn som får betala för den. I familjer som redan har det tufft, blir läget än värre när det sociala skyddsnätet får allt större revor: förutom de gräl och de pressade situationer som barn får bevittna, så blir det än lättare för de vuxna att ta till flaskan, och för dem som brukar våld, att dela ut fler slag och hårda ord.
Det är känt att det brukar vara barnen som får betala det högsta priset.

Vårt ansvar
Det är få som inte berörs av barn som far illa. De är så utsatta, och är ofta helt i händerna på förövarna, fullt beroende av den hand som slår, eller den famn som vägrar närhet.
Det är få som inte önskar att det fanns någonting de kunde göra.
Det första, och viktigaste, är att vi alla måste våga se. Våga reagera om vi tror att någonting är fel, vare sig det rör en liten i vår närhet, eller ett främmande barn. Vi måste våga stå upp för varenda unge.

Det finns några riktigt vidriga exempel, kända från media, där man undrar varför ingen, varken släkting eller utomstående har reagerat, eller vad viktigare är: agerat. Vi minns väl alla t ex Bobby och Baby P? Det är oerhört lätt att blunda, att tänka att det inte rör mig. Men det är vårt ansvar som medmänniskor att våga stå upp för varenda unge.
"Det är inte de onda människornas ondska som är farligast, utan de tigande människornas tystnad." ( Martin Luther King).

Senare idag kommer vi att publicera alster vi skapat kring Barnets rättigheter.

Användbara länkar:
Barnkonventionen
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Rädda Barnen
Barnombudsmannen

För dig som är förälder, och behöver råd och stöd, har både Rädda Barnen och BRIS en föräldratelefon. Numret till dessa finns på respektive hemsida.

Om du befarar att ett barn i din omgivning far illa, går det alltid att kontakta exempelvis BRIS eller Rädda Barnen, för att få råd i hur du ska gå till väga.
Du kan också kontakta Socialtjänsten i den aktuella kommunen.

Vi skapar kring barns rättigheter av ScräpEmma & Bi

1 kommentarer:

Det här är jag sa...

Så tänkvärt tjejer!!
Jag vill gärna dela med mig av en dikt jag hittade på nätet.

Ett Barn är fött på denna dag, nu tändas juleljusen, kring krubbor utav många slag och friden rår i husen. Vi gläder oss med glögg och gran och mat på smörgåsborden åt detta enda mänskobarn, men det föds fler på jorden.

Den stilla nattens helighet, den riktigt stora stunden, går i repris på vår planet snart en gång i sekunden. Och William föds på ejderdun och Juan på trottoaren. Och Radja visar sig bli brun och Wanda svart som staren.

Men alla är de här för oss, för livet ska de strida, för jordens framtid ska de slåss och kärlek ska de sprida. Om vi ska slippa domedagen då världen ska förfalla, beror ej på ett särskilt barn, vi måste tro på alla!

KRAM