Vi liftar - information

on 31 mars 2009

av maxell

Skrotboken har börjat att leta reda på och lifta alster skapade av olika talangfulla scrappare runt omkring oss. I det här inlägget ger vi information om och kring liftning.

Det viktigaste är att Lift är inte samma sak som CASE även om de två begreppen är relaterade.

CASE = Copy and Steal Everything
CASE är när du ser någon annans alster och blir inspirerad på så sätt att ditt slutresultat är endera exakt likadant eller mycket liknande. Det är god kutym att ge credits till den som skapade originalet. Rimligen bör inte CASE användas i kommersiella sammanhang där du själv tjänar pengar.

Lift
En lift är när du skapar med inspiration från någon annans alster. Det kan handla om delar eller detaljer som du gillar eller som överhuvudtaget tilltalar dig. Du lånar helt enkelt idéer och gör något "eget". Även här är det god kutym att ge credits till den som skapade originalet.

När vi liftar kan vi inspireras och låna till exempel

- Titeln (själva texten, dess placering och så vidare)
- Ett ord (hur tolkar du det ordet?)
- Typsnitt (för såväl titel som journaling)
- Färg/er (färgkombination, färgskala och så vidare)
- Papper (använd samma papper på annat sätt)
- Foto/n på en layout (antal, placering och så vidare)
- Fotoupplägg (närbild, detaljer, landskap, fotoserie och så vidare)
- Layout eller upplägg (se originalet som en skiss för placering av papper, foton, text och dekorationer eller använd lager på lagerteknik, textremsor och så vidare)
- Dekoration/er (form, placering och så vidare)
- Tema (vad handlar alstret om?)
- Känsla (vad förmedlar alstret för känsla?)
- Tekniker (distressade kanter, rivna kanter, stämpling och så vidare)
- Och så vidare...

Att tänka på
De flesta av oss hämtar nog alltid inspiration för våra alster och frågan är när vi ska ge credits och när vi kan avstå från det. Var drar vi gränsen? Samtidigt, kan vi någonsin säga att något vi gjort är unikt och eget? Kan det inte vara så att någon någonstans i världen har gjort eller gör samma sak samtidigt eller före? Varje alster har en viss dimension av unikhet genom att det är vårt eget hantverk och våra egna tankar som vi komponerar ihop till en helhet även om vi hämtar idéer, inspiration, material och så vidare från flera källor. Poängen med en lift (och även ett CASE) är att vi hämtar inspiration direkt från minst ett alster. I dessa fall är det självklart att lämna credits till den som skapat originalet.

I sammanhanget är ett citat av en mycket känd konstnär tänkvärt. Pablo Picasso hade flera poänger när han sa "Good artists copy, great artists steal"... Citatet ska väl inte tolkas bokstavligen, men ändå är det väldigt nära sanningen. Alla lånar eller "stjäl" idéer och lösningar från varandra - hela tiden. Kom bara ihåg att ibland är det lämpligt att vi lämnar credits. ;)

Vill du bli liftad?
Har du skapat ett alster som alla kan lifta? Hör av dig till oss på [skrotboken@gmail.com].

Skrotbokens länkar
Vi liftar #1 - Carina Lindholm. Deadline 5e april.

0 kommentarer: