av maxell

Nu kryper hösten på med sitt mörker och samtidigt har flera “svarta händelser” utspelat sig under oktober månad genom årens lopp. Snart, den sista oktober firas dessutom Halloween. Därför har vi valt att skapa valfritt alster där minst en zombie ingår på något sätt och där svart som färg inte får användas på något sätt.

Detta inlägg är högaktuellt i den värld vi lever i idag. Temat handlar om en kombination av ett antal händelser som utspelat sig genom årens lopp och i varierande grad utspelar sig i nutid. Det är främst "svarta händelser" (se längre ner i detta inlägg) varav flera har kopplingar till börskrascherna 1929, 1987 och 2008. Det är inte alltför långsökt att säga att de påminner om dagens situation samtidigt som det överlag påminner om det svarta mörkret som strykt in över landet och som är en påtaglig del av Halloween.

Vi har dock valt att vända på saken och därför ingår inte svart som färg i våra alster. För att knyta an till såväl Halloween som några av de svarta händelserna har vi även valt att använda oss av minst en zombie.

Först har vi min (maxells) tolkning av detta skräckinjagande tema ...


Jag tog fasta på vissa svarta händelser som utspelat sig och utspelar sig under oktober månad och skapade en sida i min ena Art Journal kring "the economic man". Den som råkat på denne "man" vet varför han är ritad som en zombie som jagas av en portfölj och varför hans verktyg är dels en spåkula med ett spöke och dels en linjal ... :)

Det finns inget svart på min sida. Alla konturer och detaljer på bakgrunden är ritade med, en för halloween passande, lila penna. Såväl zombien som den levande portföljen fick stänk på sig med hjälp av en så kallad sprattelstämpel.

Här ska väl noteras att för bakgrunden passade jag även på att vara "ekonomisk" och återanvände bland annat papper som utgjort en påse runt bröd.

Sida i Art Journal av maxellDetaljbilder
Sida i Art Journal av maxell


Från en ljus tolkning av ett mörkt läge till Hozzans inbjudande kort ...


Det är väl inte alla dagar man känner sig på topp... speciellt inte innan man fått kaffe.

Jag hittade denna gratis digistämpel och har sedan stämplat bakgrunden. Stämpeln är utskrivet i mörkblå men ser svart ut efter färgläggning. Något annat som inte syns så mycket på bilden är att jag fyllde i ögonen med 3D-lack för en rolig effekt.

Kort av Hozzan


Oavsett om du är koffeinberoende kaffedrickare eller inte passar detta kort vissa dagar - Halloween inkluderat.

Något annat som kan, vare sig du vill det eller inte, vara aktuellt var dag belyses genom ett samarbete mellan mor och dotter, Bi och Sam.


På resande fot utomlands finns inte mycket material att ta till - då får man använda sig av fria digitala papper och dekorationer. ;) Utan tillgång till så mycket material fick vi; Sam och jag i alla fall ihop den här mammazombien. Sam har ritat själva zombien som blivit avfotograferad och därefter arbetats i Photoshop Elements.

Texten talar för sig själv och det är klart att jag som mamma känner mig träffad - så ser sanningen ut ibland. ;) Dock en kärleksfull hälsning med hjärtan och allt.

Digitalt verk av Bi och Sam


Med det önskar vi en trevlig Halloween på torsdag. Busa till det för såväl stor som liten. Mata inte zombierna...

Här kan du läsa mer om de händelser och (tema)dagar som ligger till grund för detta inlägg. Längst ned i inlägget finns länkar till andra inlägg med såväl Halloween- som zombieanknytning.

Dagar med ekonomisk anknytning
- Den 17e oktober är den "Internationella dagen för utrotande av fattigdom" (På engelska: The International Day for the Eradication of Poverty). Det är en årligen återkommande dag som instiftats av Förenta Nationerna 1993 genom antagandet av resolution 47/196. Dagen syftar till att öka medvetenhet och kunskap om behovet av att utrota fattigdom i världens alla länder. Var år har ett specifikt tema. Temat för 2013 är "Att arbeta tillsammans mot en värld utan diskriminering: Bygga på erfarenhet och kunskap om människor i extrem fattigdom".

- Den 19e oktober 1987 är "Svarta måndagen" (på engelska: Black Monday). Den dagen föll världens börser, med Dow Jones i spetsen, dramatiskt. DJIA (Dow Jones Industrial Average) gick ner dryga 22.6 procent denna dag och fallet var, efter lördagen den 12e december 1914, den nästa största i börsens historia. I vårt land gick Stockholmsbörsen ned med över 20 procent och i slutet av oktober hade börskurserna världen över gått ner mellan omkring 45 och 23 procent. Denna måndag klarade sig det finansiella systemet ganska bra och senare - i slutet av 1987 - slutade börsen på plus.

- Den 20e oktober är "Världsdagen för statistik". Dagen är instiftad av Förenta Nationerna och firas årligen sedan 2010. Syftet med dagen är lyfta fram betydelsen av statistik samt göra statistik mera synligt, lättare att förstå och understryka vikten av att använda statistik korrekt. Var nation har som uppgift att ta fram tillförlitlig och korrekt statistik som påstås visa hur landet utvecklas (över tiden). Statistik har ofta en stor betydelse för att lösa frågor av såväl ekonomisk som social kontext.

- Den 24e oktober 2008 är "Blodiga fredagen" (på engelska: Bloody Friday). Denna dag föll världens börser och den ekonomiska och finansiella krisen 2008 var ett faktum.

- Den 28e oktober 1929 är "Svarta måndagen" (på engelska: Black Monday). Det är dagen då Wall Street kraschade 1929 och aktiemarknaden upplevde stora stora omvälvningar. Denna dag föll Dow Jones med 38,33 punkter eller 13 procent. Denna börskrasch utgör, när hänsyn tas till den fulla omfattningen och varaktigheten av dess nedfall, den mest förödande börskraschen i historien av Förenta staterna. Kraschen signalerade början av tio år stora depressionen som påverkade alla västliga industriländer.

- Den 29e oktober 1929 är "Svarta tisdagen" (på engelska: Black Tuesday"). Denna dag som följer direkt efter "Svarta månaden" fortsätter börsen att falla och därigenom faller ekonomin samman i samtliga stater i Förenta Staterna. Denna dag avslutar det glada 1920-talet och den stora depressionen inleds på allvar.

- Den 31a oktober är "Världsspardagen" (på engelska: World Savings Day och tidigare World Thrift Day). Dagen utropades 1924 av den första internationella sparbankskongressen. Om dagen är det värt att nämna att den presenterades i Svensk Läraretidning den 8e november 1933 av bankkamrer J. H. Jönsson som "... Avsikten med Världsspardagen, vars inrättande beslutades vid ett internationellt sparbanksmöte i Milano den 31 oktober 1924, är icke att vi just denna dag skulle kunna spara mera än eljest. Dagen skall istället giva oss en maning till eftertanke, hur vi förvaltar vårt pund . . ." och i en underrubrik till den citerade artikeln fastslås att snålhet och girighet är sparsamhetens värsta fiender.
Övriga dagar
- Den 19e okt 1900 upptäckte, i sitt hus i Grunewald utanför Berlin, Max Planck lagen om svartkroppsstrålning, dvs Plancks lag. En svartkropp är ett objekt som inte reflekterar någonting utan istället absorberar all infallande elektromagnetisk strålning. Detta medför att den strålning som kan avges från kroppen är oberoende av den strålningsmiljö som kroppen befinner sig i. Istället beror strålningen på de inre egenskaperna hos kroppen. Det har vidare visat sig att den enda egenskap som påverkar den avgivna svartkroppsstrålningen är svartkroppens temperatur. I praktiken är det omöjligt att tillverka ideala svartkroppar, men en konstruktion i form av en låda som invändigt har svarta väggar och som någonstans har ett mycket litet hål är ganska nära. För denna konstruktion gäller att den strålning som lämnar hålet är till en god approximation fördelad på olika frekvenser i enlighet med Plancks strålningslag eller Plancks lag. Plancks största bidrag var att 1900 införa en kvantenhet, dvs Plancks konstant. Detta har sedan haft stor betydelse för kvantfysikens utveckling.

- Den 20e oktober 2008 släppte AC/DC sitt första album sedan 2001. Titeln är "Black Ice". Tidigare har de även gjort, bland annat, låten "Back in black".

- Den 31a oktober är Halloween.

Skrotbokens länkar
Vi firar Halloween av Alien Bling - Inlägg från 2008 som berättar om Halloweenfirandet.
Illustrationer vi ritar själv! av Pippin - Inlägg i samband med Halloween 2012 där zombier ingår på kort.
Vi tar vad vi har för att fira Halloween av maxell - Inlägg i samband med Halloween 2008 där en zombie ingår på en layout. Länk till tidigare publicerade inlägg i samband med Halloween

av Birgitta/Bi

Idag vajar; sida vid sida med den svenska flaggan, Förenta Nationernas blåvita fana, runt om i vårt land. Detta för att uppmärksamma att det idag är FN-dagen. Den 17e oktober kunde även Spirit day firas; mer om detta nedan, vilket gör att Skrotboken idag presenterar alster där vi använder färgen lila i kombination med minst en fredsduva.

I en värld där konflikter härjar, nya krig blossar upp, där gamla krig fortgår med oförminskad styrka och där kemiska vapen används mot civilbefolkning, och så vidare, behövs en motpol som kan arbeta för fred och konfliktlösning. FN-dagen, en av FN:s internationella dagar, firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945 efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

En annan FN-dag som firades den 2 oktober är Internationella ickevåldsdagen. Datumet är valt för att hedra Mahatma Gandhi som var född den 2 oktober 1869. Gandhi var en global förespråkare för ickevåld och fredliga lösningar och det finns ett grundläggande filosofiskt samband mellan förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de principer som Mahatma Ghandi förespråkade.

För att se hur de stora konfliktområdena i världen är fördelade över världskartan och för att läsa mer om vad som är ursprunget till dessa konflikter kan du gå in på Globalis som är en interaktiv världsatlas från Svenska FN-förbundet, följ länken nederst i detta inlägg.

Spirit Day
I en värld där samhällsklimatet hårdnar; inte minst på grund av ekonomisk osäkerhet, blir alltid olika grupper utsatta för förföljelser och uteslutning ur samhället. Runt om i Europa märks detta allt mer tydligt. Allt fler extrema politiska grupper ökar i popularitet och främlingsfientlighet och hets mot olika delar av befolkningen ökar.

En grupp medmänniskor som fortfarande; och i allt större grad, är mycket utsatta idag är de som har annan sexuell läggning än den heteronormativa.
Ett exempel som "sanktionerar" förföljelse är Rysslands nya antigaylagar.

Som motpol till detta kunde den som så ville bära något i lila, den 17 oktober, för att visa sin support och därigenom stötta de ungdomar som idag blir utsatta för mobbing på grund av sin sexuella läggning.
Dagen initierades; år 2010, av Brittany McMillan, en tonåring från Canada.
Att det är just färgen lila som bärs härör från regnbågslaggans lila fält. Flaggans skapare Gilbert Baker lät färgerna symbolisera olika egenskaper och den lila färgen representerar anden, det vill säga "Spirit" på engelska.

Skrotboken skapar i lila med känsla för fred ...
En klassisk symbol för fred är fredsduvan, gärna med en olivlöv i näbben. Idag är våra alster lila i färgen och som en extra fredshälsning finns där även en fredsduva med. Spacegirl skickar er alla en cyberkram ...


Jag har gjort ett lila kort - en av mina favoritfärger för övrigt vilket gjorde det extra lätt att skapa.
Mina fredsduvor är i trä och sen har jag använt blommor, bokstäver, band & blingstenar.
Ett kort till någon som behöver en kram - det känns som en handling för fred.

Kort av Spacegirl

Visst är kramar en handling för fred! Till skillnad från Spacegirls duvor så bär Chruss duva med sig en olivkvist i näbben.


Skapat ett mycket enkelt kort i lila toner med en fredsduva ...
Kort av Chruss

Istället för olivkvist har Hozzans duva näbben full av rosor. En riktigt romantisk tolkning.


En duva för freden och i färgen lila blev till ett "bra att ha kort".
Kort av Hozzan

Från ett "bra att ha kort" till ett med särskilt syfte. Även dessa duvor bär olivkvistar i sina näbbar.


Jag har gjort ett grattis kort, med tre fredsdruvor som dekoration och en större vit/lila blomma.
Kort av Kicken

Slutligen en layout från Mahlin78. Ett minne från en fridfull sensommardag.


Jag har valt att scrapa ett foto jag tog i mitten av september i år på en dagslända. Maken stod och fiskade medan jag njöt av sensommarvädret och fotade det som föll mig in. Att göra om fotot till svart/vit var ett lätt beslut till denna utmaning.
Digital layout av Mahlin78

Är lila din favoritfärg? Har du skapat något i lila nyanser och/eller med en duva får du gärna lämna en kommentar till detta inlägg med en fungerade direktlänk till ditt aster. Vill du hellre skicka en hälsning via e-post finns adressen i marginalen till höger.

Länkar
Globalis
Wikipedia om Spirit Day


Skrotbokens länkar
Julklappsstugan 22/12 - Pynt till granen - pappersduvor, 2008 av Sofia/skberg74
Kort med analoga färger färggrannar av maxell, 2010, Innehåller kort i lila
Trendspaning - hösten och vintern 2008, av ikis, Innehåller alster i lila

Mitt kreativa rum - Hozzan

on 20 oktober 2013

av Mahlin78

Alla bilder i inlägget är tagna av Hozzan

Idag visar vi upp det sjunde kreativa rummet i vår årslånga serie på just det temat. Turen har idag kommit till Hozzan.

Vår tanke med denna serie är att inspirera våra läsare till att visa upp sina kreativa rum. Kanske har just du en toppenbra lösning på en förvaring?! Dela gärna med dig, antingen via en kommentar till detta inlägg eller via mail till Skrotboken. Mailadressen återfinns längst ner i detta inlägg.Välkommen till min skaparplats, eller min studio som jag kallar den, om man nu kan kalla ett rum som är 2x3 m för studio. Med tanke på att både min dotter och jag pysslar här, och både med papper och pärlor, så är ytan utnyttjad maximalt. Det är inte någon hemlighet att jag alltid har gillat färgerna svart och vitt så rummet går i dessa färger och någon pigg färgklick därtill som varierar. Just nu är det orange som piggar upp i hösten. Alla andra färger använder jag mig av när jag pysslar. Min bästa inspiration får jag av min utsikt genom fönstret som jag har framför mig när jag pysslar.Med två skrivbord, två stolar,en expedithyllan och en väggfast garderob så har vi då den möblering som är i rummet.Har hängt upp tavellister som vi förvarar våra knappar, brads mm i burkar som man brukar använda till pärlförvaring. Där hamnar också en del alster innan de flyttar in i album eller de lådor som jag förvarar mina Lo i. Det är som bekant inte många av mina Lo´s som får plats i album, pga alla lager och därför förvaras de i lådor från samma ställe som bokhyllan.På väggen bredvid hyllorna så har vi satt upp stänger och krokar som egentligen är kökstillbehör, men som fungerar jättebra att hänga upp stickers, rubons och diverse andra förpackningar så att vi har dem överskådligt och lättillgängligt.Förvaring kan man aldrig få för mycket av och i dessa skoskåp från ett känt möbelföretag på fyra bokstäver så förvarar jag mina bokstavsstickers, bling och andra klistriga dekorationer.

Andra förvaringslösningar som jag kan bjuda på är:


-Blom och bandförvaring i zip-påsar sorterat på färg -Färglåda -Spillbitarna i plastfickor -Lpfickor i plast för förvaring av cardstock/mönstrade papper -Washitejp i låda -Washitejp på vitaminrör så man kan dela på rullen och byta med varandra -Kakfat för diverse prylar -Glasburk för bandsnuttar och udda blommor -Burkar för knappar, brads, metalldekos


Det var en liten rundtur i vår studio och för det mesta så råder det ett kreativt kaos härinne. Eller som sambon alltid brukar säga....att man kan få in så mycket saker på så liten yta. Tack för besöket!

Jag hoppas att du som läsare fick med dig något/några bra tips på förvaring av dina pysselsaker. Hur har du löst din förvaring hemma? Lämna gärna en kommentar så vi på Skrotboken kan titta förbi.
Vill du hellre maila oss klickar du på länken nedan.

Skrotboken

Länkar
- Mitt kreativa rum - Mahlin78 av Mahlin78
- Mitt kreativa rum - cri-kee av Mahlin78
- Mitt kreativa rum - Kosepute av Mahlin78
- Mitt kreativa rum - Cajaba av Mahlin78
- Mitt kreativa rum - Chruss av Mahlin78
- Mitt kreativa rum - Spacegirl av Mahlin78


En mustig höstmåltid!

on 16 oktober 2013

av Pia/Pippin

Oktober och hösten är som vi alla vet skördetider och full av underbara höstiga färger. Vi har därför skapat med mustiga höstfärger och där använt oss av en krydda. Den 16 oktober är det ju också FN:s World Food Day och samma dag Världshungerdagen. Den 17 oktober infaller också Måltidens dag. Därför faller det sig ganska naturligt att skapa något som har med mat att göra.

World Food Day firas den 16 oktober varje år till åminnelse av grundandet av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Samma dag firas också Världshungerdagen där syftet med dagen är att öka medvetenheten om hunger- och fattigdomsfrågor. Enligt den senaste beräkningen (2010) lider ca 925 miljoner människor av kronisk undernäring och hunger. De största antalet finns i Asien, men det är i Afrika som hungern minskar långsammast och man räknar med att ca 30% av befolkningen hungrar.

Måltidens dag
Måltidens dag, som alltid infaller den tredje torsdagen i oktober, i år den 17 oktober, är ett initiativ från föreningen Låt måltiden blomma. Föreningen arbetar på ideell basis med att ge måltiden en mer lustfylld status och uppmärksamma det hälsosamma möjligheterna att samlas i lugn och ro runt ett dukat bord.

Här nedan följer de alster vi gjort till detta tema. Vi förklarar också varför och hur vi använt den krydda som vi gjort. Först ut är Mahlin78 som gjort en härlig layout.


Kaffe! Älskar det! Men att bara dricka det med mjölken varje gång är tråkigt kan jag tycka, så för att piffa upp det pudrar jag gärna mitt kaffe med kanel eller ett uns vaniljpulver. Eller så tar jag i lite, lite redan när jag brygger kaffet. Enkelt och gott! Och så luktar ju både kanel och vanilj så himla gott
Layout av Mahlin78

Nästa alster kommer från Hozzan som gjort ett härligt höstkort.


Jag har gjort ett kort i mustiga höstfärger. Jag blandade i stjärnanis bland mina blommor som dekoration.
Kort av Hozzan

Som avslutning kommer här Chruss med ett mumsigt receptkort. Inte dumt alls!


Min mustiga måltid...blev en efterrätt istället i form av äppelpaj. Kanelen är en favoritkrydda och den i en torkad variant finns ovanför receptet. Givetvis måste man ju smaka på äpplena innan eller under tiden...eller hur?
Receptkort av Chruss

Hur ser din mustiga höstmåltid ut? Vid den här tiden på året skördas ju alla underbara grönsaker, rotsaker och frukt, och man kan verkligen frossa i allt härligt!

Skrotbokens länkar
Med underbara dofter av jul... av Bi
Något att ta med sig av Anki
Gul jul med flera alster med julkryddor bl a saffran av Bi
Kanelbullens dag 2009 - del 2: Vi skapar av maxell

Ett fönster med utsikt...

on 10 oktober 2013

av Mahlin78

I dagens inlägg hittar vi alster skapade med inspiration från utsikten från vårt fönster. Detta med anledning av att WHO (World Health Organization) har utsett den andra onsdagen i oktober till World Sight Day.

World Sight Day
World Sight Day innebär att man vill fokusera på blindhet och synnedsättningar världen över. Dagens hålls andra torsdagen i oktober, vilket i år 2013 innebär 10 oktober. De senaste 2 åren har dagen haft uppehåll och i år har man lagt fokus på ögonhälsa. Glöm inte att kolla din egen syn med jämna mellanrum!

Till dagens inlägg har våra inspiratörer som sagt skapat alster med utsikt från sina fönster. Alla har även bifogat en bild från verkligheten, som jag tycker att vi börjar med. Först ut blir Bi´s utsikt.


Jag har valt att inspireras av den något trista utsikten från mitt sovrumsfönster. På just denna sida av huset är det nära till grannfastigheten och från vårt fönster kan vi (om nu intresset fanns) se in till grannen och till viss del vice versa, även om de har något mer begränsad insyn till oss. Inget som vållar någon av oss några större problem dock - det finns ju persienner.
Inspirationsbild av Bi

Från riktig tegelvägg till målad tegelvägg.


I min tolkning har jag gjort ett något modifierat ramkort där jag har låtit ramen utgöra vägg och försänkningen ett tredimensionellt fönster. Själva kortdelen är på baksidan men syns inte på fotot.
Flickan på kortet får symbolisera de eftermiddagsvinkningar jag har givit till barnen i familjen (då persiennen fälls ner) och blomrankan är än mer historisk då den är minnet av en clematis som förre ägaren hade på den väggen.
(Ursäkta speglingen i fönsterplasten - fingrar och mobil i vägen - bakgrunden är egentligen helt svart.)

Kort av Bi

Vi fortsätter på temat utsikt från sovrumsfönstret.


Utsikten från mitt rum består av bland annat ett rönnbärsträd som just nu är jättevackert med alla dess höstfärgade blad.
Inspirationsbild av Kicken

Härligt mustiga höstfärger som går igen från fotot till layouten.


Ett grattiskort till våran hästtokiga "sonhustru"!
Har använt 3-D lack på grattisbokstäverna, och hoppas det gills som clearprodukt. Om än det inte syns så tydligt.

Layout av Kicken

Det märks att vårt land är avlångt ... För det vädret som Hozzan beskriver från den 26 september var verkligen inte det vi hade i sydöstra delen samma datum!


Min utsikt från fönstret ... som det kanske inte syns med snöade idag den 26/9.
Inspirationsbild av Hozzan

Snö! Burr!


Kortet gjordes som sagt redan 26 september, så jag är oskyldig till att önska snö redan, men embossade bakgrunden på mitt kort så att det såg ut som snö....
Kort av Hozzan

Från snö tar vi oss raskt vidare till klassiska höstfärger.


Detta är min utsikt från rummet där jag sitter och skapar. Än så länge massa grönt, men med inslag av rött och gult.
Inspirationsbild av Kosepute

Härlig tolkning!


Jag inspirerades helt och hållet av färgerna. Mycket grönt i olika nyanser, och lite färgklickar i rött och gult. Och så är det ju naturmotiv på mitt foto också.
Kort av Kosepute

Sist ut i dagens inlägg blir Pippins läckra kort, som jag tycker mer ser ut som en underbar canvas.


Den här utsikten har jag från de flesta rum i huset. Nu på hösten är det underbara färgsprakande scener. Det är inte så svårt att inspireras av den.
Inspirationsalster av Pippin

Det är bara att instämma med Pippin angående inspirationen i utsikten.


Här är mitt inspirationsalster. Jag har gjort ett kort med ett höstlandskap. Bakgrunden är ett foto som jag tagit här hemma av en solnedgång.
Kort av Pippin


Hur ser utsikten ut utanför ditt fönster? Min egna känns väldigt tråkig att dokumentera då det står en stor container utanför fönstret, men från jobbet har jag en vidunderlig utsikt över Kalmarsund.

Nedan finner du andra, tidigare publicerade inlägg där vi inspirerats av bilder eller foton i vårt skapande.

Skrotbokens länkar
Muminhuset inspirerar ... av Birgitta/Bi, från 2013
Storhet möter storhet avBirgitta/Bi, från 2013
Gömd storfilm? av Lina/Pyssellina, från 2012
Halloween med Sherlock av maxell, från 2012
Carl Malmsten av Mahlin78, från 2012
I Rembrandts fotspår av Lina/Pyssellina, från 2012
Titanic av Marie/missan78, från 2012
Tavelstöld av maxell, från 2010
Tavelstölderna fortsätter ... av Birgitta/Bi från 2010
En kunglig maskeradutstyrsel av maxell, från 2010

Ett trefaldigt leve!

on 5 oktober 2013

av Pia/Pippin

Idag, den 5 oktober, är det WCMD (world cardmaking day), alltså den världsomfattande kortmakardagen. Imorgon den 6 oktober, är det gräddtårtans dag. Inspirationsbloggen Skrotboken fyller dessutom fem år nu i oktober, så vi kombinerar dessa dagar med att göra födelsedagskort till en femåring med något gräddigt på. Fiffigt, va'! Vi har dessutom använt oss av någon tutorial som finns publicerad i denna blogg.

World cardmaking day startade i USA år 2006 av tidskriften Paper Crafts för att förena alla kortmakare inför den brådaste kortmakarperioden, inför jul. Detta blev en så stor succé att man beslöt att hädanefter göra denna dag till hela världens kortmakardag när alla kortmakare, tillverkare och distributörer kan förenas tillsammans. WCMD firas alltid första lördagen i oktober, i år alltså den 5 oktober.

Gräddtårta till ett födelsedagsbarn
Den första söndagen i oktober firas varje år Gräddtårtans dag, i år alltså den 6 oktober. Ursprunget är lite oklart, men syftet är nog gott.

Den 20 oktober, å andra sidan, har vi en 5-åring att fira, nämligen Skrotboken. Det första inlägget gjordes den 20 oktober 2008, dvs för fem år sedan. Länk till detta inlägg finns längst ner. Vi hoppas att ni haft stort nöje att läsa våra inlägg som gjorts under dessa fem år och att ni inspirerats till egna alster.

Här kommer nu våra alster vi gjort till detta tema. Vi börjar med Kosepute som gjort ett gulligt kort.


Jag har använt mig av Cruss fina beskrivning på ett kort med Z-vikning.
Muffinsen på kortet har fått ett lager snöpenna på sig som ser ut som grädde när man värmer det med embossingfönen. Som strössel har jag använt gloss-gelpennor.
Länk till tutorial finns längst ner i inlägget.

Kort av Kosepute


En närbild på det gulliga motivet.
Kort av Kosepute

Här kommer nästa kort i kavalkaden, av Pippin.


Jag använde den första tutorial jag gjorde för Skrotboken 2010, när jag var ny här. Känns som så länge sen. Tutorialen var på kaffefilterblommor och jag gjorde en ganska liten variant som jag satte på mitt kort. Som motiv på mitt kort dammade jag av en stämpel som jag inte använt på åratal. Tyckte den passade bra eftersom flickan håller i en gräddtårta. Jag använde Pearl Maker på tårtan för att efterlikna grädden.
Länk till tutorial finns längst ner i inlägget.

Kort av Pippin

Som avslutning kommer här Spacegirl med sitt kort.


Ett födelsedagskort till jubilaren skrotboken, jag har använt mig av en resistteknik, där jag först embossat papperet med ett transparent embossingpulver och sen målat över det, här med guldfärgad inkagold. Är det jubileum så är det. ;) Sen har jag använt mig av ett tårtpapper som är gräddfärgat, ett muffinspapper, skumbokstäver, utstansade fjärilar och några halvpärlor.
Länk till tutorial finns längst ner i inlägget.

Kort av Spacegirl


Kom nu ihåg att fira både kortmakeridagen och Gräddtårtans dag. Har du själv inspirerats av något vi publicerat i Skrotboken? Berätta gärna för oss genom att lämna en kommentar.

Skrotbokens länkar
Skrotbokens första publicerade inlägg från 20e oktober 2008
Skrotbokens första publicerade inlägg med alster från 20e oktober 2008
Mall z-kortsvikning av Chruss
Nejlikor av kaffefilter - tutorial av Pippin
Tutorial - tona ner och lyft färg del 2 av Bi och maxell, innehåller bland annat en beskrivning av resist med varm embossing.
Länk till tidigare publicerade inlägg i samband med WCMD
Fettisdag av Bi - Inlägg från 2010 med gräddig koppling.
Tunn snö i februari! av Pippin - Inlägg från 2013 med vintersnötema inspirerat av fastlagsbullens vita och delvis gräddiga delar.
Våfflor i stora lass av maxell - Inlägg från 2009 med gräddiga alster där det även förekommer gräddiga motiv.
Med en enkel tulipan av pyssellina - Inlägg från 2012 med födelsedagstema
Med en enkel tulipan, 2 av Bi - Inlägg från 2012 med födelsedagstema

Krispiga dagar och sprakande färger, hösten när den är som bäst! Den 20 oktober 2008 publicerades det första inlägget på Skrotboken. Nu firar vi fem kreativa år!

Ja, fem år har passerat och hela 948 inlägg har hunnit publiceras under dessa år. Nederst finner du länken till det första inlägget. En fantastisk massa inspiration och skaparglädje har vi kunnat bjuda på samtidigt som vi under de gångna åren har prövat olika sätt att interagera med dig som läsare, ett av dem var via Flickr som står omnämnt i första inlägget. Detta visade sig vara lite före sin tid och har inte blivit utnyttjat som det var tänkt, kontot finns dock kvar så än är det inte försent. ;) Har du tankar och idéer som du vill framföra till oss? Kontakta oss via kommentar till detta inlägg eller e-posta enligt adress nedan.
Tack för att du följer oss!

Grattis!
Apropå firande har vi ännu en person som skall gratuleras. Under sommaren pågick en utmaning där det gällde att skapa valfritt alster där du använde minst ett av följande tre ord: TYSTNAD/ VILA/ LJUD i valfri böjning och ordkombination. I utmaningen ingick även att berätta hur temat tolkats.

Vinnare av utmaningen är...
...

..

.

Jozebelle/Ann-Marie Löfberg med denna underbara layout.


Jag tänkte direkt på den tystnad som uppstår vid vila, hur behaglig den kan vara, inte så där spänd och när jag så fick syn på det här fotot så var det något som verkligen stämde överens med den känslan.
Att kunna se på en nyfödd som sover är en behaglig tystnad.

Layout av Jozebelle/Anne-Marie

Grattis Ann-Marie!
Vinsten, boken "Skrik för trasdockan 2012" och lite pyssligt smågodis har redan nått vår vinnare.

Kontakta oss
Vi påminner om att du alltid är välkommen att höra av dig till oss med tips och idéer. Vill du vara vår gäst eller känner du till någon som du tycker borde vara det? Skicka in en intresseanmälan till Skrotboken.

Samma adress gäller för den som är intresserad av att sponsra Skrotboken och göra reklam för sin verksamhet.

Välkommen till oktober månad och vårt femårsjubileum!

Skrotbokens länkar
Hur vi läser och använder Skrotboken

Prenumerera på: Inlägg (Atom)