av maxell

Igår, den 16e september var det världsdagen för bevarande av ozonskiktet. Vår miljö och våra liv påverkas av att ozonlagret tunnas ut.

Skrotboken tänker mycket på miljön och publicerar ofta alster där vi återanvänder material. Vi känner att vi vill - apropå världsdagen för bevarandet av ozonskiktet - uppmärksamma detta och inleder därför en inläggsserie där vi fokuserar på att återanvända sånt som många betraktar som skräp... eller kanske skrot. ;) Vill du delta i denna kreativa insats för miljön? Läs informationen längre ner i det här inlägget.

Ozon - en farlig nödvändighet
Ozon är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. Ozonmolekylen upptäcktes 1840 av kemisten Christian Friedrich Schönbein. Namnet ozon, som kommer från det grekiska ordet för lukt - ozein, anknyter till den speciella doft som uppstår vid åskväder då ozon bildas.

Ozon är giftigt och en hälsofara när den befinner sig vid marknivå. I stratosfären, det vill säga på cirka 10 till 50 kilometers höjd över marken, är ozon dock "nyttigt". Här fyller ozon en livsviktig funktion som avskärmarare - i form av ett ozonlagerför - för solens skadliga UV-strålning.

Ozon behövs för att rena luften på marknivå. Den fotokemiska processen när till exempel solens UV-strålar träffar syrgas bildar dels fritt syre och ozon. Ozon oxiderar föroreningar och bryter ofta ner dem till koldioxid och vatten.

Ozon har kemiskt sett också en relativt stor teknisk användning. Bland annat används ozon för snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, för sterilisering av vatten och ibland används ozon för att ta bort lukt - till exempel vid brandsanering. Gasens instabilitet ställer dock till problem och därför måste ozon tillverkas på plats.

Ozonet minskar och ställer till problem
Ozonhalten i atmosfären har minskat under många år. Vid början av 1970-talet konstaterades att ozonet hade börjat tunnas ut främst vid Antarktis. Bland annat är ökade industriutsläpp en av orsakerna till ozonlagret tunnas ut och att det börjat uppkomma så kallade ozonhål. Uttunningen är olika stor över olika delar av jorden och vid olika tidpunkter på året. I ett ozonhål råder underskott av nödvändigt ozon på grund av, bland annat, en hög halt av ozonnedbrytande klor som i sin tur orsakas av utsläpp av freoner (CFC-gaser).

Sedan undertecknandet av Montrealprotokollet 1987 har utsläppet av CFC-gaser minskat. Montrealprotokollet är ett internationellt traktat som är utformat för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut produktionen av ett antal substanser som tros vara ansvariga för uppkomsten av ozonhål. Traktatet skrevs under den 16e september 1987 och trädde i kraft den 1 januari 1989. Sedan man börjat se en uttunning av ozonlagret har användningen av CFC-gaser som köldmedium i kylskåp eller drivgas i sprayburkar begränsats. Haloner är också ozonnedbrytande och sedan en tid tillbaka är det förbjudet att använda haloner som brandsläckare. Det ges också rekommendationer att alla ska minska farten på våra vägar för att minska utsläppet av kväveoxid.

Genom ozonhålen, som främst förekommer över polarregionerna Antarktis och Arktis, kan solens UV-strålar passera ändå ner till den biosfär vi lever i. Resultatet är att isen smälter och vattennivån ökar över hela jorden. Risken för till exempel hudcancer, ögonskador och ett minskat immunförsvar ökar. Fotosyntesen påverkas och många växter växer långsammare än normalt och hos människan kan det medföra andningsbesvär. Växtplankton drar sig djupare ner i haven. Djur utan päls, till exempel groddjur, väntas också påverkas. Minskad tillväxt påverkar jordbruksnäringen och skogsnäringen som upplever ekonomiska avbräck. Inom industrin kan ozon också ge negativa ekonomiska konsekvenser då nedbrytning av plaster och gummi påskyndas av det förtunnade ozonskiktet.

Med denna bakgrund inser väl alla att det är viktigt att vi gör vad vi kan för att ta hand om den miljö vi lever i. Nu är det lite klurigt att skapa med just ozon, men vi väljer att fokusera på återanvändning överlag och inleder därför en ny inläggsserie om just återanvändning.

Vad kan vi återanvända i vårt skapande för att göra en insats för miljön?
Svaret är enkelt. Allt kan återanvändas i vårt skapande.

Nedan följer länkar till olika inlägg där vi explicit fokuserar på återanvändning av sådant som säkerligen de flesta har hemma. Listan uppdateras allteftersom vi publicerar nya inlägg.

I varje inlägg blandar vi alster med tips och inspiration till ytterligare återanvändning. Anta gärna utmaningarna, skapa och lämna kommentar med länk till just ditt alster. Emellanåt kommer vi att göra tillbakablickar och visa upp ytterligare alster så ta chansen. Kanske kommer just ditt alster med.

Alla kan delta
Har du tips och idéer på återanvändning i samband med skapande - hör gärna av dig. Lämna en kommentar till aktuellt inlägg eller skicka e-post till skrotboken@gmail.com märkt med "Återanvändning".

Vill du kanske delta i detta projekt? Tveka inte att höra av dig. Vi vill att så många som möjligt bidrar till denna insats för miljön samtidigt som det garanterat kommer att öka den totala kreativiteten.

Skrotbokens länkar
Vi återanvänder förpackningar som finns i köket av maxell - kommande publicering
Nästa inlägg om återanvändning

0 kommentarer: