Skrotbokens manifest

on 20 oktober 2008

Av: Alien Bling, Carola, maxell och Tinto

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring.

Kort sagt: Kreativitet och inspiration är vad Skrotboken är. Kreativitet som leder till inspiration, inspiration som leder till kreativitet.

0 kommentarer: