Fristajl - något för alla?

on 24 oktober 2008

av maxell

Konstnärlig frihet är ett vackert begrepp. När vi skapar kan vi vara fria att följa vår intuition och göra allt det som faller oss in att göra. Det talas ofta om att tänka utanför lådan (eng. think outside-the-box), men hur kommer vi egentligen utanför denna begränsande låda? I mångt och mycket handlar det egentligen inte om produkter eller regler. Att vara fri är en livsstil. Det är först när vi anammar ett öppet förhållningssätt eller en öppen inställning till vårt skapande som vi kan bli fria i vårt skapande. Det är först då vi kan skapa kreativt och personligt.

Det finns många stilar inom scrapping. Var och en av alla dessa stilar har sina kännetecken eller "regler" att följa. Under 2006 lanserades begreppet Freestyle i och med att Autum Leaves publicerade en bok med samma namn. Denna bok innehåller en rad olika aspekter som vi kan använda som influenser och inspiration när vi skapar. Freestyle har sedan dess presenterats som en kontrast till alla mer eller mindre traditionella scrapstilar. Freestyle ses med andra ord som ytterligare en scrapstil som vi kan välja att förkasta eller anamma.

Att komma utanför lådan
Det talas ofta i termer av att vi ska skapa på vårt eget sätt eller att vi ska tänka utanför lådan (se ovan). Samtidigt använder vi oss av ett enormt utbud av scrapprodukter i vårt skapande. Frågan blir då hur vi kan sätta en personliga prägel på det vi skapar när så många av oss använder sig av "färdiga" halvfabrikat? Hur kan vi i detta sammanhang åstadkomma en personlig och kreativ känsla i det vi skapar? Det är här som fristajl kommer in.


Skapat av maxell

Fristajl är ingen scrapstil
Egentligen är det emot det fristajlade synsättet att definiera och lista upp kännetecken på eller vad som är eller inte är fristajl. Vi kan säkert diskutera i evigheter om vad som är och inte är fristajl. Min egen syn på fristajl kan dock uttryckas som:

Fristajl är ett förhållningsätt till hur vi skapar. Det handlar om att vi tar vad vi har och gör vad vi gör. Kreativitet är i fokus. Vi anammar detaljer och influenser från allt som vi ser, hör, luktar, känner, smakar och upplever. Det handlar om att snappa upp detaljer och tolka in dem i ett sammanhang. Ett sammanhang som sedan utstrålar (olika grader av) kreativitet och personlighet.


Skapat av Evelina/Alien Bling

Fristajl bör med andra ord inte ses som en scrapstil. Det är istället många scrapstilar som blandas i en personlig tappning. Det handlar om att hämta inspiration från exakt allt och ingenting. I ett av de första inläggen som jag, för över ett och halvt år sedan, skrev i min nystartade personliga blogg går det att läsa att kreativitet handlar inte alltid om att skapa nytt. Istället finns det mycket som redan har tänkts på förut. Svårigheten ligger i att tänka på det en gång till. I det sammanhanget är det viktigt att våga chansa, prova sig fram och se möjligheter i allt. Det är i det här sammanhanget också viktigt att veta är att alla kan fristajla.

Alla kan fristajla
Mer konkret kan vi alla välja att införa begränsningar i vårt skapande medan det vi skapar fortfarande är fristajl. Det finns inget hinder att fristajla för den som tex är noga med syrahalten. Dagens breda utbud av syrafria scrapprodukter gör det möjligt att åstadkomma personliga och kreativa helheter genom att olika produkter kombineras i ett sammanhang. Det finns heller inget som hindrar att den som skapar traditionella stilrena layouter också har ett fristajlat synsätt i sitt skapande. Fristalj handlar som sagt inte om produkter eller regler. Fristajl är i grund och botten ett synsätt att allt vi skapar har något som håller ihop helheten och samtidigt förmedlar det budskap som vi eftersträvar i vårt skapande. Herman Melville har uttryckt det hela som att "konst är objektifering av en känsla". Detta citat kan tolkas som att vi använder fysiska artefakter (produkter) för att skapa något som med all sin rätt kan kallas konst - konst som förmedlar en känsla.


Skapat av Birgitta/Bi

Skrotboken bygger på ovanstående fristajlade synsätt. Vi kallar det kreativitetsarena av en anledning. Vi ser att alla har något att bidra med och alla har något att lära av alla andra. I Skrotboken presenterar vi texter, alster och utmaningar som är allmänt tillgängliga för alla att ta del av. Vad vi sedan väljer att göra av all denna inspiration är upp till var och en att själv bestämma. Skrotboken visar på breda spelramar och förhoppningsvis kan alla hitta sin plats inom dessa spelramar.

Experimentera och ha roligt
Avslutningsvis vill jag visa på det citat som jag har fäst på min egen utmaningsburk. Mary Lou Cock sägs ha yttrat följande tänkvärda ord "Kreativitet är att uppfinna, experimentera, växa, ta risker, göra misstag och ha roligt". Varje gång jag skapar något tänker jag på dessa ord och även om jag inte bemästrar alla tekniker har jag garanterat roligt under tiden jag lär mig. Skaparglädje!

Anmärkning till ovanstående text: Fristajl som företeelse är en översättning av det engelska begreppet freestyle. I sammanhanget bör noteras att den svenska benämningen fristil förekommer i olika sportsammanhang. Det handlar om fristil för tex skidåkning, brottning och simning. Alla dessa fristilstermer har uppkommit som en kontrast till de klassiska traditionella teknikerna för att utöva idrotten ifråga. Egentligen är fristajl inom scrapping inte något nytt. Fristajl ska mer ses som ett uttryck för något som många redan gör och länge ha gjort. Att skapa personliga sidor, album, kort och saker med de medel som finns att tillgå. Tänk bara på alla dessa gamla klippböcker som människor skapat så länge som det funnits tryckt papper. Tänk också på alla dessa sk artjournals som några av oss skapar. Det är fristajlat skapande i sin ursprungliga tappning. Att freestyle eller fristil används inom scrapping av idag ska inte ses mer än som ett uttryck för att vi behöver poängtera de gånger vi skapar fritt. Förhoppningsvis kommer freestyle eller fristil att försvinna med tiden. Det är trots allt i mångt och mycket en självklarhet att skapa fritt och det behöver inte etiketteras med ett eget begrepp.

0 kommentarer: