av Birgitta/Bi

Idag är det Världspostunionens Dag, detta och det faktum att Rosa Bandet insamlingen är igång för fullt gör att vi ägnar dagen åt att skapa kuvertkort som dessutom har rosa inslag.

Jag antar att du inte särskilt ofta snuddar vid tanken på att det faktiskt inte är en självklarhet att den post du skickar faktiskt också kommer att bäras ut oavsett om det är inom eller utom rikets gränser. Det faktum att Sverige, liksom nästan alla andra stater i världen, är medlemmar i Världspostunionen; som grundades 1874, är det som gör att vi kan lita på detta.
Medlemmarna i Världspostunionen har enligt Världspostkonventionen beslutat att dela ut inkommande utrikespost. Världspostunionen håller en kongress vart femte år då Världspostkonventionen som utgör ramen för de operativa samarbetet mellan de olika postverken granskas. Med anledning av detta skapar vi kuvertkort idag.

Rosa Bandet
Varje år får cirka 7 000 kvinnor beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. Antalet bröstcancerdiagnoser i Sverige ökar, men samtidigt blir de som överlever allt fler. På 1960-talet levde cirka 50 procent av bröstcancerpatienterna i Sverige tio år efter diagnos och behandling. I dag är siffran 80 procent. Cancerfondens mål är att ännu fler ska överleva – ett mål som bara kan bli verklighet genom framgångsrik forskning.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar bröstcancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om sjukdomen och väcka opinion kring viktiga frågor.
Gå gärna in på cancerfondens hemsida om Rosa Bandet och bröstcancer, se länk nedan.

Idag skapar vi med rosa inslag.

Kuvertkort
Vi ägnar dagen åt två olika varianter av kuvertkort. Ett snabbkort som är gjort av färdiga kuvert (kan naturligtvis fixas av egentillverkade kuvert också) och ett som du tillverkar helt från grunden, se separata inlägg nedan. Båda modellerna har beskrivning i pdf-format att ladda ner. Länkar återfinns under beskrivningarna.

Länkar
Cancerfonden.se Rosa Bandets hemsida - med mycket viktig information


Skrotbokens länkar
Skrotboken firar WCMD 2010 - Presentation av Skrotbokens kortvecka 2010 med länkar till alla inlägg under veckan
"Wellat" kuvertkort - Tutorial och alster av Bi
Kuvertkort - Tutorial och alster av Bi
Rosa Bandet 2008 av LenaS och maxell
Skapat med tema Rosa Bandet av LenaS och maxell
Som ett brev på posten av maxell

0 kommentarer: