av maxell

Igår, den 20e juni, uppmärksammades FNs Internationella Flyktingdag världen över. Skrotboken valde att skapa eklektiskt, dvs att använda mångfald i skapandet.

Varje år den 20e juni, sedan år 2000, uppmärksammas flyktingar och deras ansträngningar och styrka att börja om sina liv på nytt världen över.

Flyktingar finns i stort sett i alla länder världen över och de har alla en sak gemensamt. Det söker en trygg fristad för att återhämta sig från traumatiska upplevelser och skapa sig en framtid för sig själv och sin familj. En del flyktingar möts tyvärr av förakt och misstro när de istället borde mötas av medkänsla och förståelse. Den internationella flyktingdagen är den dag som påminner oss alla om att det en dag kan vara en själv som knackar på en främlings dörr för att söka skydd och att vi bör ge flyktingar samma välkomnande som vi själva skulle önska om vi vore i samma situation.

Alla som flytt sitt hem besitter såväl mod som beslutsamhet - egenskapar som är en enorm tillgång när de skapar en ny tillvaro på den plats dit de tagit sig. Den internationella flyktingdagen är en dag för att ge flyktingar erkännande för den rikedom och den mångfald som de för med sig till samhällen världen över.

Skrotboken tog fasta på mångfalden och valde därför att skapa eklektiskt. Med eklektiskt avses en stilfusion där vi väljer karakeristika från minst två scrapstilar och blandar dem på ett och samma alster.

På ett och samma alster blandar jag (maxell) oftast flera tekniker och detaljer som vanligen hör till en viss så kallad scrapstil. Det är inte alltid uppenbart vilka stilar jag blandar, men det går alltid att hitta dem vid en närmare anblick. Samma sak gäller för i stort sett alla som skapar. :)

Vi inleder med ett kort av AnnaLilja som blandar två närliggande scrapstilar som vanligen blandas ihop med varandra - Shabby Chic och Vintage Scrap.


Jag har använt mig av stilarna Shabby Chic och Vintage Scrap.

Från stilen Shabby Chic har jag använt mig av trasigt och slitet samt den vita färgen jag valt att använda.

Från stilen Vintage Scrap har jag använt mig av bruna inkade kanter samt har jag använt mig av papper från en gammal bibel.

Kort av AnnaLiljaHimmelska närbilder
Kort av AnnaLilja

Bi använder också inslag av Shabby Chic och blandar med såväl romantiskt, Pop Art som Retro i sin layout.


Denna layout är uppbygd och har många attribut som vi starkt förknippar med både shabby shic och den romantiska stilen. Inkade och rivna kanter, lite slarvigt rivet. Spets, blommor/blomrankor och rullarna av notpapper hör även de hemma i dessa stilar. Det typiska hade dock varit att använda antingen ljusa, vita eller creme färgade papper alternativ romantistk småblommiga ljusa papper och så vidare. Som kontrast har jag däremot valt att använda kraftiga färger och färger i skarpa kontraster samt med stora mönster som mer hör hemma i till exempel stilar som inspireras av så kallad PopArt eller retro.

En ganska halsbrytande kombination som jag trots allt tycker funkar ganska skapligt. =) Det är kul att utmana sig själv och göra något helt annat än standard.

Layout av BiKärleksfulla närbilder
Layout av Bi

Jag själv (maxell) utgick från en romantisk stil och byggde vidare med inslag från såväl Vintage Scrap som så kallad klassisk Freestyle.


Här har jag valt att utgå från en traditionellt romantiskt dov färgskala med pastell samt karakteristiska blommor till en layout med en grabb. Jag gjorde dock inte min layout i en ren romantisk stil utan valde istället att låna typiska inslag från såväl Vintage Scrap som så kallad klassisk Freestyle för att bygga upp en sammanhållen helhet. Från Vintage Scrap kommer bland annat rivna och chalkade papperskanter (om än i helt andra färgskalar även vad som vanligen förknippas med Vintage Scrap), svart-vitt foto, slipade och ruggade fotokanter, spill av vätska som gett fläckar i ett av fotohörnen, en tag med garn, dold journaling samt skrivmaskinstypsnitt (på mönstrat papper). Från så kallad klassisk Freestyle kommer alla handritade detaljer över hela layouten, 3D-effekter med olika detaljer, handklippta och rivna detaljer, att rita på fotot samt lekfullheten i att blanda flera papper från olika tillverkare.

Jag får ofta hör att jag har en egen scrapstil - "maxellstyle". Å ja, det här är en rätt typisk sådan layout även om den saknar en av mina favoriter, det vill säga mycket material som inte är avsett för scrap.

Min layout anknyter också till mångfald och acceptans genom att jag skrivit ned några rader om en egenskap som min son har och ofta visar. En egenskap som jag hoppas han behåller. :)

Layout av maxellEklektiska närbilder
Layout av maxell

Det är inte alltid lätt att sätta fingret på vilken stil man skapar, men om man ser till detaljerna i kombination med helheten går det alltid att känna igen karakteristika som vanligen hänförs till en viss scrapstil.

Det viktigaste att komma ihåg är dock att inte försöka följa en viss scrapstil utan istället använda de saker som man själv gillar och trivs med - gärna tillsammans på ett och samma alster.

För att utveckla ditt skapande rekommenderar vi att du utmanar dig själv att aktivt bestämma dig för att blanda minst två stilar på ett och samma alster och skapa med fokus på tekniker och detaljer. Du kommer garanterat att upptäcka något nytt. Du kommer troligen också att upptäcka att du vanligen använder dig av inslag från någon eller några specifika stilar när du skapar och dessa är troligen svåra att låta bli att använda... :)

Länkar
UNHCRs sida om Den Internationella Flyktingdagen


Skrotbokens länkar
Vintage Scrap för ett slitet utseende
Från en svunnen tid - alster med fokus på Vintage Scrap
Trendspaning - Senhösten och vintern 2008 - alster med fokus på Shabby Chic och Vintage
Freestajl - något för alla?

0 kommentarer: