Sorgebud och kondoleans

on 5 november 2011

av Bi och maxell

Idag lördag är det Alla Helgons dag och imorgon söndag är det Alla själars dag, svenska kyrkans speciella minnesdag för våra avlidna släktingar och vänner. Vi berättar och skapar om sorgebud och kondoleans.

Många beger sig denna helg till en kyrka och/eller kyrkogård för en stunds meditation, för att lyssna till musik, deltaga i minnesgudstjänster och/eller för att smycka och tända ljus vid gravarna.

I alla tider har man behövt ge sorgebud - att meddela vänner och anhöriga när någon avlidit. Idag sker det oftast via telefon och med annons i dagstidning men så har det naturligtvis inte alltid varit.

Hur gjorde man då tidigare när inte alla hade tillgång till telefon? Man skickade brev.

De äldsta breven med inbjudningar till begravning som finns i Kungliga Bibliotekets okatalogiserade samlingar är från 1670-talet. Det första tryckta tillkännagivandet om dödsfall är från 1754.

Sorgebrev
Då ett dödsfall inträffat skickades bud till klockaren som var den som ansvarade för själaringningen. Nyheten om att ett dödsfall skett i församlingen spreds med klockringningen. För adliga ringdes det senare på dagen då det ansågs finare. Det finns olika lokala traditioner men för de som bodde nära, både anhöriga, vänner och grannar var det naturligt att gå till den avlidnes hushåll. Det var mycket som skulle hinnas med på kort tid. Alla engagerades i arrangemangen som utfördes i enlighet med bygdens sed och tradition.

Släkt och vänner - speciellt de som bodde på avstånd - erhöll tillkännagivande om dödsfall och inbjudan till begravning genom ett sorgebrev. De som bodde närmare kunde också få tillkännagivande om dödsfall på annat sätt inklusive kungörelse från kyrkans predikstol. En inbjudan till att hedra den avlidne genom att närvara vid jordfästningen skickades dock vanligen som sorgebrev.Sorgebrev som skickats mellan 1934 och 1952.

De har olika bredd och utförande för den karakteristiska svarta kanten som minskar i bredd med tiden. För alla brev framgår vad brevet handlar om.

Det översta öppna sorgebrevet är från 1937.

Foto av maxell

Sorgebreven postades till mottagare som bodde längre bort. För mottagare som bodde närmare var det vanligt att de närmast sörjande personligen delade ut inbjudningarna.

Det fanns färdigtryckta sorgebrev att köpa där man fyllde i de aktuella uppgifterna. Det fanns också personligt utformade brev som trycktes upp för just det specifika dödsfallet. Sorgebrev hade ett speciellt utseende. De bestod av ett dubbelvikt pappersark som ofta var vikt på ett sådant sätt att det kunde användas som kuvert. Se nedanstående bild samt mallen som finns länkad sist i inlägget.


Samma utförande av sorgebrev visat från insidan, från framsidan respektive från baksidan.

Notera att det är ett dubbelvikt papper med en extra del som viks och stoppas in i en skåra. Med denna vikning blir det ett kuvert och brev i samma.

Foto av maxell

Både vanliga kuvert och dessa specialvikta sorgebrev hade mer eller mindre breda svarta kanter. Med åren minskade bredden på den svarta kanten. Ofta lades stor vikt vid utformandet av brevet där utsmyckningar och typsnitt blandades för bästa intryck. Ibland förekom också relifer eller tryck av olika slag som extra utsmyckningar.


Sorgebreven fanns i flera utföranden och några sorgebrev hade fler detaljer än andra. Ovan visas två exempel på extra detaljer som kan ses på ett sorgebrev.

Överst har den svarta kanten ett tryckt svart mönster på såväl insidan som utsidan samt en speciell form på insidan. Nederst syns ett torrembossat kors i det ena hörnet på insidan av brevet.

Foton av maxell

Man kan idag inte annat än imponeras över den snabbhet med vilken sorgebreven togs fram och nådde adressaten. Begravningen skedde ju av naturliga skäl som regel ganska snart efter dödsfallet - oftast på en söndag.

Hur skulle du ha tänkt om det kom ett sådant brev med brevbäraren? När du såg brevet förstod du genast att någon avlidit - men vem? Du blev nog orolig och hade många funderingar innan du fick reda på vem det var som hade avlidit.

Seden med sorgebrev var vanlig på 1800-talet och levde kvar in på 1950-talet. Breven ersattes alltmer av annonsering i lokaltidningar och med telefonsamtal. Idag meddelas dödsfall även via sms, e-post, Facebook och andra sociala medier.

Sorgebrev i nutid
Sorgebrev har idag fått en annan innebörd. De sorgebrev som författas idag är från den sörjande till den avlidne - ett brev till den man älskade men aldrig hann säga hej då till. Ett sätt för en själv att må bättre. Att få all sorg, all skuld, saknad och förtvivlan att bli lite lite mindre.

Kondoleans
Att kondolera med ett kondoleanskort/kondoleansbrev är en gammal tradition som börjar försvinna. Det är dock en mycket uppskattad gest gentemot anhöriga då det bekräftar att även andra deltar i sorgen.

Särskilda kondoleanskort går att hitta i en välsorterad bokhandel. Annars kan vi göra dem något mer personliga genom att göra som vi gör i detta inlägg, det vill säga att vi skapar dem själva.

För våra första två kort har vi valt att ha med något i vitt. Vitt är i flera länder - de österländska kulturerna - en sorgefärg. Vanligen använder vi svart för sorg i Sverige, men även vitt förekommer i samband med sorg och jordfästningar.

Vita liljor och vita kallor anses av flera som klassiska begravningsblommor. Andra arter och färger förekommer också i blomsterarrangemang vid jordfästningar och kondoleans. Den vita färgen har överlag många betydelser varav ljus, godhet, renhet, fred och säkerhet är några associationer till vitt.

Den vita symboliken känns naturlig att använda för kondoleanskort. Vi har valt att lägga till fler färger, men håller oss till en något dovare färgskala med vissa inslag av svart (sorgekanten från sorgebreven) eller mörkbrunt.


Detta kort var ursprungligen tänkt som något helt annat. Jag började med en ljus kortbas och de två pappersdekorationerna som jag klippt ut. Sedan gjorde jag som jag brukar göra, det vill säga lät det bli exakt som det blir. I detta fall är resultatet ett kort som kan användas som kondoleanskort.

Vad hände? När jag letade efter vita dekorationer råkade jag på några gamla bibelsidor. Jag rev och distressade en av sidorna innan jag monterade den skrynklig mot den ljusa kortbasen. På med dekorationer som alla går i några nyanser av vitt och är i olika material. Hälsningen med svarta små bokstavsstickers balanserar upp mot det distressade samtidigt som färgvalet för kortet i sin helhet för mina tankar till gamla tiders sorgebrev.

Kondoleanskort av maxellNärbilder med djup...
Kondoleanskort av maxellEtt mycket enkelt kondoleanskort. Jag ville hålla kortet så vitt som möjligt. Att lägga vitt på vitt blir väldigt elegant då skuggningarna får tillföra djup i motivet.

Kortbasen och mönsterpappret har fått en mycket tunn svärtad kant. Fjärilen är monterad av två stämplade motiv vilket gör att det ser ut som om den är på väg att lyfta. Den översta fjärilen har markerats med glitterglaze penna varefter hela övre lagret fick ett tunt lager glaze.

Kondoleanskort av Bi

Det finns egentligen inga regler för vad man får och inte får använda för att skapa ett kondoleanskort. Det är i mångt och mycket traditioner som styr samtidigt som man inte måste följa traditioner rörande vare sig i motivval eller färger.

När det gäller just kondoleans kan man mycket väl vara mer personlig i sitt uttryck. Ett kort som stämmer väl med personen som sörjer eller som avlidit kan tillföra ytterligare en dimension.

De följande korten har en färgskala och utformning anpassad till mottagaren av kondoleansen.


Ett kondoleanskort behöver inte enbart gå i grå eller vit-beigea toner det kan mycket väl vara mer eller mindre färgstarka. Detta kort; där dikten av Stig Dagerman får stå i fokus, är i grönt och brunt. Det visade sig dock vara en mycket svår grön färg att fotografera, i verkligheten är det en mer mättad grön färg. Blomrankorna i mitten har fått ett tunt lager med glazepennan för att markeras lite extra.
Kondoleanskort av Bi
För den som lever sitt liv och har sitt umgänge i en subkultur av något slag är det troligen helt rätt med ett kort som speglar denna stil.

Här är ett kort med såväl rocker- som gothtema. Dessa båda subkulturer innehåller flera symboler som också vanligen förekom i äldre sorgebrev.

Dödsskallen, bannern och duvan är monterade med 3D kuddar för lite mer dimension i kortet. Det syns dåligt på fotot men det är markerat med både glitterglaze och clear glaze på olika ställen.

Kondoleanskort av Bi

Traditioner
Traditionerna förändras och det som var rätt igår känns kanske underligt idag och vice versa. Det kan dock aldrig vara fel att kontakta någon för att dela sorgen efter en avliden nära anhörig, vän, arbetskamrat och så vidare. Det viktigaste är inte alltid formen och uttryckssättet utan att det blir av. När väl begravningen och arbetet med att ordna alla praktiska saker är avklarade kan den stora tystnaden inträda - det är då det är extra viktigt att finnas till.

Dagens kondoleanskort får bli en uppmaning till detta. Tänk stort och var det stöd som bara du kan vara.

Har du gjort egna kondoleanskort och vill dela med dig av dessa lämna gärna en kommentar till detta inlägg med direktlänk till ditt kort. Alternativt kan du e-posta till skrotboken(snabel-a)gmail.com märkt “Kondoleanskort”.

Skrotbokens länkar
- Sorgebud och kondoleans av Bi och maxell - Publicerad 2011
- Mall för att vika ett eget sorgebrev av maxell- Publicerad 2011
- Bred dina vita vingar av Bi - Publicerad 2010
- Vi berättar om allahelgonahelgen av LenaS och Alien Bling - Publicerad 2008
- En helg för att minnas av maxell - Publicerad 2008

0 kommentarer: