Tutorial - Trappstegskort

on 4 november 2011

av Birgitta/Bi

Igår firade vi Fars Dag genom att presentera olika trappstegskort till Far. Idag tittar vi på hur man gör dem.

Det finns olika varianter av trappstegskort. Denna tutorial kommer att visa på tre modeller;

1. Vanligt enkelt trappstegskort
2. Kort med trappsteg på ena sidan och hel panel på den andra, ett så kallat Side Stair Step Card
3. Kort med trappsteg på båda yttersidorna och en hel panel i mitten, ett så kallat Center Stair Step Card
Det som är roligt med trappstegskorten är att du till exempel kan bygga upp hela landskap eller miljöer i 3D eftersom de olika stegen ger djup åt kortet.

Jag kommer genomgående att använda inches i denna tutorial men självklart går det att översätta till cm för den som så önskar.

Observera att de skisser som följer med denna tutorial inte är skalenliga, de ger bara en översikt över hur bigningarna skall göras.

1. Enkelt trappstegskort
Mitt exempel ger ett kort som passar i ett A6 kuvert

Du behöver:
Cardstock 5” x 10 ½”
Mönsterpapper till eventuella paneler, se nedan för mått
Dubbelhäftande tejp/motsvarande
Bonefolder/motsvarande
Dekorationer/motsvarande
Detta kort är det enklaste trappstegskortet då det bara kräver att du bigar pappret och viker innan dekorerandet kan ta vid.

Skåra pappret vid 1 ¼”, 2 ½”, 4 ¼”, 6” och 8 ¼”

Lägg pappret framför dig med framsidan uppåt och kortsidan mot dig samt med den sida som har bigats vid 1 ¼” närmast dig.

Vik bakåt/nedåt vid första bigade kanten så att den bigade kanten vid 1 ¼ “blir en ås, 2 ½” en dal osv som ett dragspel.


Vikning enkelt trappstegskort
Foto av Bi

Dekorera till exempel kortbasen med paneler. Måtten på dessa blir 4 ¾” x 1”, 4 ¾” x 1 ½” samt 4 ¾” x 2”

Tryck till de vikta kanterna ordentligt - kortbasen är färdig och det är fritt fram att bygga den “3D-miljö” du önskar.


Det färdiga kortet
Trappstegskort av Bi

2. Side Stair Step Card
Mitt exempel ger ett kort som passar i ett A6 kuvert

Du behöver:
Cardstock 5 1/2” x 8 1/2”
Mönsterpapper till eventuella paneler, se nedan för mått
Skärmaskin/motsvarande
Dubbelhäftande tejp/motsvarande
Bonefolder/motsvarande
Dekorationer/motsvarande
Till detta kort gäller det att bestämma sig för på vilken sida av kortet trappan skall vara. Börja med att lägga pappret i skärmaskinen och skär en skåra vid 2” in från kanten. Det är nu du bestämmer vilken sida trappan skall vara på. Den sida som är 2” kommer att vara den upprättstående sidan. Den bredare delen blir trappan.

Från ytterkanten 2“ in (valfri sida) skärs en skåra mellan 1” och 6 ⅜”.


Skär 2” in mellan 1” och 6 ⅜”
Foto av BiPappret ses här från baksidan
Foto av Bi

I mitt exempel kommer trappan att bli till höger.

Biga den breda sidan av kortet från ytterkanten in till skåran enligt skissen vid 1”, 2” 3 ⅛”.
Biga rakt över hela kortet vid 4 ¼”
Biga återigen från ytterkant till skåran på den breda sidan, vid 6 ⅜”.

Placera kortet med den kortsida som har bigningen vid 1” närmast dig. Börja vika vid bigningarna på den breda sidan. Den första vikningen sker bakåt/nedåt så att 1” bigningen blir en ås, 2” bigningen en dal och så vidare, som ett dragspel. Observera att vikningen på mitten av kortet görs åt varsitt håll. Se skiss samt bild nedan.


Den färdiga kortbasen med vikningar förberedda
Foto av Bi

Tryck till de vikta kanterna ordentligt - kortbasen är färdig.


Färdig kortbas
Foto av Bi

Mät och skär eventuellt till paneler i mönsterpapper. Dessa kan med fördel göras aningen mindre än kortbasen. Dekorera efter tycke och smak.


Det färdiga kortet
Trappstegskort av BiSkiss över bigningarna i ett Side Stair Step Card


Tips på hur du gör kort efter egna mått
Det är egentligen en rätt enkel formel som ligger bakom kortvikningen till denna kortmodell. 3D-effekten fås fram genom att det skapas tre åsar på ena sidan av kortet. Här beskrivs hur du gör ett trappstegskort efter egna mått.

Välj hur stort kort du vill ha i slutändan.
Ta kortets höjd gånger två och du får kortetbasens hela längd. Låt oss säga att vi vill ha ett kort som är kvadratiskt 5”x 5”. Då behöver vi ett cardstock som är 5” x 10”.
För att beräkna var kortet skall ha de tre tre åsarna delar vi längden i tre delar som tillsammans blir 10” eftersom det är så lång vår kortbas är.
För att få olika höjd på åsarna delar vi upp dem i tre olika stora delar. Här blir det 2”+3”+5” = 10”.
För att få dragspelseffekten delas dessa delar i sin tur med två.
Vi får då 2” = 1” + 1”, 3” = 1 ½ ”+ 1 ½” och slutligen 5” = 2 ½” + 2 ½”
Den upprätta sidan skall bigas/vikas på halva kortbasens längd = 5”
Nu har vi alla mått vi behöver.
Bestäm hur bred trappstegen skall vara. Här kan vi ta 3”. Det innebär att skåran skall göras 2” in på pappret och mellan 1” (som blir första åsen) och 7 ½ “ (som blir måttet om du tar 10” - 2 ½” = baksidan av sista åsen)

Biga trappstegssidan vid 1”, 2”, 3 ½”, 5” (över hela kortets bredd) och slutligen vid 7 ½”.
Hängde du med?
Bigning 1 är det första måttet vi får fram när vi delar den minsta delen i två. Bigning två är summan av första måttet x 2 det vill säga 2”. Tredje måttet får du fram då du lägger till hälften av nästa del (som var 3” / 2” = 1 ½”) Det ger oss 2” + 1 ½” = 3 ½” och så vidare.
3. Center Stair Step Card
Till dessa mått passar E5 eller C5 kuvert med god marginal. Snyggast är dock ett kvadratiskt E56 (155 x 155 mm) som dock inte ingår i Postens standardformat.

Du behöver:
Cardstock 5 ½” x 11”
Mönsterpapper till eventuella paneler, se nedan för mått
Dubbelhäftande tejp/motsvarande
Bonefolder/motsvarande
Dekorationer/motsvarande
Till detta kort behöver två likadana skåror skäras ut i vardera sidan. Mät 1” in från långsidan och skåra från kortsidan 1” upp till 6 ½”. Vänd kortbasen och gör likadant på den andra sidan.

Biga från ytterkant in till skåran vid 1”, 2” och 6 ½”. Lika på båda sidorna.
Biga i mittenpartiet från skåra till skåra vid 5 ½”

Placera kortet med den kortsida som har bigningen vid 1” närmast dig. Börja vika vid bigningarna på bägge sidor. Den första vikningen sker bakåt/nedåt så att 1” bigningen blir en ås, 2” bigningen en dal och sista vikningen en ås. Se skiss samt bild nedan.

Tryck till de vikta kanterna ordentligt - kortbasen är färdig.


Så här ser kortbasen ut när den är färdig.
Bredvid ligger de förberedda panelerna mm

Foto av Bi

Gör paneler i mönsterpapper.
Sidopanlerna är ca 4 ½” x ⅜” (alternativt 1” om du väljer att stansa dem)
Centrumpanelen 3 ¼” x 4 ¼”
Bottenpanelen 5” x ⅜” (alternativt 1” om du väljer att stansa den)
Montera panelerna och dekorera efter tycke och smak.


Det färdiga kortet
Trappstegskort av Bi

Ännu ett kort utifrån samma modell.


Färdigt Center Stair Step Card
Trappstegskort av Bi

En stor fördel med detta kort i jämförelse med de andra båda varianterna är att det här kortet ger mer utrymme över till personlig hälsningar. Här har jag satt in ett ljusare papper för att det skall vara lättare att skriva.


Färdigt kort - insida
Trappstegskort av Bi

Det var de modeller av trappstegskort vi hade att bjuda på idag. Har du en annan/egen variant? Blev du inspirerad att göra ett eget kort till Far? Tveka inte utan lämna en kommentar till detta inlägg. Glöm inte lämna en länk till ditt alster. Det går även bra att e-posta oss på skrotboken(snabel-a)gmail.com.

Skrotbokens länkar
Far firas med trappstegskort av Mahlin78 - Innehåller flera trappstegskort samt länkar till andra inlägg där vi firar far samt länkar till andra tutorials som passar för kort till far

0 kommentarer: