av maxell

Sorgebreven hade en speciell vikning. I detta inlägg delar vi ut en mall så du kan vika dina egna sorgebrev eller andra brev.

De flesta sorgebrev består av ett dubbelvikt papper med en extra del som viks och stoppas in i en skåra. Med denna vikning blir det ett kuvert och brev i samma. En bild visar hur det kan se ut.


Samma utförande av sorgebrev visat från insidan, från framsidan respektive från baksidan.
Foto av maxell

Vanligen är sorgebreven stora som två A4 bredvid varandra samt en extra del för kuvertets lock. Nedanstående mall visar med en mindre modell hur vikningen ser ut och går till.


Pilar och nummer vid vikningarna anger i vilken ordning samt i vilken riktning de ska vikas.

Anpassa måtten efter hur stort du vill göra ditt sorgebrev eller brev inklusive kuvert.

Mall av maxell

Nedan kan du till exempel hämta formen för ett större kuvertlock. Självklart går det också bra att göra kortet så här och eventuellt lägga dit en egen insida sedan du skurit ut skåran för locket.


En skiss för ett "halvt" sorgebrev.

Det är halvt genom att det ska vara dubbelvikt - se mallen för det mindre sorgebrevet.

Mall av maxell

Sorgebreven hade olika utföranden. Några hade all text tryckt utom adressen till mottagen som fick skrivas för hand på utsidan. Andra hade förtryckta texter med tomma rader med plats för namn på den som sorgebrevet handlar om, när och var dödsfallet inträffat, närmast sörjande samt när och var jordfästning sker. Ofta skrevs också handskrivna meddelanden på insidan i kuvertet, det vill säga på den del som är dubbelvikt och dold.

Använder du denna mall och viker ett sorgebrev eller annat brev önskar vi att du länkar tillbaka till var du hittade mallen. Du får även gärna lämna en direktlänk till ditt alster.

Lycka till!

Skrotbokens länkar
- Sorgebud och kondoleans av Bi och maxell - Publicerad 2011
- Mall för att vika ett eget sorgebrev av maxell- Publicerad 2011
- Bred dina vita vingar av Bi - Publicerad 2010
- Vi berättar om allahelgonahelgen av LenaS och Alien Bling - Publicerad 2008
- En helg för att minnas av maxell - Publicerad 2008

0 kommentarer: