Listor med anknytning till val

on 12 september 2010

av maxell

Det har säkerligen inte undgått någon att det är val i Sverige nästa söndag. Med anledning av det har Skrotboken skapat med listor där vi gjort någon form av val.

Alla gör val. Det kan vara stora val och det kan vara mindre val som vi kanske inte ens tänker på som val. Det handlar till exempel om "enkla" saker som vad vi ska ta på oss och vad vi ska äta till middag. Det handlar också om val som kan vara svårare att ta, men som nödvändigtvis inte måste vara det. Några exempel här är val av yrkesbana, partner och vänner. Vi väljer helt klart ofta och flera gånger per dag.

Nästa söndag är det valdag i Sverige när vi ska rösta fram vilka som ska styra landet de kommande fyra åren. samtidigt är dagens datum, den 12e september, den dag då det första allmänna valet hölls i Sverige. Det var år 1921 och det var då som män och kvinnor fick rösta.

Med anledning av det har vi valt att skapa med fokus på val genom att använda listor av olika slag.

Vi har valt ;) att använda oss av

en lista som kryssas eller bockas för

eller alternativt

en plus- och minuslista
på det vi skapar.

Sayurii inleder med en krysslista där hon valt att tala om vem hon - just nu - är. Ett bra tips till en sida i BoM-albumet.


Titeln lyder "Vem är jag?" och tanken var väl att man skulle få ett hum om mig i den lilla listan. Jag har gjort listan i Word och skrivit med en min egen handstil som font. Gjorde den för längesedan via en länk jag hittade. Men det är kul att kunna använda sin egen stil utskriven i olika storlekar och färger, utan risken att man skriver fel :)
Layout av SayuriiNärbilder som tagit ställning
Layout av Sayurii

Jag själv (maxell) valde att ta ställning kring hösten genom att använda plus och minus. Nu är det inte en traditionell lista, men det är likväl en sammanställning över två olika sätt att se på och uppleva hösten.


Jag slogs av att varje årstid har sina för- och nackdelar och nyligen har vi inlett en årstid som ofta förknippas med det negativa. Jag tänker bland annat på den trötthet och leda som flera av oss känner när mörkret kommer. Därför bestämde jag mig för att göra en påminnelse om att allt är relativt och i viss mån kan vi välja hur vi ser på saker och ting.

Kort sagt: Lyft blicken om hösten och tänk positiva tankar hellre än att fastna i det negativa...

Och ja, jag borde väl göra en sådan här layout om och inför varje årstid. ;)

Layout av maxellNärbilder som gör ett positivt val
Layout av maxell

Pixelit har också använt sig av en icke-traditionell lista där hon bockat av saker som är viktiga för henne. En rolig idé för att variera skapandet.


Listor kan ju se ut på många olika sätt och här har jag bockat av tre saker som är viktiga för mig: Hope (Ha alltid, alltid hopp om livet), Adore (mina barn) samt Dream (Drömmar är så viktiga för mig!!).

Tro på sagor och allt blir möjligt!!

Jag inspirerades av att tänka utanför boxen då traditionella listor är så stela och trista.

Kort av Pixelit

Mahlin78 gör en traditionell lista och inte blir det varken stelt eller trist för det. Ibland är listor helt enkelt bra att ha.

Mahlin78s lista handlar om saker som hon vill göra under hösten. Visst är det väl så att vi har massor som vi vill göra, men vi hinner omöjligt med allt. Då gäller det att prioritera eller göra val. En lista ger såväl stöd för minnet som en möjlighet att bocka av (eller stryka över) det vi klarat av.


Jag valde att göra en lista med saker jag vill göra under hösten. Några saker har jag redan kunnat bocka av :D Att åka till More Kastell har jag velat göra i ett par år nu, men det har inte passat in tyvärr. Men i höst bara ska vi åka! Att läsa mer skönlitteratur är även det något jag önskar göra. Har flertalet böcker här hemma som jag inte läst ännu. På sistone har jag återupptäckt biblioteket och dess guldgruva!

På layouten har jag jobbat med öljetter, vilket jag gör alldeles för sällan, men även röd Perfect Pearl - grymt kul att kunna ändra karaktär så mkt på ett vanligt vitt cardstock med så enkla och små medel!

Layout av Mahlin78Närbilder som visar framsteg
Layout av Mahlin78

Visst kan listor te sig överväldigande och stela, men när vi väl börjar bocka av den övergår den istället till att visa framsteg. Det är aldrig fel med en sådan påminnelse till sig själv. :)

Kosepute använder också en traditionell lista på ett sätt som vi nog alla är väl bekanta med.

Det handlar om en lista över vad som ska packas och tas med på en resa. I Koseputes fall handlar det om en resa till en scrapträff och det är säkert många som känner igen sig i att undra om man fick med allt. Med en lista är det enkelt löst. Skriv ner och bocka av allteftersom.

Notera att hon skrivit med saker som bokstavligen inte behöver packas, men som är väl så viktigt att tänka på och lösa inför en resa.


När man ska på pysselträff är det mängder med saker som ska med. Ett sätt att komma ihåg allt kan vara att skriva en lista, och bocka av efter hand som man packar.
Layout av Kosepute

Det var våra val och listor. Vad gör du själv för val här i livet? Använder du dig av listor? Och... hur väljer du i det stundande valet? Du behöver inte svara på den senare frågan. Viktigast är att du väljer och röstar. Det handlar om vår framtid och valet är din möjlighet att påverka hur du vill ha det...

Vill du läsa mer om val i Sverige fortsätter du nedan. Längst ner i inlägget ges några intressanta länkar. Kika där för ytterligare inspiration.

Har du sedanskapat med eller blir du inspirerad att skapa med listor och/eller om val får du gärna lämna en kommentar med länk.

Allmänt om val
Val kan har flera olika betydelser. Inom politiken genomförs val där en eller flera personer utses till ett politiskt uppdrag, det vill säga att personen eller personerna erhåller en förtroendevald post inom någon beslutande instans i samhället. Andra former av val är när vi väljer ett eller flera beslutsalternativ i någon beslutssituation. Det kan handla om allt från vilka kläder vi tar på oss på morgonen via vilken rätt vi väljer från en restaurangs meny till vem vi väljer att spendera livet tillsammans med.

Alla val är viktiga på sitt sätt. Den "viktigaste" formen av val får ändå anses vara allmänna demokratiska val. Det innebär att väljarna i ett land eller en del av ett land väljer representanter för beslutande församlingar som i Sverige är val till europaparlamentet, riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Om val i Sverige
De år då det är val i Sverige, vilket sker vart fjärde år, hålls alltid riksdags-, landstings- och kommunalval den tredje söndagen i september. I år, 2010, är det dags den 19e september.

Svenska kyrkan håller också val till kyrkofullmäktige tredje söndagen i september vart fjärde år, vilket numera sker året före valår. På våren hålls val till Sametinget vart fjärde år och valdag är den tredje söndagen i maj. Det första sametingsvalet hölls den 18 maj 1993 och nästa val till Sametinget är 2013.

Utöver dessa val genomförs ibland folkomröstningar eller, som det också kallas, referendum i hela landet eller på kommunal nivå.

Rösträtt
Vilka får rösta i de demokratiska val som hålls i Sverige? I vårt land får alla svenska medborgare som någon gång har varit folkbokförd i Sverige och som senast på valdagen fyller 18 år rösta när det är dags för allmänna val.

Själva valet
Valen genomförs genom att varje röstberättigad person lägger en valsedel i en valurna.

Detta kan ske genom besök i sin lokala vallokal på valdagen eller i förtid på angivna platser såväl inom landet som utlands (på konsulat och ambassader). När alla röster av avgetts räknar speciellt utsedda rösträknare ihop alla rösterna och sedan meddelar resultatet.

På valdagen hålls så kallad valvaka. Sent under kvällen meddelas de resultat som är färdigräknade.

Dock är valresultatet vanligen inte klart förens några dagar senare när alla röster, såväl röster avgivna i vallokaler som förtidsröster, har räknats samman. Ytterligare några dagar senare meddelas vilka som bildar regering och därmed är betrodda med att leda landet de fyra kommande åren.

Majoritetsval och proportionalitet
I flera länder, dock inte i Sverige, tillämpas majoritetsval. Vid majoritetsval är det vanligen många valkretsar för att alla regioner oavsett storlek ska få representanter i de beslutande församlingarna. Det innebär även att majoritetens val på lokal nivå kan skilja sig från majoritetens val på riksnivå samt att minoriteten alltid får finna sig i majoritetens val och beslut.

I Sverige tillämpar vi istället proportionalitet i kombination med jämkade uddatalsmetoden. Det är det som gör att mandaten i de beslutande församlingarna fördelas i förhållande till antalet röster som ett parti fått i valet. Om ett parti får till exempel 20 procent av alla giltiga röster får det också cirka 20 procent av mandaten. Den jämkade uddatalsmetoden används som tillägg för att fördela ett visst antal så kallade utjämningsmandat, det vill säga mandatplatser som går till partier som fått en hög andel röster i regioner, men inte på riksnivå. För val till riksdagen krävs dock att ett parti uppnår en viss procentgräns för att de överhuvudtaget ska erhålla någon mandatplats.

En viktig dag
Det är inte alltid som alla fått rösta. Det var först dagens datum, den 12e september, år 1921 som det första allmänna valet till Sveriges riksdag hölls. Från den dagen har både män och kvinnor haft rätten att påverka sin situation genom att avge sin röst för vilka som ska styra landet.

I Sverige har vi relativt sett ett högt valdeltagande. Det har dock minskat de senaste decennierna och vi har väl hört talas om de så kallade soffliggarna? Oavsett vad du har för politisk åsikt är det viktigt att du röstar. Så se nu till att du masar dig iväg och lägger din röst - endera i förtid eller på valdagen.

Länkar
Valmyndighetens hemsida - All information kring val i Sverige
Yourfonts.com - Gör en font med din egen handstil


Skrotbokens länkar
Val i livet - var pekar pilarna? - Alster där vi skapat kring val och använt pilar till vår hjälp
Skrotbokens inlägg som ger plats för eftertanke - Mycket tänkvärda inlägg och alster som helt klart anknytning till val som vi kan göra

0 kommentarer: