Tutorial - Saltmålning

on 20 januari 2012

av Bi och maxell

Salt kan användas tillsammans med färg för att skapa mönster. Vanligen används salt tillsammans med vattenfärg, men det går - som vi kommer att visa i detta inlägg - att använda det med flera olika sorters färg. Sist i inlägget har vi en utmaning - missa inte den.

Grunden för saltmålning är den att saltet tränger bort färgen och skapar en ljusare fläck med oregelbundna kanter. Några ser denna fläck som en kristall eller en snöflinga medan andra ser det som i stort sett vad som helst. Akvarellkonstnärer använder tekniken för att, bland annat, skapa snöfall, stjärnor på en natthimmel, blommor, sandstränder, porlande vatten samt detaljer i träd och buskar. Salt används även för att skapa intresse i bakgrunder och på större tomma ytor.

Det är viktigt att komma ihåg att var saltkristall reagerar olika. Det innebär att du aldrig kan veta i förväg hur resultatet kommer att bli och det är en del av tjusningen med tekniken. Några råd är dock på plats.

Tajming är centralt när du strör salt på det du målat. Färgen bör inte vara för våt och inte heller för torr. Är den för våt blir effekten inte lika tydlig och är den för torr kommer saltkristallerna i stort sett inte reagera med färgen.

Variera saltkristallerna för olika effekter. Allt salt kan användas för denna teknik och några exempel inkluderar bordssalt, grovsalt, flingsalt samt havssalt i varierande storlek. Större kristaller ger självklart större mönster och tvärtom. De större saltkristallerna kan ibland hålla kvar färg i mitten och därmed ge en färgad prick i mitten av ett mönster. Mindre saltkristaller ger i regel inte dessa mörkare prickar i mitten av mönstret men kan göra det om kornen ligger för tätt.

Saltkristallerna kan också spridas tätt eller mindre tätt över färgen för olika resultat. Ju tätare saltkristallerna ligger, desto mindre detaljer tenderar att synas i mönstret eftersom färgerna flyter in i varandra. Vanligen kan ett mönster synas relativt snabbt efter att saltkristallerna lagts på varför du hellre bör vänta och se än att sprida ut fler saltkristaller på samma yta.

Självklart inverkar även såväl val av färg som val av bakgrund eller underlag. En del underlag är mer absorberande än andra som hellre stöter bort färgen. Några underlag torkar fortare än andra vilket kan inverka på resultatet. Färger kommer som sagt många olika varianter och de är alla av varierande kvalitet avseende främst pigmenttäthet. Oavsett val av färg bör färgen blandas om väl med vattnet för att erhålla bästa möjliga fördelning av pigment som i sin tur reagerar med saltkristallerna. Tänk också på att i regel ger mörkare färger ett tydligare mönster jämfört med ljusare färger - förutsatt att pigmenteringen är bra fördelad.

I detta inlägg använder vi olika sorters saltkristaller på¨några olika underlag tillsammans med vattenlösliga färger av flera slag. Vår presentation delas in efter typ av färg och vi visar på flera exempel samtidigt som vi ger tips och råd kring hur du kan gå tillväga. Vi visar även på några ytterligare varianter för att använda salt i skapandet och några av dem inkluderar inte reagens med färgpigment (se mer nedan).

Läs, se, inspireras och lek själv. Vi rekommenderar att du testar dig fram för att hitta rätt, det vill säga det som passar dig bäst.

Vanlig vattenfärg
Birgittas första försök gjordes med vanlig vattenfärg av den typ som finns i leksaksaffärer. Den är inte så pigmentrik och eftersom jag arbetade blött i blött det vill säga med fuktat papper och blöt färg så blev färgen ganska tunn. Jag har använt kökssalt, dels grovt och dels vanligt bordssalt med jod. Papper är matt vitt teckningspapper, 135 gram.

Efter att ha fuktat pappret och målat ut med vattenfärgen strödde jag de bägge saltsorterna över sidan. Som framgår av bilden nedan blev det ganska tätt. Eftersom färgen blev ganska utspädd droppade jag mer koncentrerad färg över på några ställen.
På den del som skildras av bilden nedan hade jag som synes ganska blött.Försök med grovt salt samt vanligt bordssalt på vattenfärg.

Dessutom med stänk av mer koncentrerad vattenfärg över saltet.

Uppslag i Art Journal av Bi


Låt det hela torka ordentligt tills det är helt torrt, gärna över natt. Borsta försiktigt av saltet. Alltför blött papper kan göra så att saltkornen fastnar i pappret - vilket i och för sig också kan vara en cool effekt.

Som man kan se på bilden nedan har olika effekt uppnåtts beroende på om saltet har legat glest eller tätt samt om det har varit mer eller mindre blött.

På ytan som syns nedan var det ganska blött när saltet ströddes över vilket har gett en bättre spridningseffekt. Med spridningseffekt menar jag då att saltkornen har “drivit” bort färgen och gett små celliknande mönster.

Till höger om den nedre svarta fyrkanten kan man se ett område som är betydligt mer infärgat. Där har det dels varit torrare och dels har saltet legat tätare. Då saltet ligger tätt blir det istället en djupare infärgning av pappret. Jag kunde också se att grovt salt hade en större tendens att öka infärgningen är vad det vanliga bordssaltet hade. Bordssaltet drev bort färgen bättre.På ett blötare underlag driver saltet bort färgen och bildar stjärnor eller som här med grovsalt mer celliknande mönster.

För att få fram detta mönster krävdes väldigt blött underlag.

Uppslag i Art Journal av Bi


Akvareller
Akvareller kommer i flera varianter och med varierande grad av färgpigment.

Här har maxell använt akvarellpennor av konstnärskvalitet. De är pigmentrika pennor som vid övermålning med vatten blandar och sprider ut färgen över underlaget. Eftersom de är vattenlösliga går de att lyfta från underlaget för att skapa mönster. Att strö på salt är en av flera tekniker för att skapa mönster.


Här målade jag en gessopreparad bakgrund med akvareller (pennor), lyfte fram moln och strödde sedan salt över ytan.

För detta uppslag använde jag vanligt bordssalt med jod.

Uppslag i Art Journal av maxellSaltet suger tillsammans med vattnet upp färgen från underlaget.

Jag lät det hela torka upp ordentligt.

Uppslag i Art Journal av maxellNär det torkat borstade jag bort saltet för att ta fram mönstret.

Resultatet visar att saltet tränger undan färgen och blottar den underliggande ytan. På sina ställen syns även definierade kanter i färgen där saltkornen legat.

Mönstret för mitt uppslag i min Art Journal kan tolkas på flera sätt. Jag ser bland annat en snöstorm. Vad ser du?

Uppslag i Art Journal av maxellMönstret är relativt detaljerat på sina ställen.
Uppslag i Art Journal av maxell


maxell har också provat med akvarell i tub och salt. Det är dels ett ljusare uppslag och dels ett mörkare uppslag.

Det första uppslaget använder riktigt ljus färg. Den ljusa färgen åstadkoms genom att blanda akvarell i tub med en stor mängd vatten innan den målades på ytan.


Här målade jag med rejält utblandad ljus akvarell (tub) på ett uppslag som preparerats med gesso. Färgpigmentet är alltså väl utblandat, men vi ser ändå hur det reagerar med saltet och bildar mönster.
Uppslag i Art Journal av maxellHär syns det tydligt hur saltkornen har dragit åt sig och hållit kvar färgen. Här syns också att akvarellfärg på tub ger ett tydligt kristallmönster när salt påförs våt färg.
Uppslag i Art Journal av maxell


Vi skrev i inledningen att mönstret syns tydligare för en mörkare färg. Det tog maxell fasta på och gjorde ännu ett uppslag med akvareller på tub.


Här målade jag med mörkare akvarellfärg (tub) på ett uppslag som preparerats med gesso. Graden av färgpigment varierar över sidan beroende på hur mycket vatten jag målade med. Med en mörkare färg blir det något tydligare hur färgen reagerar med saltet och bildar mönster.
Uppslag i Art Journal av maxellEn kristallklar stjärnhimmel med diffusa kanske kusliga moln... ;)
Uppslag i Art Journal av maxell


Distresser
Att distresser är vattenlösliga känner nog alla till. Hur fungerar de med salt då? Både maxell och Bi har provat.

Först är maxell som målat ett uppslag med distressrefiller utblandade med vatten innan salt ströddes över ytan.


Jag målade ett uppslag i min ena art journal med gesso som fick torka till sig ordentligt. På det målade jag med lila distress som jag blandade med vatten. Innan färgen torkat alltför mycket strödde jag över salt - både vanligt bordssalt med jod och grovsalt utan jod. Allt fick torka upp ordentligt.
Uppslag i Art Journal av maxellDistresser reagerar mycket med vatten och salt för att skapa mönster.
Här syns detaljer från uppslaget när saltet legat på mindre än en halv minut.

Uppslag i Art Journal av maxellDet färdiga uppslaget har ett prickigt och delvis detaljerat mönster över hela ytan.
Uppslag i Art Journal av maxellHuruvida färgen endast trängts undan och lämnat en ljusare yta eller om saltkorten hållit kvar en del färg och bildat prickar beror på hur blött det hela var när saltkornen ströddes på, hur stora de var samt hur tätt de legat. En viss inverkan finns också beroende på hur färgintensiv distresserna var på en viss plats.

På båda bilderna syns båda varianterna. De något större saltkornen har helt klart hållit kvar färg och gett avtryck och detta gäller främst där de legat tätt, där ytan var blöt när saltet ströddes på och där distresserna var något mer färgintensiva.

Uppslag i Art Journal av maxell


Bi valde att trycka med distressdyna direkt på sina ytor, samt pensla och sprida färgen med vatten innan hon strödde på salt. För henne tränger också färg från föregående sida igenom pappret och även det reagerar med saltet.


Mitt uppslag hade först behandlats med Gesso i två tunna lager. Den högra sidan nederst i bild har färggenomsläpp från nästkommande sida. Detta kommer att påverka utfallet.

Ovanpå Gesson påfördes färg med två olika distressdynor och pensel med vatten.

Över detta ströddes flingsalt. En del i hela flingor och en del smulades sönder.

Uppslag i Art Journal av BiDenna bild visar hur sidan såg ut innan infärgning och salt.

Färggenomsläpp från bakomvarande sida (från försök med Ink-refill) samt två tunna lager med Gesso

Uppslag i Art Journal av BiPå denna detaljbild syns tydligt att flingsaltet suger till sig färgen men, vilket vi kan se på nästa bild, trots det inte ger den färgkoncentration under flingorna som de andra salterna har en tendens att göra.

Här kan man också notera att saltet drar till sig av den färg (framför allt den röda) som blött igenom från baksidan trots att ytan på denna sida behandlats med Gesso innan infärgningen med distresser.

Uppslag i Art Journal av BiDet färdiga resultatet.

Flingsaltet löses lättare upp än de andra salterna och “försvinner” helt och hållet på de ställen där jag finfördelade det medan de hela “pyramidflingorna” blir kvar. På de ställen där det varit blötare lämnas en lätt glittrande yta kvar.

Här kan man på den nedre bilden se att det inte har blivit några färgkoncentrationer under de hela kornen trots att de sög upp mycket av färgen.

Uppslag i Art Journal av Bi


Andra inkrefills och färger än distresser
Jag (Bi) har även gjort försök med Heritage Dye Based Re-inkers som droppats över väl fuktat papper. Papper är matt vitt teckningspapper, 135 gram och jag använde grovt och fint bordssalt med jod.


På väl fuktat papper droppade jag ink. Som syns på bilden sög pappret upp färgen väldigt väl vilket gjorde att färgspridningen som jag med vattnets hjälp hoppats på inte blev så lyckad. Bättrade på med mer vatten för att öka spridningen av färgen och då blev det något bättre.

Hela bakgrunden har en svagt grön färg.

På detta underlag strödde jag både grovkorningt och fint salt.

Uppslag i Art Journal av BiEftersom färgdropparna blev så koncentrerade valde jag att ta på mer vatten och vika ihop uppslaget för att se om färgen skulle sprida sig mer mellan sidorna. Detta trots att saltet redan var påfört.

Placeringen av saltkornen blev därför helt sporadisk.

Uppslag i Art Journal av BiLite svårt att se på denna bild men när sidan torkat hade det bildats små “öar” med ljusa prickar där de fina saltkornen hade hamnat medan det på ett par ställen där det hamnat grovt salt uppträdde en annan effekt. Se nedan.
Uppslag i Art Journal av BiPå den övre bilden kan man se att där de grova saltkornen legat och två färger droppats på varandra helt plötsligt kommer fram en ny tredje färg. Det har blivit gula prickar under saltkornet och dessa har den typiska kristallspridningen ut över pappret.

Nedre bilden visar dels de vita områden som uppkommit (trots att all yta tidigare var täckt med färg) samt öar med prickar men även en och annan gul prick där det grova saltet har legat an.

Uppslag i Art Journal av BiHär har jag använt samma metod som ovan men på ett akvarellpapper.

Spridningen av färgen sker betydligt lättare men här kan man se att flingsaltet har gett ökad färgkoncentration där flingan har legat emot pappret. I övrigt samma drivning av färgen som vid tidigare försök.

Foto av Bi


Vattenlösliga vaxkritor och vaxakvareller
Birgitta har även gjort försök med vattenlösliga vaxkritor; Neocolor II. Även här användes kökssalt, dels grovt och dels vanligt bordssalt med jod. Papper är matt vitt teckningspapper, 135 gram. I övrigt är förfarandet detsamma som med vattenfärgen.
På följande bilder kan man tydligt se att infärgningen ökar då saltet ligger tätt. Här är det målat med kritor på torrt papper och därefter med pensel med vatten för att sprida färgen. Jag målade lite för glest med kritorna vilket innebar att färgen även här blev lite för utspädd. Skillnaden syns tydligt mellan torrt och blött papper. På bilden nedan framgår tyvärr inte att det fina saltet ligger ganska tätt men i slutresultatet syns det. =)


Försök med grovt salt samt vanligt bordssalt på underlag som målats med vattenlösliga vaxkritor.
Uppslag i Art Journal av BiOm man jämför med före bilden, kan man se att de mer glest utplacerade saltkornen har lyckats driva bort färgen mer. Mitt under saltkornet har dock ökad infärgning av pappret skett.

De mörkare partiet på vänstersidan beror på att där var tätt med fint salt som ökade infärgningen samtidigt som de glesare grova kornen drev färgen utåt.

Uppslag i Art Journal av BiSamma papper som ovan men här är det mindre mängd fint salt runt de grova saltkornen.

Det är även en torrare yta på underlaget.

Uppslag i Art Journal av BiDe grova kornen har ökad infärgning mitt under kornet men här kan man se att de har lyckats driva färgen längre ut.
Uppslag i Art Journal av BiSamma papper som ovan men på ett klart mycket blötare ställe, glest med både grovt- och finkornigt salt.

Uppslag i Art Journal av BiHär ser man tydligt att med ett blötare papper lyckas även det grova saltet driva färgen mer utan att öka infärgningen under själva saltkornet. Det bildas ett celliknande mönster.
Uppslag i Art Journal av Bi


Vid det tredje försöket målade jag (Bi) kraftigare med vaxkritorna för att inte späda ut färgen så mycket. Här har jag bara använt mig av finsalt och försökte sprida det så mycket som möjligt för att få ett glest mönster. Här gäller “Less is more”. I övrigt samma förfarande som vid försöket ovan.

På de följande två bilderna kan man se att det fina saltet driver ut färgen så att det bildas små stjärnor. Effektfullt om man till exempel vill måla en blomsteräng, snö eller löv i ett träd. Här skall dock inte underlaget vara lika blött som när man använder grovt salt. “Blankt och glänsande räcker”


Här kan man se att de fina kornen driver ut färgen så att det bildas små ljusa stjärnor.
Uppslag i Art Journal av BiEffektfullt saltmåleri - på väg ut i rymden, eller centrum på en blomma?
Uppslag i Art Journal av Bi


maxell har provat med en annan variant av vattenlösliga vaxkritor, så kallade vaxakvareller, och salt.


Jag målade ett uppslag i min ena Art Journal med gesso som fick torka till sig något. På det lade jag ordenligt med vattenlöslig vaxkrita i några färger. Dessa gick jag över med vatten i pensel för att blanda ut dem.

Det blev rätt mycket vatten och färg så jag passade på att vicka boken så färgen fick rinna åt olika håll. Jag plockade även upp lite vatten här och där innan jag strödde på salt - främst grovt salt utan jod, men även vanligt bordsalt med jod.

Uppslag i Art Journal av maxellHär reagerade saltet genom att suga åt sig pigment och sedan färga av sig i form av små prickar där saltkornen låg kvar när allt torkat. Det innebär att alla färg inte sögs upp och följde med saltet. På sina ställen syns också flera färger i färgövergångar i och omkring där det legat salt. Samtidigt finns det helt klart tydliga ljusare partier som har en kristallkant.
Uppslag i Art Journal av maxellSamma detalj i uppslaget med salt nyss påfört och när det är klart.

Notera hur saltkornen varierar i hur mycket färgpigment de suger åt sig beroende på hur blött underlaget är samt hur pigmentrik den underliggande färgen är. Se sedan hur slutresultatet ser ut med större “fläckar”, avtryck från saltkorn och mer eller mindre detaljerade kristallmönster.

Uppslag i Art Journal av maxellEn bild före och en bild efter med något mindre färgpigment till att börja med.

Jämför detta med ovanstående bild där det är mer färgpigment och se skillnaden.

Uppslag i Art Journal av maxell


Saltlösning
Genom att blanda salt med vatten erhålls en saltlösning. Denna kan göras mer eller mindre mättad, det vill säga att graden av upplösta och oupplösta saltkorn varieras. Prova att variera genom att använda kallare eller varmare vatten för din blandning samt att variera saltet. Ytterligare en variant är att koka upp saltlösningen. En färdig saltlösningen appliceras på valfritt underlag.

På ett underlag med vattenlösliga färger skapas ett mönster där den underliggande färgen löses upp och trängs undan av både vattnet och eventuella saltkorn. Med en mättad saltlösning påminner resultatet om direkt applicering av saltkorn på ett vått underlag av vattenlösliga färger där mer eller mindre detaljerade mönster uppstår (se exempel ovan). Med en mindre mättad saltlösning flyter färger ut mer och det hela påminner delvis om, till exempel, vattenstänk på distresser eller motsvarande (se exempel via länk i detta inlägg till tidigare publicerad tutorial).

Utöver dessa effekter uppkommer vanligen också en glänsande och delvis glittrig yta som ibland krackelerar. Om ytan krackelerar eller inte är i mångt och mycket avhängigt av vattenmängden och torktiden. På ett underlag med icke-vattenlöslig färg är det enbart denna effekt som syns.

Denna teknik med saltlösning kan, till exempel, användas för att skapa en frostad yta.


Här har jag strött på salt och stänkt över saltlösning på en yta som målats med vattenlösliga färger.
Uppslag i Art Journal av maxellPå flera ställen har saltlösningen skapat en glänsande frostad yta med vissa inslag av vitt. De ligger som gnistrande och relativt blanka hinnor på underlaget.
Uppslag i Art Journal av maxellPå sina ställen syns hur både saltet och saltlösningen har reagerat med den underliggande färgen och skapat effekter med mer eller mindre detaljerade mönster.
Uppslag i Art Journal av maxellEn cool och rolig effekt som kom på köpet är att den vita färgen som jag lät rinna över sidan var fortfarande blöt när saltlösningen lades på. Effekten är att den krackelerade.
Uppslag i Art Journal av maxell


När jag nu ändå var igång var det lika bra att fortsätta. Jag provade att göra en frostig tag.


Här har jag målat en tag med akvarell och distress stains som ströddes med lite salt innan det torkat helt. Det gav antydan till ett mönster.

På den torkade tagen kom sedan en relativt mättad saltlösning. Vanligen löses den underliggande färgen, som är vattenlöslig, upp något när ytterligare vatten tillförs. Det går att minska genom att arbeta fort och varsamt.

Allt fick torka. Det var en relativt mättad saltlösning och några korn satt fast, medan andra var lösa. Återigen gäller det att vara snabb och varsam om du önskar tillföra extra lim ovanpå för att fästa saltkornen.

Oavsett extra lim eller inte har den färdiga tagen har helt klart ett lager av frost på sig...

Tag av maxell


Använd saltkorn för att skapa mönster
Här har maxell flippat ur något genom att hon låtit saltet vara kvar på ytan. Salt löser sig i vatten, men med lite trix och finess kan kornen behållas intakta.

Alla saltkorn kommer inte att vara kvar exakt så som du applicerat dem på ytan. Några kommer att helt eller delvis lösas upp och flyta ut. Om du lägger på tillräckligt med saltkorn kommer flera att vara intakta. Tillsammans skapar de ett mönster.


Här har jag målat ett uppslag och direkt strött på grovsalt utan jod och lite vanligt bordssalt med jod.

Mitt underlag var blött när saltet applicerades och det hela fick torka upp innan jag fäste fast saltet på sidan genom att tillföra lim som torkar genomskinligt. Var varsam när du tillför limmet då det självklart kan lösa upp saltkornen. Använd hellre flera tunna lager än tjocka dito. Plocka bort eventuella lösa saltkorn eller tillför mer lim för att få dem att fästa på underlaget.

Låt allt torka ordentligt.

Uppslag i Art Journal av maxellEn del av saltet är bevarat så som kornen ströddes på sidan - om än med någon färg (från underlaget) i sig. Att mina saltkorn sög upp färg beror på att delar av den underliggande färgen är vattenlöslig. Beroende på färg och medie kan du erhålla infärgade eller helt vita saltkorn.

För att minska risken för eventuella ekivoka tolkningar av saltmönstret valde jag att - på min särbos inrådan - glittra på sina ställen mitt i allt vitt... hrmm... salt... ;) Av samma anledning satte jag även dit en utskuren detalj samt avbildade mönstret så gott jag kunde utan att avslöja hur kladdig denna yta egentligen ser ut att vara...

Uppslag i Art Journal av maxell

Sammanfattning och utmaning
Det vi har kunnat konstatera med våra olika försök är att salt i kombination med fuktad färg kan ge otroligt häftiga effekter. Oavsett vilket salt och vilken färg du använder uppnås snarlika resultat, nämligen att färgen trängs undan av saltet och därmed lämnar ljusare ytor omkring saltkornet. När du använder grovsalt eller låter saltet hamna för tätt eller för blött kan viss färgkoncentration ske under saltkornet utöver den undandrivande effekten som lämnar ljusa ytor runt omkring. Mest kristalliknande effekt nås med glest placerade saltkorn som gärna får vara av fin natur, antingen finsalt eller finsmulat flingsalt. Använder man dessutom, till exempel, akvarellpapper blir detta extra tydligt.

Hur du än väljer att göra kommer du att få ett slutresultat med ett spännande infärgat papper, lika passande i en Art Journal som på en layout eller ett kort. Lycka till med ditt experimenterande!

Om en månad följer vi upp detta inlägg med alster skapade med hjälp av saltmålning. Ta chansen att visa upp det du skapat i vårt uppföljningsinlägg. Lämna en kommentar till detta inlägg eller e-posta till skrotboken(snabel-a)gmail.com märkt "min saltmålning". Vi vill ha ditt alster senast den 10e februari 2012 klockan 23.59 (pip).

0 kommentarer: