Tolkning av skiss #12

on 30 september 2009

av maxell

Idag presenterar vi ytterligare en skisstolkning av skiss #12 som är ritad av mig.

Bi har gjort ett kort med inspiration från skissen. Det är en fri tolkning som tolkar om skissen samtidigt som det syns att kortet är inspirerat av skissen ifråga.


En för mig ovanligt fri tolkning av en skiss. Här har jag mest tagit fasta på formerna i skissen då jag gjorde mitt gratulationskort.
Kort av Bi


Skrotbokens länkar
Vi skissar och skapar - information av maxell
Skiss #12 - 15 sept 2009 av maxell

0 kommentarer: