av Bi och maxell

Tillför rinnig färg till en yta som lutas vertikalt så att färgen rinner och lek loss eller tillför passande medie på en målad yta så att färgen börjar rinna. I detta det andra inlägget visar vi ytterligare några exempel på hur det kan gå till samt ger några tips och råd på vägen.

Den första delen med gravitationsmålning publicerades igår. Där gick vi igenom några olika exempel på gravitationsmålning där färgen som tillfördes ytan bidrog till gravitationsmålningen. Idag vänder vi på konceptet och låter en redan färgad yta göras rinnig genom att tillföra vatten eller annat medie.

I dessa båda inlägg har vi använt oss av vissa centrala begrepp. Dessa finns beskrivna i del 1, där det också finns en lista med matnyttiga grundläggande tips. Del 1 finner du genom att klicka här eller följa länken sist i detta inlägg.

Tekniken i sig är enkel. Färg - antingen i rinnig form eller i fast form som sedan görs rinnig med hjälp av vatten eller annat medie - tillförs en yta. Låt färgen hitta sina egna vägar att rinna i. Om färgen inte rinner kan du hjälpa den på vägen genom att vinkla ytan åt olika håll. Prova även att knacka ytan lätt mot underlaget för att knäcka eventuell ytspänning i droppar. Tekniken resulterar i ett mönster av ridåer och draperingar över ytan. Resultatet kan användas endera som bas, som detaljer eller som tolkningar av något du skapar kring.

Olika tekniker beroende på färg
Genom att använda olika tekniker går det att få fram en bra gravitationsmålning. De tekniker vi berör i detta inlägg delar vi in i följande grupper:

  • Färgat underlag som bestryks med vattenpensel/vattnad pensel
  • Färg som besprutas med vatten eller annat medie
  • Färg som tillförs ett av vatten eller annat medie fuktat underlag
Färgat underlag som bestryks med vattenpensel/vattnad pensel
Här handlar det genomgående om ytor som målats eller färgats in på något sätt med en färg som är vattenlöslig, det vill säga att färgen inte är permanent. Denna infärgade yta har sedan tillförts vatten (som medie) med hjälp av en vattenpensel eller en vattnad pensel. I samtliga fall reagerar färgen med det tillförda vattnet och skapar mönster.

Vattenfärger och akvareller
Vi använder vattenfärger och akvareller redan i del 1 om gravitationsmålning. I detta inlägg använder vi dessa färger flera gånger. Eftersom det här är första gången de dyker upp i detta inlägg tittar vi än en gång närmare på färgerna i sig och något om deras egenskaper.

Vattenfärger avser här vanliga vattenfärger som till exempel barn använder för att måla sina konstverk. Akvarellfärg kommer i olika varianter där akvarellpennor, akvarellkoppar och akvareller på tub är de vanligaste. Både akvarellfärger och vattenfärger finns i olika kvalitet, färgintensitet och pris på marknaden.

Utöver dessa finns även så kallade vaxakvareller och motsvarande, som till exempel Neocolor II. Vanligen är dessa i kritform. Neocolor II är mjuka, vattenlösliga vaxkritor av studiokvalitet och med hög ljusfasthet. De ger starka färger som täcker fantastiskt bra och är riktigt dryga. De kan målas direkt på en yta antingen som de är eller för att sedan målas ut med vatten. Som ett alternativt kan färgen hämtas upp direkt från kritan med en vattenpensel eller en vattnad pensel och därefter målas ut. Denna vaxkrita passar bra till Art Journaling.

Gemensamt för både akvarellfärger och vattenfärger är att de målas ut med vatten som medie, att de kan spädas ut med vatten för att minska färgintensiteten samt att en tidigare torkad färg som inte fixerats löses upp av såväl vatten som ytterligare färg som tillförs den målade ytan.

1. Akvareller och vatten på pensel
Akvareller är enkla och roliga att använda tillsammans med vatten för att skapa mönster. Vattnet lyfter vanligen en påförd färg och här utnyttjas den egenskapen för att skapa rinnande mönster med hjälp av gravitationsmålning.


Måla en gessopreparerad bakgrund med vattenlöslig färg. Jag valde att använda akvarellfärger på tub som jag delvis målade ut med hjälp av vattnad pensel. Låt torka, men fixera inte färgen.

Skvätt vatten och dutta här och där med en pensel med vatten. Luta ytan och se ett mönster framträda.

Bakgrund målad av maxellHär syns tydligt hur färgen löses upp av det tillförda vattnet och ger några olika effekter.

Längst till höger har färgerna blandats med varandra till en relativt mörkare brun nyans som runnit.

I mitten är färgerna mer oblandade och har runnit var sig själv och skapat ett mönster. Längst till vänster har färgen i stort sett lösts upp helt och runnit så underliggande gessoyta blottas i mönstret.

Detaljbild från bakgrund målad av maxell

Här är det viktigt att komma ihåg att färger som blandas med varandra kan resultera i bruna eller grå nyanser och det är inte alltid som denna effekt är önskvärd. Välj därför dina färger med omsorg och var vaksam på var du tillför vatten som du sedan låter rinna. Undvik, till exempel, att tillföra vatten precis i färgövergångar. Sikta hellre in dig på mitten av ett färgområde då det ger chans för färgerna att hålla sig oblandade när de rinner.

Tänk också på att ju mer vatten du tillför en yta som målats med vattenlöslig färg, desto mer färg kommer att rinna bort när ytan lutas. Att låta mycket färg rinna bort kan vara en önskvärd effekt i sig då det underliggande lagret, som då är vattenfast och därmed permanent, blottläggs.

2. Vaxakvareller och vatten på pensel
Jämfört med akvareller är vaxakvareller mindre lösliga när de påförs i lager på lager som torkat mellan varven. Denna egenskap kan, till exempel, utnyttjas för att skapa mönster där en färg får rinna över både sig själv och de övriga färgerna.


Preparera med gesso och låt torka. Måla en bakgrund med vaxakvareller, måla ut med vattenpensel och/eller vattnad pensel och låt torka. Fixera inte färgen.

Måla ett extra lager vaxakvarell överst på sidan - använd samma färg som innan. Måla ut med rejält vattnad pensel. Luta uppslaget och låt färgen rinna uppifrån och ner. Tillför eventuellt mer vatten för att färgen ska rinna bättre.

Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellHär syns effekterna av att det andra lagret med vaxakvarell runnit över sidan.

Den översta bilden visar att vaxakvarell ger mer färg när den rinner jämfört med det undre utmålade lagret.

Ju lägre färgen rinner, desto mer tappar den dock i färgintensitet och samtidigt börjar den blandas med de tidigare utmålade vaxakvarellerna för att skapa skarpa kanter. Dessa senare effekter syns på den nedre bilden.

Detaljbilder från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Idén är enkel. Måla ett lager med färger som får torka. Måla mer av samma färg på ett ställe och måla ut med en rejält vattnad pensel och luta ytan så att färgen rinner. Eftersom alla färgerna är vattenlösliga kommer de att reagera med varandra. Dock gäller att ju längre färgen rinner, desto mindre färg av ursprungsfärgen rinner med. Den lilla färg som finns kvar börjar också blandas med övriga utmålade färger och de övriga färgerna tenderar att ta över. Det innebär att ursprungsfärgen mer och mer övergår i de färger som den rinner över. Samtidigt skapas skarpa kanter då färgerna, som sagt, är vattenlösliga och vattnet drar färgpigmenten ut mot kanterna i gardinerna som skapas när färgen rinner (se ovanstående bilder).

3. Neocolor II och vatten på pensel
I detta exempel tar jag (Bi) fasta på att Neocolor II dels har hög täckbarhet och dels är lättlösligt med vatten. Den intensiva färgen gör den särskilt lämpad för gravitationsmålning då den behåller sin färgintensitet väl även efter riklig utspädning. Här har jag arbetat över en stor yta och i lager på lager då jag tillfört vatten på pensel för att få fram önskad rinnighet.


På ett gessopreparerat underlag målades slarvigt med Neocolor II-kritor.

Färgen målades ut med en pensel doppad i vatten. Ytan lades åt sidan och fick torka.

Notera hur färgstark den utmålade ytan blir trots den slarvigt påförda kritan.

Påbörjat uppslag i Art Journal av BiNär underlaget var helt torrt påfördes ett kraftigt lager med den röda kritan i den övre kanten.

Med en vattenfylld pensel löstes kritstrecket upp samtidigt som boken restes upp tills lutningen fick färgen att rinna över sidan.

Med penseln duttades mer vatten ut över det röda strecket. I de kraftigaste rännilarna bildades stora droppar som jag; för att skydda underlaget, fångade upp med hushållspapper innan de nådde botten av sidan.

Då jag tyckte en del av rännilarna var lite väl kraftiga vek jag ihop boken och öppnade den sedan igen vilket fördelade de blötaste partierna mellan sidorna.

Efter att sidan fått torka återupprepades processen från början igen.

Påbörjat uppslag i Art Journal av BiHär har jag vänt boken upp och ner för att låta en mörkare färg; i detta fallet brunt, rinna åt motsatt håll.
Påbörjat uppslag i Art Journal av Bi

Då jag (Bi) målar med gravitation låter jag gärna färgen rinna från olika håll. Jag har här utgått från ytterkanterna men det går självklart lika bra att utgå från centrum; eller för den delen annan slumpmässig placering på ytan, och låta färgen rinna ut mot kanten eller kanterna.

Neocolor II ger färgmässigt tydliga rännilar då den upplösta färgen tillåts rinna. Om underliggande färg är torr löses den inte upp av den rinnande färgen, men är den något fuktig kommer färgerna att blanda sig med varandra.

4. Neocolor II i mönster och vattenpensel
I det följande exemplet har jag (Bi) valt att variera användandet av Neocolor II. Här har jag målat med Neocolor II-kritor i mönster för att sedan måla ut färgerna med vattenpensel. Färgen, med sin höga täckningsgrad och pigmentrikhet, tål att spädas tämligen mycket. Det gör kritorna till ett tacksamt val vid “färglek”.


På en tidigare målad yta som är gessopreparerad samt målad med Alcohol Ink och saltteknik målades nu spiraler med Neocolor II-kritor.
Påbörjat uppslag i Art Journal kalender av BiMed en vattenpensel löstes kritstrecken i spiralerna upp så färgen blev rinnig. Eftersom jag med vattenpenseln blötte både de rosa och vita spiralerna samtidigt har färgerna där de möttes också blandat sig med varandra.

Underlaget lutades åt olika håll för att få färgen att sprida sig ut från mönstret.

Påbörjat uppslag i Art Journal kalender av Bi

Eftersom Alcohol Ink och Neocolor II används tillsammans med olika medie blandas inte den nya färgen med underlagsfärgen.

Genom att rita ett mönster som sedan löses upp går det att påverka slutresultatet mer än det gör då färgen/mediet tillsätts ytan mer slumpartat.

Distresser
Vi är nog alla väl bekanta med att distresser reagerar och reagerar bra med vatten som medie. Vatten tillförs ofta distresser för att skapa olika effekter. Här visas hur vatten används tillsammans med distresser för att ge effekter och mönster vid gravitationsmålning.

1. Distresser och vatten på pensel
En yta som färgats in med distresser förändras när vatten tillförs ytan. Här är det vatten på pensel som tillförts en lutande distressmålad yta.


På några av uppslagen i min bok som jag använder som en av mina Art Journals finns det bilder och det här är en sådan sida. Jag valde att dölja stora delar av bilden samt texten på motstående uppslag genom att lägga på ett riktigt tunt lager med gesso som fick torka. På det målade jag sedan ut distresser i några olika blåa och lila färgnyanser.

När allt torkat tog jag en vattnad pensel och drog över ovankanten på uppslaget samtidigt som boken lutades vertikalt.

Reslutat blev två olika effekter enligt nedanstående bilder.

Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellDistresserna reagerar med vattnet och därför bildas det först vita ridåer där vattnet runnit rikligt och därmed sköljt bort färgen. I viss mån kan konturer från omgivande färger skönjas i kanterna av de uppkomna gardinerna.
Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxellEn annan effekt uppkommer över bilden. Jag har inte använt någon gesso över själva bilden och där distressfärgen runnit över bilden sögs färgpigmenten upp av ytan. Detta ger lila ridåer över bilden.
Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Här kan konstateras att när färg rinner över en sugande yta fastnar färgpigmenten på ytan och resulterar i färgade gardiner som över bilden. Där ytan preparerats med gesso rinner istället färgen bort och blottar det underliggande lagret av vit gesso. Visst är gesso också sugande och har god vidhäftningsförmåga, men inte lika mycket som pappret. Denna skillnad i egenskaper för distresser som rinner över olika ytor kan utnyttjas för att skapa intressanta extraeffekter.

2. Distresser och vatten på pensel samt saltmålning
Distresser målade på en yta som preparerats med gesso kan, som vi visat ovan, sköljas bort genom att tillföra vatten. Här kombineras denna egenskap med saltmålning för att delvis hålla kvar färgpigment i gardinerna.


Ett gessopreparerat uppslag i en av mina Art Journals som jag målat med några olika färger på distresser över hela ytan. När detta torkat tog jag en vattnad pensel och drog över ovankanten på uppslaget samtidigt som boken lutades vertikalt. Jag lade sedan ner boken vertikalt, strödde över med salt och lade åt sidan att torka.

När det hela torkat borstade jag bort saltet och fick fram ovanstående mönster.

Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellDistresserna reagerar, som förväntat, med vattnet och rinner av från den gessopreparerade ytan. Även om det ser ut som om färgen helt runnit bort finns det kvar färg som sugits upp och hålls kvar av de påförda saltkornen. Det ger ett extra mönster med skarpa kanter i de vita eller ljusa ridåerna.
Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Saltmålning - i det här fallet att en målad våt yta beströs med salt - kan kombineras med gravitationsmålning. Saltkornen suger upp färgen eller färgpigmenten och håller kvar den runt var saltkorn där färgen runnit efter gravitationsmålning. Denna kombination av tekniker kan användas för att, till exempel, skapa en natthimmel eller ett frostigt landskap.

Stämpeldyna och stämpelfärg
Ibland använder vi stämplar för att skapa bakgrunder för vårt skapande. Gravitationsmålning kan läggas till för att skapa extra effekter vid användande av stämplade bakgrunder. I detta exempel används vattenlösliga stämpeldynor i kombination med vattenpensel. Andra icke-vattenlösliga stämpelfärger kräver ett annat medie för gravitationsmålning.


Några olika stämplar stämplades med en vattenlöslig stämpeldyna i svart på en vattenfast yta. Stämpeltrycken penslades relativt omgående med vattenpensel i kanterna och uppslaget lutades vertikalt.

Lite av färgen från stämplingen löstes upp och rann i ett mönster ner runt stämpeltrycket.

Uppslag i Art Journal av maxell

Tänk på att inte måla hela stämpelmotivet med vattenpenseln utan håll dig till kanterna. Prova att luta ytan. Tillför eventuellt mer vatten med hjälp av vattenpenseln om stämpelfärgen inte börjar rinna av sig själv.

Notera också att tekniken kan användas för andra stämpeldynor så länge det stämplade motivet blöts upp med rätt medie.

Färg som besprutas med vatten eller annat medie
De flesta färger som påförts ett underlag och som fått torka går att åter lösa upp med hjälp av vatten eller annat för färgen lämpligt medie. I detta avsnitt utnyttjar vi den egenskapen i samband med gravitationsmålning för att skapa mönster. Kort sagt löser vi upp redan påförd färg och låter den rinna över en yta.

Vattenfärger och akvareller
I tidigare publicerade teknikinlägg har vi visat hur det går att kan lyfta/sudda ut färgen genom att tillföra vatten och andra medie (se länkar till "Tutorial - Tona ner och lyfta färg - del 1 av 2" och "Tutorial - Tona ner och lyfta färg - del 2 av 2" sist i detta inlägg). Här återkommer vi till att lösa upp och lyfta färgen, men istället för att lyfta/suga upp den för hand utnyttjar vi gravitationen för att få färgen att flytta på sig och rinna över ytan. På så sätt efterlämnas mönster av en uttunnad färg. Tillsätts för mycket vatten kommer således i princip all färg också att sköljas bort.

I ovanstående exempel med ett färgat underlag som bestryks med vattnad pensel eller vattenpensel tillfördes en begränsad mängd vatten i taget. Med det avses att mediet påfördes på ett, relativt sett, kontrollerat sätt. I de följande exemplen tillförs vatten till en större yta på en gång. Det innebär att, vid en jämförelse, tillförs vattnet i nedanstående exempel på ett något mer okontrollerat sätt och det påverkar hur slutresultatet blir.

1. Vattenfärg och vattenmist
Här är det dags att återgå till den, av Bi, i föregående inlägg (se länk sist i detta inlägg) presenterade sidan med vattenfärger påförda med pensel. När vi lämnade den gravitationsmålade sidan hade den sedan tidigare målade ytan fått gardiner med hjälp av svart, röd och slutligen vit vattenfärg som runnit över ytan.

Sidan fick torka helt. Jag (Bi) önskade ett mer transparent och diffust rinnigt utseende på sidan och beslöt mig därför för att fortsätta med att lösa upp den befintliga färgen med hjälp av vatten.


Som sista moment i förra beskrivningen; se exempel i inlägg del 1((2), tillfördes vit färg framför allt i ovankanten. Den vita färgen lät jag vara mer koncentrerad och inte så rinnig som de tidigare

När sidan fått torka ordentligt valde jag att spraya hela sidan med vatten för att få fram en mer skir drapering.

Då jag inte fixerat färglagren löstes de, sedan tidigare torra övriga färglagren till en liten del upp och blandade sig med den vita färgen på några ställen.

Foto av BiFör att få fram den skira drapering jag eftertraktade fick jag återupprepa stegen ovan. Mer vit färg målades på i ovankanten och fick torka helt innan jag åter sprayade hela ytan med vatten.

Slutligen såg uppslaget ut som jag önskade.

Påbörjat uppslag i Art Journal av BiNärbild på en del av vänstra sidan.

Här syns att mönstret som var gjort i gesson innan någon färgläggning har påverkat hur den vattnade färgen runnit över ytan. Dessutom syns hur den senast påförda; nu torra, vita färgen delvis tagit upp färg från de underliggande, sedan tidigare målade, och torra ytorna.

Foto av Bi

Genom att, som i detta exempl, påföra vit färg som sedan sprayas med vattenmist dämpas de underliggande färgerna ner samtidigt som det uppkommer ett tydligt rinnigt mönster av drapering.

2. Neocolor II och vattenmist - Alternativ 1
Här har jag valt att arbeta med Neocolor II-kritor och vattenmist på akvarellpapper. Valet av papper eller yta gjordes eftersom akvarellpapper naturligtvis är särskilt anpassade för en kombination av färg och vatten som medie. Motsvarande effekt kan också uppnås på en gessopreparerad yta.


Neocolor II-kritor målades lite slarvigt på ett akvarellpapper.

Medan pappret låg kvar i horisontalplan sprayades; med en minimister, vatten över ytan tills färgen började lösas upp.

Foto av BiPå den övre bilden syns hur framförallt den gröna färgen har börjat sprida sig.

Genom att vinkla pappret försiktig börjar färgen att rinna åt det håll som pappret lutar. Genom att ändra vinkling kan olika mönster bildas samtidigt som färgerna blandar sig med varandra.

Foto av BiHär ses tydligt hur färgerna har krupit in i varandra samt hur det har bildats böljande gardiner där färgen har runnit.
Foto av Bi

Med akvarellpapper som underlag går det bra att använda sig av tämligen mycket vatten utan att pappret blir skört och smular sönder, vilket kan vara faran med andra papperstyper. Ju mer vatten som tillförs ytan, desto mer kommer färgerna att flyta samman. Det gäller även om färgerna tillåts torka mellan de olika lagren. Här gäller det således att reglera hur mycket färgen skall tillåtas blanda sig genom att tillföra mer eller mindre vatten. Mer vatten ger också finare tunnare draperingar. Var dock vaksam på att det lätt kan slå över och bli enbart en färgblandning.

3. Neocolor II och vattenmist - Alternativ 2
I detta exempel har jag (Bi) valt att först måla ut en bakgrund med svart Neocolor II-krita som därefter målats ut med vattnad pensel och fått torka helt. På den svarta grunden har sedan ny färg tillförts med hjälp av ytterligare Neocolor II-kritor. I detta exempel används akvarellpapper.


Ett akvarellpapper målades med svart Neocolor II-krita som därefter målades ut med vatten på pensel. När pappret hade torkat helt påfördes dels gul och dels vit färg med Neocolor II-kritor.
Foto av BiMed en minimister sprayades vatten över ytan medan pappret hölls vinklat så att färgen kunde rinna. Pappret vinklades åt olika håll för att åstadkomma en känsla av dimridå.

Den senast påförda vita och gula färgen löses lätt upp och sprider sig lätt över ytan. Dock syns även att den underliggande; sedan tidigare torra, svarta färgen även den löses upp något. Därför rekommenderas viss försiktighet när vattnet sprayas på.

Foto av BiDen färdiga bakgrunden - kanske något inför Halloween. =)
Foto av Bi

Genom att spraya vatten på ett sedan tidigare målat, vattenlösligt och ej fixerat, underlag kan färgen fås att rinna igen. Genom att inte tillföra ytterligare färg utan bara vatten blir färgen uttunnad och således blekare. Eventuellt kan ny färg tillföras för att undvika detta. Efter torkning kan processen upprepas en eller fler gånger.

Mängden vatten som tillförs avgör också hur mycket färgerna tillåts flyta in i varandra. Önskas, som i alternativ 2 ovan, mixningen minimeras krävs det att du är betydligt försiktigare med vattentillförseln.

All-purpose-ink
All-purpose-ink är en snabbtorkande vattenbaserad färg som kan användas på flera ytor; papper, tyg, trä, läder och andra porösa ytor. Den kan även användas för att färglägga (stämpel)motiv. Då blandas en droppe av färgen med vatten på en palett eller motsvarande och motivet färgläggs med pensel.

Färgen löses upp av vatten och kan därför blöda även sedan den torkat. Detta går att förhindra genom att värmebehandla mellan var färg som tillförs. Annars kan färger läggas i lager på lager för att erhålla en mixad akvarelleffekt.

Här visar jag (maxell) hur jag använt outspädd all-purpose-ink för gravitationsmålning genom att tillföra vatten med hjälp av en sprayflaska (blomspruta). Jag valde att använda endast en färg (rosaröd) för detta exempel. Notera att bilderna visar två färger som runnit. Den undre blåa är en annan typ av färg som torkat fixerat och därför inte påverkas av varken den påförda all-purpose-ink i rosaröd eller vattnet. Hade jag valt två eller fler färger all-purpose-ink (eller annan vattenlöslig ofixerad färg) hade en mixad akvarelleffekt också uppstått eftersom färgerna blandas med varandra när vatten tillförs ytan.


En sida där en annan typ av färg redan runnit och torkat fixerat målades en gång till med oblandad all-purpose-ink längs med samma kant som den förra färgen. Boken lutades och sprayades med en sprayflaska med vatten så att färgen började rinna.
Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellHär syns hur färgerna runnit över varandra utan att blandas med varandra samt att färgintensiteten varierar beorende på hur mycket vatten som tillförts från sprayflaskan.
Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Detta exempel visar hur all-purpose-ink rinner över en annan, sedan tidigare runnen, färg och skapar ytterligare gardiner på ytan. Experimentera genom att variera permanenta eller fasta lager av färg med icke-permanenta lager av färg för att dels undvika att blanda färgerna och dels låta färgerna blanda sig med varandra.

Färg som tillförs ett av vatten eller annat medie fuktat underlag
Det underlättar vanligen för färg att rinna om ytan fuktas med vatten eller annat medie innan färgen läggs på densamma. Tekniken med att förfukta ytan är lämplig att använda för färger som torkar snabbt, för ytor som har god uppsugningsförmåga samt för att i möjligaste mån påverka hur färgen rinner. I detta avsnitt visar vi exempel på alla dessa tre företeelser i samband med förfuktade underlag som påförs färg vid gravitationsmålning.

Alcohol Ink och Alcohol Blending Solution
Alcohol Ink är genom att den är flytande väl lämpad för gravitationsmålning. Alcohol Ink en alkoholbaserad färg och eftersom alkohol är flyktigt är det egentligen en avdunstning som sker då färgen applicerats och torkar på en yta. I fortsättningen benämner vi det att färgen torkar.

Den yta som färgen appliceras på spelar också en väsentlig roll för hur snabbt färgen torkar och hur utfallet av gravitationsmålningen blir. Som medie används Alcohol Blending Solution.

1. Alcohol Ink med mist av Alcohol Blending Solution på glossypaper
Alcohol Ink anväds ofta tillsammans med glossy paper där färgen kan komma till sin rätt. Färgerna blandar sig lätt med varandra, även efter att de en gång har torkat, varför viss försiktighet kan behövas så inte allt blir en brun blandning.


Koncentrerad Alcohol ink droppades på ett lutande glossypaper. Alcoholinken torkade för snabbt för att ge någon riktigt bra gravitationsmålning eftersom jag stod ute i solen och arbetade. För att åtgärda detta fyllde jag lite Alcohol Blending Solution i en minimister och sprutade med den på de färgplumpar jag redan hade på pappret.

Färgen löstes upp och spred sig på en något större yta, men blektes till en färgplump. Återigen spelar sannolikt solen en betydande roll i hur färgen uppförde sig i detta exempel.

På bilden nedan går det att se den bruna plumpen från bilden ovan efter att Alcohol Blending Solution tillförts. Titta i det nedre högra hörnet. Pappret nedan är alltså vänt åt motsatt håll jämfört med bilden ovan.

Foto av BiJag (Bi) valde att anamma en annan teknik än den ovan beskrivna och göra tvärtom eftersom resultatet inte blev det jag önskat. Jag sprayade Alcohol Blending Solution över ytan med minimistern. Först när ytan var fuktig droppade jag Alcohol Ink på den och reste pappret i vertikalläge för att låta färgen rinna.

Alcohol Ink reagerar fort med Alcohol Blending Solution och den tillförda mängden medie samt dropparna av färg var av olika storlek. Beroende på hur fuktig ytan var spred sig dropparna olika mycket i sidled innan jag hann resa pappret i vertikalläge.

Foto av BiJag upprepade ovanstånde steg i lager på lager.

På bilden ovan syns hur den tillförda Alcohol Blending Solution har blekt/transporterat bort en del av den underliggande färgen efterhand som jag har upprepat de olika stegen.

Foto av Bi

2. Alcohol Ink med riklig mängd Alcohol Blending Solution på glossy paper
I exemplet ovan tillfördes Alcohol Blending Solution med en minimister. Här har jag (Bi) valt att tillföra Alcohol Blending Solution genom att droppa mediet direkt på ytan så att den blir riktigt blöt.


Ett glossypaper från tidigare experiment
Foto av BiHela ytan blöttes ner med Alcohol Blending Solution som droppades direkt från flaskan. Här kan särskilt noteras att den tidigare färgen redan börjat lösas upp och sprida sig. Därefter droppades Alcohol Ink i två färger längs en rad i ovankanten och...
Foto av Bi... pappret lyftes vertikalt för att tillåta att färgen rann ner över sidan.

Då ytan var mycket blöt rann, som synes, det mesta av färgen av. Tips: Det är lämpligt att fånga upp spillfärgen med ett annat papper nu. =) Kvar på detta papper blev tunna skira gardiner av den färg som runnit nedför ytan.

Foto av Bi

3. Alcohol Ink med riklig mängd Alcohol Blending Solution på gessopreparerad yta
För att utröna om det är skillnad i hur Alcohol Ink och Alcohol Blending Solution interagerar med varandra på olika ytor gjorde jag (Bi) ytterligare ett test.


På en tidigare målad och därefter gessopreparerad sida droppades flödigt med Alcohol Blending Solution.

Här kan noteras att den underliggande färgen börjar skina igenom gessolagret då Alcohol Blending Solution tillförs ytan. Dock tränger vare sig färg eller solution igenom underlaget till bakomliggande sida.

På ytan droppas därefter Alcohol Ink i två färger direkt från flaskan.

Foto av BiPå ett gessopreparerat underlag flöt färgen ut betydligt mer jämfört med exemplet med glossypapper och därför skedde avdunstningen från en större yta. Det uppkom inga rännilar i detta exempel. Draperingarna blev små och nästintill obefintliga då färgen flöt ut så mycket som den gjorde. Den kraftigaste pigmenteringen har skett i ytterkanterna av varje färgområde.

Där de båda färgerna har mötts och blandats går det dock att tydligare skönja draperingarna.

I detta fall påverkas sannolikt reultatet av de penseldrag som gett struktur i ytan med gesso.

Foto av Bi

Av de olika exemplen med Alcohol Ink ovan kan konstateras att de metoder där Alcohol Ink tillförs en yta fuktad med Alcohol Ink Blending Solution fungerar bäst då glossy paper används som underlag. På den gessopreparerade ytan lägger sig mediet lite för mycket ovanpå ytan vilket resulterar i att det lätt blir en färgad pöl. Om pölen är för stor blandar sig de olika färgerna lite okontrollerat samtidigt som färgen antingen rinner av helt och hållet vid vinkling av ytan eller alternativt sprids till en jämnfärgad plump på ytan. Ska Alcohol Ink användas på en blöt yta bör det vara på en liten begränsad del i taget. Alternativt kan ytan fuktas lätt med en minimister som i det första exemplet.

Vattenfärger och akvareller
Att vatten och vattenfärger eller akvareller av olika slag hör ihop hörs redan på namnen på dessa färger. I traditionell akvarellmålning används en rad olika tekniker för att åstadkomma mönster och effekter i färgen. Två relativt välkända akvarelltekniker är vått på torrt; våt pensel på torrt underlag och vått i vått; våt pensel på vått underlag. Den första av dessa tekniker, vått på torrt, ingick i den första delen av gravitationsmålning (se länk sist i inlägget). Den andra tekniken, vått i vått, innebär i praktiken att det är det nästan omöjligt att kontrollera hur färgen sprider sig över ytan. När du arbetar vått-i-vått är det viktigt att måla lätt och försiktigt. Släpp på färgen, skrubba inte för då slutar det med en sörja. För bättre kontroll, låt varje lager torka innan du återigen fuktar det och lägger mer färg ovanpå.

Vid målning med vattenfärger och akvareller på en våt yta kan valet av färg; både sort och nyans, spela in på slutresultatet. Detta gäller främst akvarellfärger där vissa färger flyter lättare ut än andra vilket bland annat beror på pigmentens olika tyngd. De tyngre pigmenten, till exempel coelinblått eller neapelgul, sedimenterar snabbt medan lätta pigment som, till exempel, bränd umbra eller krapplack flyter med vattnet och sprider sig således lättare över ytan.

1. Vattenfärg på blött akvarellpapper
Vid målning vått i vått fuktas akvarellpappret och får vila i 5 minuter innan färg försiktigt appliceras på pappret. I följande exempel har motsvarande metod använts då jag (Bi) har använt väl fuktat akvarellpapper som underlag. Här har dock vanlig budget vattenfärg använts istället för akvarellfärg av högre kvalitet.


Ett akvarellpapper blöttes under vattenkranen, fick rinna av och därefter vila i några minuter innan färg applicerades på ytan.

Vattenfärgen blöttes och bearbetades för att få med mesta möjliga färg i penseln. Färgen duttades därefter på den fuktiga ytan. Färgen spreds omedelbart i det fuktiga pappret som lyftes till vertikalläge för att på så sätt få färgen att rinna ut i rännilar.

Foto av BiSamma process som ovan upprepades flera gånger och med olika färger.

De första färglagren som lades på när pappret var som fuktigast är också de som blev mest utspädda. Efterhand som pappret blev mindre blött blev färgen mer intensiv och rännilarna mer distinkta i formen.

Pappret vändes åt olika håll så färgen fick rinna i olika riktningar.

Foto av BiDet färdigt infärgade pappret med diffusa rännilar i bakgrunden. Observera att färgen har runnit från olika håll.

Här ovan kan noteras att färgen sprider sig olika beroende på hur fuktigt pappret är. Längst till höger är pappret något torrare och det har resulterat i distinkta rännilar som inte spridit sig åt sidan medan det, på övriga ställen där pappret är fuktigare, har resulterat i rännilar som förutom att rinna nedför ytan också har drivit ut åt sidorna. Resultatet blir vackra mönster med ådringar.

Foto av Bi

I ovanstående exempel spelar underlaget en stor del för resultatet. Ett mindre sugande underlag än akvarellpapper som, till exempel, en vidhäftande och relativt sett mindre sugande gessopreparerad yta hade resulterat i att fukten stannat kvar ovanpå ytan och därmed gjort att effekten av att måla vått i vått hade gått förlorad. Istället hade det hela resulterat i en extremt välutspädd färg eftersom färgen i kontakt med den fuktade ytan hade bildat en färgad pöl ovanpå ytan. Jämför gärna med exemplet ovan med Alcoholink och Alcohol Blending Solution på gessopreparerad yta. Jämför också med nedanstående exempel där akvarellpennor används tillsammans med ett mindre sugande papper där färgen ändå rinner i ett mönster.

2. Akvarellpennor och vatten på pensel - Alternativ 1
Akvarellpennor kommer i olika kvalitet med varierande pigmentrikhet. Här använder jag (maxell) akvarellpennor av konstnärskvalitet som målas på ett torrt underlag för att målas ut med vatten på pensel och tillåts rinna i ett förvätt mönster på pappret. Notera att pappret inte är ett akvarellpapper varför det inte suger suger väta och färg på samma sätt som akvarellpappret i ovanstående exempel med vattenfärger. Här rinner färgen snarare över ytan för att sedan torkas på densamma i det mönster som färgen runnit.


Här har jag målat relativt rikligt med akvarellpennor i två närliggande färgnyanser överst på sidan. Efter det tog jag vatten på pensel och drog linjer vinkelrätt eller ortogonalt mot det målade för att skapa våta linjer i pappret där färgen kan rinna när den målas ut. Penseln med vatten drogs från strax under den påmålade akvarellfärgen och nedåt över pappret.

Genom att måla ut akvarellerna när pappret var vertikalt rann färgerna ner längs med de våta linjerna (och en bit till på sina ställen). Jag började med att måla ut den nedersta färgen som fick börja rinna ner längs de våta linjerna innan jag målade ut den övre färgen. Den senare rann då in i den första och de blandades delvis med varandra.

Foto av maxellHär syns hur färgerna runnit längs med de våta linjerna samt hur de delvis blandats med varandra och delvis runnit över varandra.Samtidigt syns även variation i färgintensitet beroende på hur mycket vatten som akvarellerna runnit med.
Foto av maxell

Genom att förväta mönster i pappret innan akvarellfärgen målas ut på ett vinklat papper går det att påverka hur färgen rinner. Tänk dock på att färgerna blandar sig med varandra om mer än en färg används och helst om en färg inte tillåts torka lite innan nästa färg målas ut.

3. Akvarellpennor och vatten på pensel - Alternativ 2
I ovanstående exempel använde jag (maxell) två färger. Eftersom jag gillar färgskiftningar och färger som går mer eller mindre in i varandra valde jag att göra ytterligare ett försök med fler färger. Jag valde fem närliggande färger.


Här har jag målat relativt rikligt med akvarellpennor i fem närliggande färgnyanser överst på sidan. Efter det tog jag vatten på pensel och drog linjer vinkelrätt eller ortogonalt mot det målade för att skapa våta linjer i pappret där färgen kan rinna när den målas ut. Penseln med vatten drogs från strax under den påmålade akvarellfärgen och nedåt över pappret.

Genom att måla ut akvarellerna när pappret var vertikalt rann färgerna ner längs med de våta linjerna (och en bit till på sina ställen). Jag började med att måla ut den nedersta färgen (ljust grön) som fick börja rinna ner längs de våta linjerna innan jag målade ut resterande färger horisontellt och arbetade nerifrån och uppåt. De blandades delvis med varandra samtidigt som några av linjerna i stort sett endast har färg från den nedersta färgen (ljust grön).

Foto av maxellHär syns hur färgerna runnit längs med de våta linjerna samt hur de delvis blandats med varandra och delvis runnit över varandra. Samtidigt syns även variation i färgintensitet beroende på hur mycket vatten som runnit tillsammans med akvarellerna samt hur många lager färg som runnit på samma ställe.

I detta fall där flera färger, fem stycken, används syns även att några av ränderna i stort sett endast har färg från den nedersta färgen (grön) medan andra har nyanser av alla akvarellfärgerna.

Foto av maxell

Mina akvarellpennor är pigmentrika, men ändå kände jag att färgerna blev något urlakade. Samtidigt saknades de önskade färgskiftningarna från alla fem färger. Därför lät jag pappret torka helt och upprepade proceduren en gång till.


Då den första utmålning av de fem olika akvarellfärgerna innebar att de blandades med varandra och inte bildade varken konstraster eller nyanser valde jag att låta pappret torka helt innan jag ytterligare en gång målade på samma färger i den övre delen av pappret.

Återigen drog jag en pensel med vatten längs med de vertikala linjerna för att blöta upp pappret eller “vägen” där färgen ska rinna. Sedan målade jag ut akvarellfärgerna horisontellt och arbetade nerifrån och uppåt sett, där var färg fick rinna lite innan nästa färg målades ut med vatten.

Denna andra omgång ger naturligt mer färgintensitet till helheten samtidigt som den också innebär tydligare nyansskiftningar och kontraster för såväl den övre målade delen av pappret som längs med de linjer där färgen runnit.

Foto av maxellHär syns variation av färg i linjerna. Några har alla fem färger, några har i stort sett endast den nedersta färgen (ljust grön), några har skarpa kanter och ytterligare några har högre eller lägre färgintensitet kontra övriga linjer. Samtidigt skiftar den övre delen av pappret så att det verkligen syns att det är flera (fem) färger som använts.
Foto av maxell

Denna gång erhöll jag tydligare färgskiftningar med starkare färgintensitet. Akvareller är tacksamma på det sättet. De kan målas på varandra när de torkat för att öka färgintensiteten. Notera också hur färgpigmenten trängts utåt längs den väg där färgen runnit och där bildat skarpa distinkta kanter.

Här bör också noteras att jag lät var utmålad färg börja rinna och därmed även torka något innan nästa färg målades ut. Samtidigt blöttes inte vägarna exakt på millimetern jämfört med den första utmålningen. Tillsammans bidrog det troligen till att färgskiftningarna ökade jämfört med den första omgången målning.

Vi arbetar vidare...
Vi hoppas att våra två delar med introduktion till gravitationsmålning inspirerat och fått igång din skaparlusta. Sätt dig ner och lek med färg och medier tillsammans med gravitationen som finns där som ett helt gratis verktyg att använda.

Skapar du något med inspiration från denna, eller gårdagens första presentation av gravitationsmålning (se länk sist i detta inlägg), önskar vi att du delar med dig av ditt resultat samt att du länkar till det inlägg som inspirerat dig.

Du lämnar in alster genom att kommentera aktuellt inlägg med en fungerande direktlänk. Vill du hellre e-posta är adressen skrotboken(snabel-a)gmail.com märkt “Gravitationsmålning”. För möjlighet att vara med i uppföljningsinlägget med gravitationsmålning måste du lämna in ditt alster senast söndag den 14e oktober 2012.

Skrotbokens länkar
Relaterade inlägg
- Tutorial - Måla med hjälp av gravitation, del 1 av 2 av Bi och maxell
- Tutorial - Måla med hjälp av gravitation, del 2 av 2 av Bi och maxell
- Måla med hjälp av gravitation - Alster <--- uppdateras när inlägget är publicerat

Tidigare publicerade tutorials i denna inläggsserie
- Collage - En teknik för Art Journal med mera av Bi och maxell
- Tutorial - Sugrörsblåsning av Bi och maxell
- Tutorial - Sudda i svartvitt/gråskala av Bi, lillylva och maxell
- Tutorial - Tona ner och lyfta färg, del 1 av 2 av Bi och maxell
- Tutorial - Tona ner och lyfta färg, del 2 av 2 av Bi och maxell
- Tutorial - Saltmålning av Bi och maxell
- Tutorial - Saran Wrap av Bi och maxell

0 kommentarer: