av Bi och maxell

Tillför rinnig färg till en yta som lutas vertikalt så att färgen rinner och lek loss eller tillför passande medie på en målad yta så att färgen börjar rinna. I detta inlägg visar vi några exempel på hur det kan gå till samt ger några tips och råd på vägen.

Efter ett uppehåll på några månader är det dags att presentera en ny teknik - att måla med hjälp av gravitation. Denna teknik har länge använts av konstnärer och mellan varven slinker den med i såväl Art Journals som på layouter och kort. Tekniken har flera olika namn. Som samlingsnamn har vi valt att kalla det för gravitationsmålning genom att färgen, med hjälp av gravitationskraften, får rinna på en lutande yta.

Tekniken i sig är enkel. Färg - antingen i rinnig form eller i fast form som sedan görs rinnig med hjälp av vatten eller annat medie - tillförs en yta. Låt färgen hitta sina egna vägar att rinna i. Om färgen inte rinner kan du hjälpa den på vägen genom att vinkla ytan åt olika håll. Prova även att knacka ytan lätt mot underlaget för att knäcka eventuell ytspänning i droppar. Tekniken resulterar i ett mönster av ridåer över ytan som kan användas endera som bas, som detaljer eller som tolkningar av något du skapar kring.

Några grundläggande tips inkluderar:


 • Alla typer av färg fungerar för denna teknik.
 • Tänk på att färgen bör vara kompatibel med ytan som den appliceras på för att undvika oönskade effekter.
 • Färgen ska vara tillräckligt rinnig så att den kan transporteras från där den applicerades på ytan. Några färger är tillräckligt rinniga som de är medan andra måste spädas ut med medie eller tillföras, till exempel, värme.
 • Använd rätt medie för rätt färg. :)
 • Laborera med olika rinnig färg för att hitta vad du trivs bäst med.
 • Laborera med hur du lutar ytan. Applicera direkt på en lutande yta eller applicera färg och eventuellt medie innan du börjar luta ytan.
 • Sluta luta underlaget om du tycker att färgen tenderar att rinna för långt.
 • Tänk på att lager på lager kan innebära att underliggande färger löses upp och också rinner iväg. Det innebär att ursprungsfärgerna förändras genom att de löses upp och blandas med varandra. Slutresultatet kan ge en brun eller grå ton till hela ytan.
 • Kom ihåg att vatten har en hög ytspänning. För andra medie är ytspänningen lägre varför dessa färger rinner lättare.
 • Rinner inte färgen tillräckligt bra appliceras mer färg och/eller medie. Måla, spraya, dutta på samma ställe där du redan applicerat den första färgen. Alternativt kan något tvålbaserat tillföras vatten för att minska vattnets ytspänning.
 • Var inte rädd för att tillföra rejält med färg. Om du tycker att resultatet blir för färgintensivt går det att tona ut färgen. En lösning är att applicera en handduk eller ett papper ovanpå ytan och trycka lätt för att suga upp färg. Lyft försiktigt för att se resultatet. Ett annat alternativ är att tillföra mer medie där du applicerade färgen. Tänk dock på att det inte är säkert att mediet tar samma väg som färgen rann.
 • Om du arbetar i en Art Journal eller liknande är det på sin plats att vara försiktig så att färgen inte kryper in mellan sidorna. Var särskilt uppmärksam på den nedre kanten när du arbetar vertikalt.
 • Använd oömt underlag. Använd också gärna en handduk eller motsvarande under för att samla upp färg som rinner ner över den nedre kanten.
 • Används ett icke-sugande eller non-stick belagt underlag kan spillfärgen återanvändas. Fånga upp den med ett annat papper som läggs på och trycks lätt mot underlaget. Resultatet kan bli spännande.

I detta inlägg visar vi några exempel på gravitationsmålning med olika färger och medier samt ger konkreta tips och råd kring tekniken.

Centrala begrepp
I samband med vår presentation av gravitationsmålning använder vi några begrepp och dessa presenteras i detta avsnitt.

Gessopreparerad yta
I detta inlägg använder vi begreppet gessopreparerad yta. Gessopreparerad yta innebär att underlagets yta på olika sätt har tillförs gesso och därefter lämnats att torka innan nästa del av processen. Gesso är ett medium som används för att dels ge ytan en god vidhäftningsförmåga och dels för att förhindra att färg som anbringas ytan tränger igenom till underlagets baksida. Det senare är speciellt viktigt då du arbetar i en Art Journal och vill ha var sida så som du gör den.

Gesso kan tillföras ytan på lite olika vis. Några exempel är att gesso målas ut med pensel, stryks ut med en palettkniv eller ett plastkort eller rollas ut med en brayer. Ibland arbetar du även med hjälpmedel för att skapa struktur i den påförda gesson. Det finns flera tekniker och metoder för att lägga på gesso för att få olika struktur på ytan.

Vattnad pensel/Vattenpensel
Vattnad pensel innebär att en pensel har doppats i vatten och att denna pensel sedan används för att föra över vatten till den målade ytan. Ibland använder vi även uttrycket “vatten på pensel” för att beskriva samma sak.

Vattenpensel innebär en pensel med inbyggd behållare för vatten. Det finns några olika fabrikat och storlekar av vattenpensel på marknaden.

Gardiner/Draperingar
Gardiner och draperingar är båda uttryck för de mönster som uppkommer vid gravitationsmålning. Namnen kommer av att mönstret böljar fram och påminner om mjukt formade gardinuppsatser eller vackert draperade kläder.

Olika tekniker beroende på färg
Genom att använda olika tekniker går det att få fram en bra gravitationsmålning. Vi har valt att dela in teknikerna i följande grupper:

 • Färg som tillförs direkt på en yta
 • Uttunnad färg som appliceras på underlag med pensel eller motsvarande
 • Färg som tillförs värme
 • Färgat underlag som bestryks med vattenpensel/vattnad pensel
 • Färg som besprutas med vatten eller annat medie
 • Färg som tillförs ett av vatten eller annat medie fuktat underlag
För presentationen av gravitationsmålning har vi valt att dela upp det hela i två inlägg. I detta första inlägg, del 1, presenterar vi de två första delarna, det vill säga "Färg som tillförs direkt på en yta" och "Uttunnad färg som appliceras på underlag med pensel eller motsvarande" samt "Färg som tillförs värme". De övriga delarna presenteras i nästa inlägg, del 2.

Färg som tillförs direkt på en yta
Färg i flytande format är naturligtvis väl lämpad för gravitationsmålning. Bland de flytande färgerna finns exempelvis Alcohol Ink och diverse refiller. Alla färger som sprayas eller mistas på en yta är i sig själva också tillräckligt rinniga för att användas för gravitationsmålning. Ibland kan det krävas att ytan beläggs med en hel del färg för att färgen ska börja rinna. Detta gäller speciellt färger som torkar snabbt och färger som läggs på en yta som har en god uppsugningsförmåga.

Utöver färdiga sprayer och mister går det att tunna ut i stort sett alla färger för att få dem tillräckligt tunna för att kunna kunna sprayas och sedan låtas rinna över en yta. För bäst effekt bör dock pigmentrika färger användas när du blandar din egen spray- eller mistfärg.

dylusions ink spray
För denna del har jag (Bi) använt dyludions ink spray i både koncentrerad form och i utspädd form. dylusions ink spray är mycket pigmentrik vilket gör att den tål utspädning med vatten väldigt bra. Det innebär även att det inte behövdes mycket ink för att få till en bra och färgstark mist.

dylusions ink spray blandar sig mycket bra med varandra, vilket innebär att färgerna gärna kryper in i varandra och därmed bildar en ny färg. dylusions ink spray torkar fort vilket gör att det går lätt och fort att lägga på lager på lager utan att färgerna mixas. Eftersträvas däremot en färgmixning bör nästa lager ink läggas på medan det första fortfarande är fuktigt.


Gessopreparerad och en med vattenfärg tidigare målad yta som fått torka.

Jag började med att spraya dylusions ink spray i koncentrerad form vilket gav en god spridning av misten, men inte någon färg som var tillräckligt rinnig. Därför tog jag en minimister med tämligen mycket vatten i och droppade i lite dylusions ink. På så sätt fick jag en bra mist med god förmåga till gravitationsmålning.

På bilden ovan är färgsplashen gjord med koncentrerad dylusion ink medan den färg som runnit är gjort med min egenblandade mist.

Påbörjad sida i Art Journal av BiJag fortsatte att spraya med mist i två olika färgnyanser; rött och gult.

Var gång färgen sprayas på ytan erhålls dels en mist-splash och dels den rinniga effekt som jag eftersträvade här.

Påbörjad sida i Art Journal av BiHär ses exempel på hur dylusions ink mixas väl mellan färgerna. De har krupit in i varandra och skapat en ny färg; orange. Här syns också hur den rinniga färgen har skapat lite mer distinkta rännilar såväl som lite mer diffusa gardiner.
Påbörjad sida i Art Journal av Bi

dylusions ink är en färgrik spray som håller sin färg väl även om den späds ut med mycket vatten. Det är lätt att få fram både distinkta rännilar och draperingar vilket gör att denna färg har ett mångsidigt användningsområde.

Alcohol Ink
Alcohol Ink är genom att den är flytande väl lämpad för gravitationsmålning. Möjligtvis är den inte så ekonomisk med tanke på att det går åt en hel del om inken används outspädd. Som namnet avslöjar är Alcohol Ink en alkoholbaserad färg. Alkohol är flyktigt och därför är det egentligen en avdunstning som sker då färgen applicerats på en yta - i fortsättningen benämner vi det som att färgen torkar. Alcohol Ink torkar snabbt vilket gör att tämligen mycket färg behöver användas för att få fram den rinniga effekt som eftersträvas i gravitationsmålning. Den yta som färgen appliceras på spelar också en väsentlig roll för hur snabbt färgen torkar.

1. Alcohol Ink på glossypaper
Alcohol Ink anväds ofta tillsammans med glossy paper där färgen kan komma till sin rätt. Färgerna blandar sig lätt med varandra, även efter att de en gång har torkat, varför viss försiktighet kan behövas så inte allt blir en brun blandning.


På ett vertikalt underlag av glossypaper tillförs Alcohol Ink direkt från flaskan. Först i enskilda droppar och sedan genom att föra flaskan från ena sidan till den andra. Det senare syns på den övre högra bilden. Som en parentes kan där också ses att jag applicerade några droppar Alcohol Blending Soultion för att se hur det påverkade färgen. Som synes blektes färgen och rännilarna blev bredare. Detta återkommer vi dock till i en senare del.

På den undre bilden till höger ses hur ytterligare färg har tillförts i ovankanten. Då jag fördelar färgen jämt över ovankanten genom att föra flaskan från den ena sidan till den ena andra uppkommer knappast några rännilar utan det hela fördelar sig i en jämn gardin som sakta sjunker neråt medan färgen torkar.

Foton av BiGenom att vända på pappret och droppa från olika håll får jag fram detta mer spännande mönster.

Det är få tydliga rännilar och de som uppstår blir tämligen breda. Färgerna blandar sig lätt med varandra och nya färgkombinationer uppstår.

Foton av Bi

Alcohol Ink har i koncentrerad form god rinnighet men är samtidigt något trögflytande, torkar snabbt och sugs upp snabbt av underlaget (glossy paper). Färgerna löser upp varandra även om de hunnit torka emellan och därför uppstår gärna nya färgkombinationer. I detta sammanhang finns det en viss risk att allt blir brunt.

2. Alcohol Ink på gessopreparerad yta
Här kan noteras att gessounderlaget är lätt mönstrat eftersom det är utstruket med pensel. Ytan har en struktur med spår av penseldragen från sida till sida. Bilderna här nedan visar hur Alcohol Inken vill driva med spåren åt sidorna samtidigt som gravitationen gör att färgen vill rinna nedåt.


På en gessopreparerad yta, som dessutom målats ovanpå en sedan tidigare målad yta, påfördes Alcohol Ink direkt från flaskan. Jag drog med flaskan från sida till sida för att sprida färgen.

På detta underlag torkar färgen inte alltför snabbt och det bildas tydliga rännilar.

Foton av Bi

Då Alcohol Ink tillförs en yta som preparerats med gesso är rinnigheten i koncentrerad form klart bättre jämfört med när jag använde glossy paper. Det hela resulterar i ett mönster med tydliga rännilar och eftersom färgen rinner relativt fort på gessounderlaget sker inte någon större mixning av de olika färgerna.

Alcohol Ink som mist
Det är spännande att göra sin egen mist. Du avgör själv hur koncentrerad den skall vara och med olika tillsatser kan du få fram olika effekter. I detta exempel har jag (Bi) blandat Blending Solution med lite Alcohol Ink i en minimister. Genom att blanda dessa två erhålls en lättflytande färg med god rinnighet som inte torkar så fort som då den är outspädd.

1. Alcohol Ink som mist på glossypaper
Alcohol Ink har en tendens att torka mycket snabbt och det gäller framför allt om ytan är, som i detta fall, glossy paper.


Alcohol Ink-misten sprayas på ett glossypaper som hålls vinklad så färgen tillåts rinna neråt.

Arbeta gärna med lager på lager.

Foto av BiEn annan färg sprayas över, även denna i lager på lager.
(I förgrunden syns den sten jag använde för att hålla pappret på plats)

Foto av BiHär har jag vänt på pappret och låter färgen rinna åt andra hållet.

Undre bilden visar slutresultatet med både små fina “gardiner” och lite kraftigare rännilar.

Foto av Bi

Misten av Alcohol ink är mycket lättarbetad. Applicerad på glossypaper blir den lite seg i konsistensen vilket gör att det är lätt att vrida och vända så att färgen rinner i önskad riktning. Jag upplever den som särskilt lämpad om draperingar är önskade.

2. Alcohol Ink som mist på gessopreparerad yta
För att kunna arbeta med riktigt blöta färger, som till exempel Alcohol Ink, i en Art Journal krävs det i princip att sidorna preparerats med gesso. Preparering behövs för att förhindra genomblödning till bakomvarande sida.

En mist gjord på Alcohol Ink blir mycket lättflytande och passar väl att användas på ett gessopreparerat underlag. På den övre bilden här nedan framträder tydligt det mönster som gesson får då den rollats ut med en brayer. Detta mönster påverkar hur färgen rinner.


En mist med mycket lite Alcohol Ink tillförd sprayas med en minimister på en gessopreparerad yta som lutas vertikalt.
Misten är mycket rinnig och det uppstår klara rännilar.

Färgen påförs i lager på lager och efterhand tillsätts lite mer av Alcohol Ink för att få en mer pigmentrik färgblandning.

Foton av BiEfter ett antal lager ser ytan ut som på ovanstående bild.

Längst uppe på sidan, dit jag riktar strålen med min minimister, blir färgen som blötast. Där färgerna är som blötast blandas de också mest med varandra. Där finns också tydliga draperingar samtidigt som rännilarna som bildas i nerkanten av dessa draperingar är tunna och distinkta.

Foto av Bi

Med en tunnflytande blandning av Alcohol Ink och Alcohol Blending Solution erhålls en mist som passar väl på en gessopreparerad yta. Färgblandningen rinner snabbt och därför uppstår klara distinkta rännilar. De tunna rännilar som runnit över andra färger håller sin färg väl utan att blandas med den torra färg som den just runnit över.

Memories Mist med resist
Vatten har en hög ytspänning samtidigt som vattenbaserade färger inte fäster på alla ytor. Dessa två egenskaper kan utnyttjas för alla vattenbaserade färger genom att kombinera gravitationsmålning med andra tekniker. Här handlar det om en vattenbaserad mist, Memories Mist, som kombineras med resist i form av varm embossing.


Jag började med att stämpla några stjärnor med VersaMark på ett papper. Stjärnorna varmembossades i silver, pappret hölls vertikalt och sprayades med Memories Mist så pass att färgen började rinna.

Jag siktade in misten mot den övre delen av pappret och runt var stjärna för att få färgen att rinna från stjärnorna och neråt över ytan.

Foto av maxellHär syns det tydligt att den vattenbaserade Memories Mist inte fäster på de embossade stjärnorna (resistteknik) varför var stjärna framträder klart och tydligt på ytan.

I mina ögon ser det ut som om färgen endera runnit ut från stjärnorna eller runnit bakom stjärnorna.

Foto av maxell

Detta exempel visar att det går utmärkt att kombinera gravitationsmålning med resistteknik. Kom bara ihåg att använda rätt färg, rätt medie och rätt resistteknik.

Ett praktiskt tips är att om färg skulle ligga kvar över resistytan låter du allt torka en liten stund. Sedan tar du en torr pappersservett eller motsvarande och duttar på var resistyta för att suga upp den överflödiga färgen. Undvik att trycka på eller torka av den omkringliggande ytan då det kan ge märken i såväl den sprayade färgen som färgen som runnit.

Uttunnad färg som appliceras på underlag med pensel eller motsvarande
Här har vi genomgående arbetat med att tillföra underlaget en färg som är tillräckligt rinnig för att nå önskad effekt, det vill säga att färgen rinner över en lutande yta och bildar ett mönster. För att erhålla en tillräckligt rinnig färg har den i många av fallen tunnats ut med lämpligt medie.

Akvarellfärg och vattenfärg
Gemensamt för både akvarellfärger och vattenfärger är att de målas ut med vatten som medie, att de kan spädas ut med vatten för att minska färgintensiteten samt att en tidigare torkad färg som inte fixerats löses upp av såväl vatten som ytterligare färg som tillförs den målade ytan. Både akvarellfärger och vattenfärger finns i olika kvalitet, färgintensitet och pris på marknaden.

Akvarellfärg kommer i olika varianter där akvarellpennor, akvarellkoppar och akvareller på tub är de vanligaste. Utöver dessa finns även så kallade vaxakvareller och motsvarande, som till exempel Neocolor II. Vanligen är dessa i kritform.

Vattenfärger avser här vanliga vattenfärger som till exempel barn använder för att måla sina konstverk.

1. Vattenfärg påförd med pensel
Det går bra att klara sig långt utan att investera i en massa dyra färger. Jag (Bi) tog fram den billigaste varianten av vattenfärg (tror den är inköpt på en bensinstation) för att måla gravitationsmålning med den.

Nackdelen med denna färg är att den inte är så pigmentrik, vilket gör att det krävs att en stor mängd färg tas upp i penseln. Penseln som doppats i rikligt med vatten blandas noggrant med färgen innan så mycket färg som penseln rymmer kan placeras ut på ytan. En mer pigmentrik vattenfärg behöver inte lika mycket vatten för att lösa upp färgkakan innan målandet kan ta vid.


Ett uppslag i min Art Journal med en sedan tidigare gessopreparerad och målad yta.
Foto av Bi på färglek av SamPå sidan tillfördes först svart vattenfärg, syns en tunn “gardin” längst upp på sidan, denna färg var mycket väl utspädd.
Därefter målade jag röd vattenfärg i breda sträck.

Vattenfärgen tillfördes i flera lager och med en något mindre vattenutspädd färg.

Tänk på att lägga något sugande papper eller liknande i nederkanten samt skydda baksidan från färgvattnet som rinner ner i underkanten.

Foto av Bi

Efter detta moment tillfördes även vit rinnig färg i flera lager i ovankanten av sidan innan Art Journalen lades åt sidan för att torka helt. Just denna sida i min Art Journal får vi anledning att återkomma till lite senare i detta inlägg då jag (Bi) fortsatte bearbeta sidan med ytterligare gravitationsmålning.

2. Stänkta vattenfärger
Blöta färger kan stänkas på en yta med hjälp av lämpligt redskap. Jag (maxell) använde mig av vanliga vattenfärger som jag hämtade upp med en blöt pensel, det vill säga att den färg som är i penseln är tunn och därmed rinnig. Sedan drog jag fingret över penseln så färgerna skvätte ut över ytan. Några stänk blir mindre medan andra blir större.

Bildar stänken tillräckligt stora pölar kan pappret lutas så att färgen tillåts rinna över ytan. De mindre stänken rinner vanligen inte. Vill du dock vara säkrare på vad som rinner och vad som inte rinner är det idé att vänta några sekunder innan ytan lutas. Lägg åt sidan och låt torka. Här visas ett exempel på hur resultatet kan se ut.


Ett papper där jag stänkt vanlig vattenfärg. Några droppar blev större och jag låt dem rinna genom att jag lutade pappret. När en färg runnit och torkat klart upprepade jag proceduren med nästa färg.
Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellHär syns att jag använde en pigmentrik blandning. Färgerna är starka och skarpa i kanterna.
Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Resultatet varierar beroende på hur pigmentrik färgblandningen är. Ju mer utspädd färgblandning, desto mer transparens uppnås. Ju mer pigmentrik och koncentrerad färgblandning, desto mer färgintensitet uppnås i såväl stänk som för den färg som rinner. I det senare fallet erhålls vanligen också skarpare kanter där färgen runnit och skapat mönster. Förklaringen är enkel. Det är naturligt mer färgpigment i de större stänken eller pölarna jämfört med de mindre dito. Samtidigt är det också mer vatten eller medie som gör att färgen späds ut över en större yta jämfört med de mindre stänken och detta gäller speciellt om färgen får rinna över ytan. Färgpigmenten har helt enkelt ett större område där de ska fördelas.

3. Vattnad akvarellfärg och rikligt vattnad akrylfärg
När en färg inte är permanent kan underliggande lager färg eller färger lösas upp och både följa med och blandas med nästa färg. I föregående exempel (Stänkta vattenfärger) användes flera färger och var färg fick torka innan nästa färg tillfördes ytan. Eftersom det handlade om mindre ytor och mindre mängder färg uppstod aldrig effekten att färgerna löstes upp trots att de var vattenlösliga och blandbara med varandra.

I följande exempel används större mängd färg och nästa färg påförs innan den föregående torkat helt. Det handlar om akvarellfärger (på tub) som vattnas upp innan de hämtas upp med pensel och målas på ytan samt ett sista översta lager med rikligt vattnad akrylfärg som påförs med pensel. För alla lager har färgerna följt med och delvis blandats när nästa färg lades på. Effekterna varierar dock med typ av färg.


Ett papper där jag målat med några omgångar av närliggande färgnyanser samt vitt som fått rinna genom att pappret lutats vertikalt. Jag började nerifrån och gick uppåt. Mellan var färg fick färgen torka något, vilket innebär att den inte var genomtorr innan nästa färg lades på.
Bakgrund målad av maxellDe understa färgerna är akvarellfärger på tub som jag blandat ut med vatten innan de hämtades upp med pensel och målades på ytan. Jag började med den mörkaste och gick mot ljusare (och något rödare) nyanser uppåt. Som bilden visar blandades var färg med föregående färg och rann delvis med neråt i samma spår.
Detaljbild från bakgrund målad av maxellDen vita färgen är en rikligt vattnad akrylfärg som jag målade på med pensel och lät rinna. Denna färg ger ett kornigt resultat när den blandas och rinner med akvarellfärgerna.
Detaljbild från bakgrund målad av maxell

Det går att få intressanta färgskiftningar genom att använda samma typ av färg i olika närliggande färgnyanser. Färgerna blandas med varandra och samtidigt skiftar mönstret som skapas när de rinner eftersom färgerna ligger så pass nära varandra på en färgskala. Denna effekt kan utnyttjas för att skapa toningar i mönstret.

Jag (maxell) valde en rikligt vattnad akrylfärg som det översta lagret eftersom det handlar om vitt. Enligt mina erfarenheter är akrylfärg att föredra när du vill skapa vita mönster genom att låta färgen rinna. I det här fallet gav det ett kornigt resultat när färgen blandades och rann med de underliggande akvarellfärgerna. Eventuellt kan akrylfärgen ha reagerat med akvarellfärgen för att skapa denna kornighet. Annars är det sannolikt att akrylfärgen redan hade kornen i sig när den fördes på ytan och de våta akvarellfärgerna i kontrasterande färger hjälpte till att ta fram denna kornighet i slutresultatet. Oavsett vilket ger det ett effektfullt slutresultat.

Akrylfärg
Akrylfärg är ett tacksamt val. Akrylfärg är vanligen relativt pigmentrik, den är enkel att späda ut med vatten för att erhålla en rinnigare konsistens och den torkar snabbt. Vanligen är akrylfärg också ett relativt prisvärt alternativ. Den kommer dels i en uppsjö av färgnyanser samtidigt som det är enkelt att blanda egna färgnyanser genom att blanda två eller fler akrylfärger.

Här ska också noteras att utspädd akrylfärg kan göras endera transparent eller täckande beroende på hur du arbetar med den En så kallad “wash” kan göras med utspädd akrylfärg. Denna färg är vanligen rikligt utspädd eller vattnad och då den påförs i ett tunt lager blir den transparent. Eftersom akrylfärg i regel är täckande till sin karaktär kan den självklart också användas för att skapa mer eller mindre täckande mönster även när den, i utspätt format, rinner över en yta.

1. Vattnad akrylfärg i mönster
För mitt (maxells) skapande har jag blandat till vit riktigt rinnig färg genom att späda ut vit akrylfärg med vatten. Denna färg är användbar i många sammanhang och här visar jag hur den kan skapa täckande mönster när den rinner över en yta.


Jag målade cirkelmönster med hjälp av rikligt vattnad akrylfärg på en yta som är vattenfast. Jag lutade boken åt olika håll för att styra hur färgen rann.

Det går inte att styra helt och hållet, men det går helt klart att påverka slutresultatet med ett envist och fingerfärdigt handhavande ... :)

Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellHär syns hur den vita färgen runnit rakt i tre olika riktningar från cirkeln och att alla delar är i stort sett täckande.
Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

I mitt fall använde jag en rikligt vattnad och därmed mycket rinnig akrylfärg. Eftersom jag tillförde relativt mycket färg är den dels i stort sett täckande samtidigt som den hade lätt att rinna åt flera håll. Jag valde en vit färg, men rekommenderar att du provar med såväl en ljus som en mörk färg för att se hur tekniken fungerar. Det är helt klart enklare att åstadkomma ett täckande mönster med en mörk färg jämfört med en ljus färg.

2. Vattnad och saltad akrylfärg
Ibland tillför vi något extra utöver eventuellt utspädnings- eller förtjockningsmedie i en färg för att skapa ytterligare effekter. Här har jag (maxell) använt mig av akrylfärg som vattnats och blandats med en stor andel salt. Med en stor andel salt avses här att det är så pass mycket salt att alla saltkornen inte löses upp. Denna färg appliceras på en yta som lutas så att färgen får rinna.


Ett uppslag som målats med akrylfärger som fått torka. På det stryks, med pensel, en ljusblå vattnad och saltad akrylfärg längs med den övre kanten samtidigt som ytan lutat vertikalt.

På sina ställen har ytterligare färg lagts till för att få mönster med rinnande färg, det vill säga att mer färg tillfördes ovankanten för att gravitationen skulle få ytspänningen att spricka.

Lägg åt sidan att torka. Borsta bort överflödigt salt.

Påbörjat uppslag i Art Journal av maxellHär syns strukturen som kommer av saltet.

Kvarvarande saltkorn har helt enkelt torkat in i ytan. För att vara säker att dessa saltkorn verkligen sitter kvar kan de fixeras med lämpligt medie.

Detaljbild från påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Notera att mönstret är såväl kornigt som flammigt. Flammigt kommer sig av att saltet binder färgpigment. Där lösa saltkorn borstats bort från det torkade uppslaget uppstår "tomma" ytor, medan där saltkornen torkat in i ytan uppstår färgansamlingar. Detta ger flammighet på grund av ojämn fördelning av färgpigmenten och samtidigt ger det också en korning struktur för mönstret där färgen runnit.

Om du inte lyckas blanda en tillräckligt mättad saltfärg kan det fungera att strö på extra salt när färgen applicerats på och runnit över ytan. Det är dock att föredra att saltet redan ligger i färgen som påförs ytan.

Distresser
Distresser i refillvariant är utmärkta för gravitationsmålning. Du kan föra på dem som de är eller, om du önskar en något mindre färgintensitet, späda ut dem med vatten. Jag (maxell) kombinerade ren och utspädd distressrefill för min gravitationsmålning.


Ett gessoprepraret uppslag i min ena Art Journal målades i överkant med distressrefiller som hämtats upp med pensel. Uppslaget lutades vertikalt och färgerna fick rinna över ytan. Som synes rinner de lätt och långt.

När fotot togs hade jag även skvätt över sidan med distresser. Dessutom syns, på sina ställen, genomblödning från bakomliggande sidor.

Påbörjat uppslag i Art Journal av maxell

Ett tips för distresser är att, trots att de är tillräckligt rinniga i sig själva, även hämta med något vatten på sina ställen. Detta resulterar i toningar när färgen rinner.

Färg som tillförs värme
Färg kan även göras flytande och lämplig för gravitationsmålning genom att värme tillförs. Vaxkritor lämpar sig väl för detta då de smälter lätt och flyter ut som en jämn massa.

Jag (Bi) har använt Reeves Wax Crayons, en billig vaxkrita av skoltyp. Här gäller det att skydda omgivande ytor då luftströmmen från embossingfön eller motsvarande lätt får färgen att stänka även utanför den tilltänkta ytan.


Ett gessopreparerat uppslag i min Art Journal ställdes vertikalt. Jag höll med ena handen en vaxkrita mot pappret och med den andra riktade jag embossingfönen mot kritan. Efter en liten stund började kritan smälta och bli rinnig. Då passade jag på att flytta kritan i sidled.

Reglera avståndet från värmekällan till kritan för att inte bränna vare sig kritan eller ytan den skall hamna på. Luftströmmen kan få kritan att sprätta iväg så vill du utnyttja gravitationen krävs lite extra uppmärksamhet på detta.

Foto av BiPå bilden ovan ses dels några stänk som blivit då luftströmmen sprätt iväg färg och dels att jag använt ytterligare en färgnyans krita.

Arbeta gärna med en färg i lager på lager som i mitten på bilden ovan eller tillför fler färger genom att smälta en annan krita, se ytterkanterna. Jag valde att smälta en krita i taget. Ett alternativ är att tejpa eller limma fast flera kritor på rad som smälts samtidigt.

Tänk på att så länge färgerna är smälta samtidigt blandar sig färgerna med varandra medan om den ena färgen har stelnat innan det kommer en rinnande färg över den så mixas de inte.

Foto av Bi

Jag testade också att smula färgkritor på en yta och därefter värma färgen underifrån genom pappret för att först därefter hålla pappret vertikalt och låta färgen rinna. Det fungerar naturligtvis också men jag tyckte det var svårt att få färgen jämnt smält vid detta förfarandet. Det tenderade att bli osmälta bitar av krita kvar i mönstret, vilket naturligtvis bara är en effekt i sig. =) För att få ett riktigt jämnt resultat med detta alternativa förfarande bör vaxkritan rivas så att bitarna blir jämnstora och relativt små.

Vaxkritor har resistegenskaper och dessa behålls när kritorna smälts. Därför går det utmärkt att kombinera graviationsmålning med smälta vaxkritor med resistteknik. Observera också att den smälta färgen går att värma och därmed också smälta igen och igen.

Vi arbetar vidare …
Vi hoppas att denna, den första introduktionen, till gravitationsmålning inspirerat och fått igång din skaparlusta. I ytterligare ett inlägg kommer vi att presentera fler tekniker och varianter av gravitationsmålning. Håll utkik när bloggen uppdateras under morgondagen.

Skapar du något med inspiration från denna, eller morgondagens presentation av gravitationsmålning (se länk sist i detta inlägg), önskar vi att du delar med dig av ditt resultat samt att du länkar till det inlägg som inspirerat dig.

Du lämnar in alster genom att kommentera aktuellt inlägg med en fungerande direktlänk. Vill du hellre e-posta är adressen skrotboken(snabel-a)gmail.com märkt "Gravitationsmålning". För möjlighet att vara med i uppföljningsinlägget med gravitationsmålning måste du lämna in ditt alster senast söndag den 14e oktober 2012.

Skrotbokens länkar
Relaterade inlägg
- Tutorial - Måla med hjälp av gravitation, del 1 av 2 av Bi och maxell
- Tutorial - Måla med hjälp av gravitation, del 2 av 2 av Bi och maxell
- Måla med hjälp av gravitation - Alster <--- uppdateras när inlägget är publicerat
Tidigare publicerade tutorials i denna inläggsserie
- Collage - En teknik för Art Journal med mera av Bi och maxell
- Tutorial - Sugrörsblåsning av Bi och maxell
- Tutorial - Sudda i svartvitt/gråskala av Bi, lillylva och maxell
- Tutorial - Tona ner och lyfta färg, del 1 av 2 av Bi och maxell
- Tutorial - Tona ner och lyfta färg, del 2 av 2 av Bi och maxell
- Tutorial - Saltmålning av Bi och maxell
- Tutorial - Saran Wrap av Bi och maxell

0 kommentarer: