av maxell

Igår var en viktig dag. Jordens dag (på engelska Earth Day) startade den 22a april 1970. Senator Gaylord Nelson tog initiativet för att uppmärksamma världens miljöproblem. Sedan dess har dagen blivit en tradition som firas världen över den 22a april varje år.

Miljötänkandet är en viktig del i vårt skapande. Vi kan ofta återanvända olika material som annars skulle klassas som skräp och därmed kastas bort. Vi kan också använda oss av våra spillbitar och därmed bättre utnyttja det material som skapas enkom för scrapping. Om vi inte använder det själv kan vi byta med andra eller varför inte ge bort det vi själva vet att vi inte kommer att använda. Någon skräp är troligen någon annans guld.

Skrotboken fokuserar ofta på att återanvända saker som vanligen inte är avsedda för scrapping. Vi brukar inte alltid poängtera alla dessa detaljer. Istället ser vi det som ett naturligt inslag som vi använder för vår konstnärliga frihet. Framöver har vi för avsikt att ändå visa mer direkt på dessa vardagliga skatter. Det ligger helt enkelt i tiden av två anledningar. Dels är det en ekonomisk fråga där vi kan dra ner kostnaderna genom att skapa av vad vi har och dels är det en fråga om att värna om miljön och vår jord.

Historien bakom Jordens Dag


Den officiella symbolen för jordens dag

Det hela började i september 1969 i Seattle, Washington när den amerikanske senatorn Gaylord Nelson annonserade att en nationsomfattande demonstration till förmån för miljön skulle hållas under våren 1970. Detta skedde under en tidsperiod när överpopulationen skapade stor oro och det var en stark rörelse som arbetade med en nollgräns för populationstillväxten. Nelson ansåg att en stabilisering av USAs befolkning var en viktig aspekt av miljötänkande.

"Ju större befolkningen blir, desto allvarligare blir problemen... Vi måste uppmärksamma populationsfrågan... varje enskilt land är ansvarigt för att stabilisera sin egen befolkning. Det kan göras..."


Senator Gaylord Nelson

Senator Nelson föreslog en nationsomfattande demonstration for att sätta miljötänkandet på agendan. Det var en chansning som gick hem.

Den 22a april 1970, Jordens Dag, markerar början för den moderna miljörörelsen. Ungefär 20 miljoner amerikaner deltog i den första demonstrationen med målet att uppnå en hälsosam och långsiktigt hållbar miljö. Protester genomfördes mot oljeutsläpp, miljöförstörande utsläpp från fabriker och energianläggningar, dumpning av giftigt avfall och så vidare. Äntligen insåg olika enheter som värnar om miljön att de delade gemensamma värden. Numera mobiliserar Jordens Dag miljontals människor världen över och tillsammans lyfter de upp miljöfrågorna till en global fråga.

Jordens Dag 1990 bidrog till att öka återvinningen över hela världen och banade väg för FNs "Earth Summit" i Rio de Janeiro. År 2000 var det ett faktum att Internet hjälpte till att länka samman aktivister världen över. Från detta år involverades 5 000 miljöorganisationer över hela världen som tillsammans nådde ut till miljontals med människor i 184 länder. Denna dag sände ett klart och tydligt budskap över världen om ett behov av snabba och handlingskraftiga initiativ för renare energi. År 2007 genomfördes den hittills största Jordens dag där det beräknas att miljarder människor deltog fördelade på tusentals platser världen över.

Nätverket för Jordens dag förespråkar miljötänkande medborgare som engagerar sig i aktioner året runt i hela världen. Nätverket är drivande för att öka miljömedvetenheten i världen. Genom nätverket för Jordens dag förändrar aktivister lokala, nationella och globala policys kring miljön. Nätverket när över 17 000 organisationer i 174 länder. Jordens dag är en av de få - om inte den enda - dag som firas samtidigt över hela världen av människor oberoende av bakgrund, övertygelse, tro eller nationalitet.

Flagga för Jordens Dag


Den ekologiska flaggan

Den ekologiska flaggan skapades av tecknaren Ron Cobb och publicerades för första gången den 25e oktober 1969. Flaggans mönster kommer från den amerikanska flaggan och har 13 ränder som alternerar mellan vitt och grönt. Märket eller symbolen är grön med ett ett gult theta. Ursprungligen användes en symbol som kombinerade bokstäverna E från "Environment" och O från "Organism". Senare flaggor använder ett theta för dess historiska användande som en varningssymbol eller en fredssymbol.
Theta förknippas numera med Jordens dag.


Jordflaggan

Jordflaggan är ingen officiell flagga eftersom det inte finns någon officiell regering eller enhet för jorden. Flaggan innehåller en bild av jorden tagen av NASA som sitter på en mörkblå bakgrund. Jordflaggan associeras även den med jordens dag.

En liten utmaning
Vi efterlyser tips och idéer på vad just du tycker är återanvändning som sparar dels pengar och dels miljön. Vad har du själv använt i ditt skapande? Vad har du sett andra använda? Lämna en kommentar till detta inlägg med dina tankar, idéer, tips eller varför inte en utmaning...

Länkar
Jordens dag firas den 25e april 2009 i Lund
Nätverket för Jordens dag
Jordens dag 2009 online


Skrotbokens länkar
Earth Hour av Bi

0 kommentarer: