Vi beklagar ...

on 14 maj 2011

Blogger har; de senaste dagarna, på grund av omfattande underhåll tvingats stänga alla Bloggers bloggar för allt utom läsning. För Skrotbokens del innebär detta att de inlägg som var inplanerade under veckan flyttas och istället kommer att publiceras vid första bästa tillfälle.

0 kommentarer: