Vi på Skrotboken önskar få välkomna fler medarbetare...

Du glömmer väl inte bort att skicka in din ansökan. All information du behöver finner du här!
Vi söker nya Skrotbokare både inom och utom landets gränser, från alla åldersklasser men framför allt just dig - du som skapar med glädje och nyfikenhet - alla stilar passar in.

Deadline
För svenska ansökningar gäller egentligen den 21 juni men vi är inte omöjliga =)
maila oss en rad; märk mailet med "Jag vill vara med" och anmäl ditt intresse - komplettera sedan med dina alster.

Välkommen med din ansökan!

0 kommentarer: