Nu är både vår gallupundersökning och vårt framtidslotteri avslutat. Vi har gått igenom alla svar och vill här presentera en sammanställning över de synpunkter vi fått in. De flesta svaren stämde väl överens med varandra, framför allt när det gäller Skrotbokens positiva sidor, vilket naturligtvis känns oerhört glädjande och inspirerande för oss som arbetar med Skrotboken.

För enkelhets skull presenterar vi sammanställningen i att-satser. Så här tyckte de som lämnade kommentarer och därmed deltog i vårt lotteri; hoppas alla andra håller med.

Detta uppfattas som positiva sidor:

 • att vi skapar säsongs- och temaanpassat
 • att vi tänker utanför ramarna
 • att vi involverar barnen/familjen i vårt skapande
 • att vi blandar stilar, pysselmaterial/-kategorier, dekorationer
 • att vi har en grundsyn om att allt är ok, "det finns inget rätt eller fel i skapandet"
 • att vi tycker allt skapat är bra - vi håller skaparglädjen högt
 • att vi visar på enkla tekniker för att förnya vårt skapande
 • att vi använder annorlunda material i vårt skapande
 • att vi erbjuder inspiration
 • att vi tar fram och erbjuder tutorials över tekniker
 • att vi tillverkar och visar exempel på egna dekorationer
 • att vi erbjuder mallar

Detta uppfattas som negativa sidor:
 • att vi av och till har haft problem med bloggens utseende
 • att vi ibland har långa textinlägg
 • att det ibland är få bilder till inläggen

Detta kan vi förbättra:
 • Publicera inspiration och skapande kring fler "okända" tillfällen/dagar att uppmärksamma
 • Ta fram och presentera fler förslag på egna dekorationer
 • Minska mängden enbart skrivna inlägg
 • Försöka att engagera hela familjen i skapandet

Vi är naturligtvis glada över att den positiva listan är längst men blundar inte för kritiken som framförts. Problemen med bloggen (främst för de som läser i GoogleReader) hoppas vi skall vara lösta. Det som för tillfället strular är att ett %-tecken ibland försvinner i html-kodningen och det gör att bildtexterna blir enorma. Vi försöker vara observanta på detta. Om vi missar är det tacksamt om vi får en kommentar och kan rätta till det hela.

Du som läsare kan när som helst höra av dig med önskemål, synpunkter och så vidare. E-post hittar du till höger.

Vi gick ut med informationen att vinsten ökade i proportion till antalet kommentarer men vi har även beslutat att öka antalet vinnare!

De tre som lottats som vinnare är; trumvirvlar och fanfarer....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MiaMaria, Bollebygdsbo och Morfen!

Grattis! E-posta oss era adresser så kommer ett paket på posten tillsammans med en liten utmaning från oss. =)

Alla har väl också sett att vi söker fler kreativa personer som vill vara med och skapa för Skrotboken? Följ länken överst i den vänstra högerspalten ---------------------------------------------------------------------->

0 kommentarer: