Sköna Maj välkommen...

on 1 maj 2009

av Birgitta/Bi

Sköna Maj välkommen till vår bygd igen... sjöng jag och många andra med mig, igår medan Valborgsmässoeldarna sprakade som bäst. För trädgårds- och naturälskare stämmer texten särksilt bra.

Äntligen kan vi få vara ute och njuta av blomsterprakten om den så är resultatet av våra egna vedermödor eller helt enkelt ett resultat av naturens egen växtkraft. Maj är blomstermånaden nummer ett. Naturligtvis måste vi på Skrotboken uppmärksamma det lite extra.

Welcome, beautiful month of May!
The arrival of spring is always welcome and especially the power of growth out in the gardens and the free nature. Even if your allergic you can’t resist all the beauty.

May - the month of flowers! It doesn’t matter if the flowers are the result of your own work or just the blessings of nature, they are just as enchanting. All the colours displayed bring joy and inspiration. Today’s focus is on the Majblomma.

Majblomma (May Flower) is a traditional Swedish charity pin sold by school children in April-May every year since 1907; originally to collect money for people suffering of tuberculosis. Majblomman was founded by Beda Hallberg.


Majblomma 2009

Majblomman
En av de mest troget återkommande blommorna i maj är just Majblomman.

Idén till Majblomman kom från fru Beda Hallberg. Beda var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början. Hon drevs av ett mycket starkt socialt engagemang och hon värnade särskilt om barn och ungdomar

Sedan 1907 har Majblommans sålts på våren varje år i syfte att hjälpa barn som behövt extra stöd. Det är därmed en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer.

Första Förstamajblomman
De allra första majblommorna såldes 1907 i Göteborg. Då kostade de 10 öre styck och hela 139.000 såldes.

Från allra första början syftade Majblommans insamling till att hjälpa tuberkulossjuka. Vid sekelskiftet svarade dödligheten i tuberkulos i Göteborg för ca 25% av samtliga dödsfall i staden.

Beda Hallberg mötte motstånd inom de egna leden när hon riktade sig till hela stadens befolkning med sitt insamlingsarbete, hennes idé stred helt enkelt mot gängse uppfattningar om vilka som skulle delta i välgörenhetsarbetet.

Från tvekan till seger
Trots allt tvivel och motstånd innan lanseringen kunde man i maj 1907 läsa i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning:
"Den blå blomman har vunnit en seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada över att få vara med. Det är idealet bland idéer: enkel, entusiasmerande och gifvande."

Majblomman spred sig snabbt över hela Sverige och det bildades Majblommekommittéer i så gott som varje ort.

Efter Majblommans framgångar blev Beda en allt mer uppmärksammad och hyllad person i Göteborg och senare även nationellt och internationellt. Ett talande exempel på Bedas inflytande i Göteborg var att hon som enda kvinna fanns nominerad vid stadsfullmäktigevalet i Göteborg 1912. Detta är anmärkningsvärt inte minst mot bakgrund av det faktum att kvinnor inte ens hade rösträtt vid denna tid.


Från barn till barn!
Ett av årets Majblommeförsäljare.

Foto av Bi

Dagsläget...
Idag när Tuberkulosen inte utgör största hotet för våra barns hälsa och överlevnad - vart går insamlade medel idag?

Vi lever i kärvare ekonomiska tider, sjuk- och arbetslivsförsäkringar förändras, arbetslösheten ökar och den ekonomiska grundtryggheten blir allt mer osäker för allt fler familjer i vårt land. Majblommekommittén arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige.

Så här skriver Lena Holm, generalsekreterare, inne på Majblommekommitténs hemsida:
"Nästan var tionde förälder har väntat med att hämta ut läkemedel till sina barn av ekonomiska skäl. Under det senaste året har föräldrarna till 80 000 barn i grundskolan inte alltid har haft råd med ett mål varm mat till sig och sina barn och närmare 23 000 barn har av ekonomiska skäl inte fått nya glasögon, trots att de har synfel."

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. För att söka bidrag kontaktar du den lokalförening som ligger närmast dig. Information kan hämtas här.

Kuriosa
Beda lanserade Majblommans idé i flera länder, men då tuberkulosen som folksjukdom utrotats vid seklets mitt slutade de säljas. Idag finns Majblomman kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland.
  • 1907 bildades Förstamajblommans Riksförbund - självskriven ledamot var Beda Hallberg
  • 1916 såldes 400.000 Förstamajblommor på Cuba - blomman för året var en styvmorsviol
  • 1922 spreds idén om majblomman till USA
  • 1931 blev Beda Hallberg hedersledamot av Majblomman Corporation of America
  • 1933 introducerades bilblomman, en större majblomma att fästa på bilens front.
  • 1998 byter Förstamajblomman namn till Majblomma
  • 2006 sålde 150.000 barn mellan 9 och 12 år majblommor för ca 39 miljoner kronor
  • 2007 firade Majblomman 100 år

Internationella blommor lanserades i Finland (1908), Norge & Danmark (1909), i Holland & Belgien (1910), i Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien & Frankrike (1911), i England & Estland (1912), i Algeriet (1913), på Cuba (1916), i USA (1922),i Indien (1932).

Länkar
Majblomman

0 kommentarer: