Blogg utan bilder

on 19 maj 2024

av Birgitta/Bi

Kära läsare
Det har nu gått många år sedan senaste inlägget skrevs men glädjande nog har intresset för våra inlägg fortsatt att vara stort. Statistiken över visade inlägg och beökarantal är fortsatt väldigt högt och har spridning över hela världen. Dessvärre har månadskostnaden för lagring och visning av alla bilder blivit för hög och vi tvingas därför stänga ner det kontot. Samtliga bilder finns lagrade lokalt och om tid och möjlighet finns så kommer vi att återskapa alla inlägg men till dess får tyvärr bloggen visas utan bilder på alla fina konstverk som har gjorts genom åren. Jag hoppas att vi framöver ska kunna öppna upp för visning igen.
Tack för alla år tillsammans!

0 kommentarer: