Rida, rida ranka ...

on 13 maj 2014

av Birgitta/Bi

Denna vecka bjuder på tre olika teman som har barnet i centrum. Skrotboken uppmärksammar dessa genom att skapa alster om och för barn. Gemensamt för dem alla är barnkammarrim och ramsor.

Idag den 13 maj är det Barnens Dag. Barnens dag arrangerades för första gången den 13 maj 1905 i Stockholm och är nu en årligen återkommande temadag.
Jag minns hur det firades stort när jag var liten (vilket är många år sedan). Ett firande som dock i stort sett försvunnit i Sverige idag. Inte ser man några stora reklamkampanjer för att promota dagen heller. Barnens Dag firandet initierades av olika Barnens Dag-föreningar runt om i landet. 1967 ombildades föreningarna till Barnens Dags Riksförbund. Namnet Barnens Dag är numer varumärkesskyddat av BDR.

Förskolans Dag
Den tredje torsdagen i maj vilket i år innebär den 15 maj firas Förskolans Dag. En tradition sedan 1984. Denna dag brukar förskolorna fira lite extra och anordna olika aktiviteter för att synliggöra förskolan och dess verksamhet främst med kul aktiviteter för barn och vuxna på förskolorna, men även genom att uppmärksamma politiker och övriga om hur verksamheterna bedrivs och för att driva frågor som är angelägna för verksamheten.

Internationella familjedagen
Samma dag, den 15 maj firas även den Internationella familjedagen (International Day of Families) vilket även det är en årligen återkommande temadag. Dagen grundades av FN:s generalförsamling 1992. Inför internationella familjedagen 2014 vill UNICEF uppmärksamma alla de miljontals barn i världen som lever ensamma, utsatta och exploaterade.

"Barn som växer upp utan stöd och hjälp från sin familj löper större risk att utsättas för våld, exploatering och diskriminering. Att berövas den trygghet en familj ger kan vara förödande för ett barn,"
Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.
För mer information, följ länken nederst i detta inlägg.

Barnkammarrim och ramsor
Alla barn älskar rim och ramsor och har så gjort i alla tider. Som förälder kan man bli mer än trött när samma ramsa ska tas om och om igen men samtidigt är de en bra ingång till ökad kunskap och inlärningsförmåga.
Det finns ramsor av olika slag, en bra indelning fann jag i bloggen "Ett barn - 100 språk", se länk nederst i inlägget. Här presenterar jag dem utan särskild anknytning till bilderna på våra alster.

Rim och ramsor: Utvecklar barns förmåga att uppmärksamma ljuden i språket. Det som är viktigt är uttalet av orden. Ett exempel på detta är "Blinka lilla stjärna".


Blinka lilla stjärna är ett älskat rim/visa för mej. Man låg i sängen och ritade stjärnor i luften och sjöng för kung och fosterland ...
Kort av ChrussBlinka lilla stjärna ...
Kort av Chruss

Rytmramsor: I rytmramsor ligger tyngdpunkten på rytm, rörelse och ljudhärmning. De är inte alltid så meningsfulla. Ett exemepl på detta är "Esicke desicke luntan tuntan ..."

Fingerramsor: Är bra till att träna motorik, rytm och tal. Barnet övar sig att kombinera olika språkformer. Ett exempel på detta är "Jag vill ha mat - sa Tummetott. Var ska vi ta´t? - sa Slickepott ..."

Lekramsor: Lekramsor utvecklar barns sociala förmåga. Barn tränar att samarbeta och ta hänsyn till varandra. Ett exempel på detta är "Bro, bro breja ..."


Jag har gjort en tavellayout att sätta på en canvas. Jag hittade en fin liten dikt i en av barnens barnkammarböcker som jag använde på tavlan.
Tavellayout av TusslingBarnkammar dikt och spännande detaljer.
Tavellayout av Tussling

Ljudramsor: Ljudramsor uppmärksammar barn på olika ljud i omgivning. Är ett sätt att träna barnet på att sära olika språkljud och samtidigt som man tränar finmotoriken i språket. Ett exempel på detta "Det kommer en mus, kryper och knallar ..."

Sagoramsor: Sagoramsor berättar i diktform en saga. Stimulerar barns fantasi. Ett exempel på detta är "Bockarna Bruse".Att göra barnkort är riktigt roligt. Man kan hitta på så mycket och även skoja till det!
Här har jag verkligen gått in för ett pojkkort. Det var inte riktigt meningen från början att det skulle bli sååå blått, men ibland bara händer det. ;)

Kort av carolinapyssligBarnrimmet tyckte jag passade in bra till den lilla killen bakom luckan. Lite busig och kortet kan passa vilken ålder som helst egentligen!
Fjärilsbården fick jag lite melerad genom att distressa med två olika färger.

Kort av carolinapysslig

Sångramsor: Är ett sätt att uttrycka känslor, men också träna upp rösten, andningen och språkrytmen. Ett exempel är "Ekorr'n satt i granen".

Bokstavsramsor: Här läggs extra vikt på uttalet av vissa ljud. Ett exempel på detta är Färgsången - "Röd, röd, röd är mössan på mitt huvud ..."


Mormor hade en så rolig gunghäst, som egentligen var ett får. Barnrimmet "rida, rida,ranka" upprepades många många gånger under min dotters uppväxt.
Layout av Hozzan

Rörelseramsor: Uppmuntrar barn till att röra på sig och att träna motorik, balans och koordination. Här kan vi ta i och sjunga "Huvud, axlar, knä och tå - knä och tå ..."

När vi så sjungit färdigt kan vi konstatera att vi kommit igenom dagens barninspirerade alster som sannerligen inte rimmat illa med dagens tema.

Passa nu på att fira barnen i din närhet. Det gäller att ta vara på de stunder vi har tillsammans och glöm inte heller att högläsning och rimmade ramsor stärker inlärningen även uppåt i åldrarna. Varför inte ägna en stund av middagen eller kvällen åt att försöka komma ihåg och påminna varandra om den egna barndomens rim - testa minnet och se hur många du faktiskt kommer ihåg.

Länkar
Internationella famljedagen, UNICEF
Ett barn - 100 språk


Skrotbokens länkar
Jag ska måla hela världen ... av maxell, Barnens dag 2010
Tutorial - maskning med stämplar av Pippin, Uppmärksammar även internationella barndagen 2010
Vi firar internationella familjedagen av Bi, 2011
Denna dag är för barnen av Pippin, 2013

1 kommentarer:

skrotboken sa...

Förlåt alla fritidsbarn! Det är ju Fritishemmens dag idag också!

Den andra tisdagen i maj varje år firas Fritidshemmens dag ocg det råkar som sagt vara idag det.

Temat 2014 är "kunskap i gemenskap".

Jag kommer aldrig att glömma Stefan som var på dotterns fritids. Så mycket klokskap och kunskap han lärde ut hela tiden. De lärde sig massor (framförallt matte och fysik, av honom) samtidigt som de hade kul.

//Birgitta/Bi