av Birgitta/Bi

Idag vajar; sida vid sida med den svenska flaggan, Förenta Nationernas blåvita fana, runt om i vårt land. Detta för att uppmärksamma att det idag är FN-dagen. Den 17e oktober kunde även Spirit day firas; mer om detta nedan, vilket gör att Skrotboken idag presenterar alster där vi använder färgen lila i kombination med minst en fredsduva.

I en värld där konflikter härjar, nya krig blossar upp, där gamla krig fortgår med oförminskad styrka och där kemiska vapen används mot civilbefolkning, och så vidare, behövs en motpol som kan arbeta för fred och konfliktlösning. FN-dagen, en av FN:s internationella dagar, firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945 efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

En annan FN-dag som firades den 2 oktober är Internationella ickevåldsdagen. Datumet är valt för att hedra Mahatma Gandhi som var född den 2 oktober 1869. Gandhi var en global förespråkare för ickevåld och fredliga lösningar och det finns ett grundläggande filosofiskt samband mellan förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de principer som Mahatma Ghandi förespråkade.

För att se hur de stora konfliktområdena i världen är fördelade över världskartan och för att läsa mer om vad som är ursprunget till dessa konflikter kan du gå in på Globalis som är en interaktiv världsatlas från Svenska FN-förbundet, följ länken nederst i detta inlägg.

Spirit Day
I en värld där samhällsklimatet hårdnar; inte minst på grund av ekonomisk osäkerhet, blir alltid olika grupper utsatta för förföljelser och uteslutning ur samhället. Runt om i Europa märks detta allt mer tydligt. Allt fler extrema politiska grupper ökar i popularitet och främlingsfientlighet och hets mot olika delar av befolkningen ökar.

En grupp medmänniskor som fortfarande; och i allt större grad, är mycket utsatta idag är de som har annan sexuell läggning än den heteronormativa.
Ett exempel som "sanktionerar" förföljelse är Rysslands nya antigaylagar.

Som motpol till detta kunde den som så ville bära något i lila, den 17 oktober, för att visa sin support och därigenom stötta de ungdomar som idag blir utsatta för mobbing på grund av sin sexuella läggning.
Dagen initierades; år 2010, av Brittany McMillan, en tonåring från Canada.
Att det är just färgen lila som bärs härör från regnbågslaggans lila fält. Flaggans skapare Gilbert Baker lät färgerna symbolisera olika egenskaper och den lila färgen representerar anden, det vill säga "Spirit" på engelska.

Skrotboken skapar i lila med känsla för fred ...
En klassisk symbol för fred är fredsduvan, gärna med en olivlöv i näbben. Idag är våra alster lila i färgen och som en extra fredshälsning finns där även en fredsduva med. Spacegirl skickar er alla en cyberkram ...


Jag har gjort ett lila kort - en av mina favoritfärger för övrigt vilket gjorde det extra lätt att skapa.
Mina fredsduvor är i trä och sen har jag använt blommor, bokstäver, band & blingstenar.
Ett kort till någon som behöver en kram - det känns som en handling för fred.

Kort av Spacegirl

Visst är kramar en handling för fred! Till skillnad från Spacegirls duvor så bär Chruss duva med sig en olivkvist i näbben.


Skapat ett mycket enkelt kort i lila toner med en fredsduva ...
Kort av Chruss

Istället för olivkvist har Hozzans duva näbben full av rosor. En riktigt romantisk tolkning.


En duva för freden och i färgen lila blev till ett "bra att ha kort".
Kort av Hozzan

Från ett "bra att ha kort" till ett med särskilt syfte. Även dessa duvor bär olivkvistar i sina näbbar.


Jag har gjort ett grattis kort, med tre fredsdruvor som dekoration och en större vit/lila blomma.
Kort av Kicken

Slutligen en layout från Mahlin78. Ett minne från en fridfull sensommardag.


Jag har valt att scrapa ett foto jag tog i mitten av september i år på en dagslända. Maken stod och fiskade medan jag njöt av sensommarvädret och fotade det som föll mig in. Att göra om fotot till svart/vit var ett lätt beslut till denna utmaning.
Digital layout av Mahlin78

Är lila din favoritfärg? Har du skapat något i lila nyanser och/eller med en duva får du gärna lämna en kommentar till detta inlägg med en fungerade direktlänk till ditt aster. Vill du hellre skicka en hälsning via e-post finns adressen i marginalen till höger.

Länkar
Globalis
Wikipedia om Spirit Day


Skrotbokens länkar
Julklappsstugan 22/12 - Pynt till granen - pappersduvor, 2008 av Sofia/skberg74
Kort med analoga färger färggrannar av maxell, 2010, Innehåller kort i lila
Trendspaning - hösten och vintern 2008, av ikis, Innehåller alster i lila

0 kommentarer: