av Lina/Pyssellina

Sedan den 1 juni 2002 är denna dag en temadag; Mobilfria dagen, vilket vi tar fasta på då vi idag presenterar sommarens stora utmaning.

Den mobilfria dagen tillkom på initiativ av den Mossenmarkska ljudfonden. Alla mobilägare uppmanas idag att stänga av sina mobiltelefoner till förmån för tystnaden. Detta ska i sin tur medföra att vi blir mer ljudmedvetna och tänker på ljudmiljön omkring oss, vare sig vi skapar ljuden själva eller mer eller mindre frivilligt blir utsatta för dem.

Utmaning ...
Med tanke på denna temadag vill vi utmana dig att skapa utifrån temat Tystnad, vila och/eller ljud ett nog så passande tema för sommarens skapande.

För att delta ska du:

Skapa valfritt alster där du använder minst ett av följande tre ord:
TYSTNAD/ VILA/ LJUD.
Valfri böjning och ordkombination.
I utmaningen ingår även att du ska berätta hur du har tolkat temat.

Inlämning av alster ...
Lämna in ditt/dina bidrag genom att lämna direktlänk som kommentar till detta inlägg. Tänk på att skriva i din egen blogg eller motsvarande att ditt/dina alster är skapade för denna tävling samt att länka till tävlingsinlägget. Presenterar du flera alster samtidigt i din blogg markerar du vilket som är med och tävlar här.

Om du av någon anledning föredrar att lämna in via e-post är adressen skrotboken(snabel-a)gmail.com. Märk med "Sommarutmaning 2013".

Utmaningen pågår hela sommaren, till och med 25 augusti klockan 23:59.

Vinst och vinnare ...
Vinnare kommer att utses med lottens hjälp - alla har lika stor chans att vinna! En lott per bidrag.
Vinsten är ett ännu så länge hemligt bokpaket, väl värt att "kämpa" för.
Inkomna bidrag och vinnare presenteras i Skrotbokens blogg i början av september månad.

Under sommaren kommer vi visa upp inspirationsalster till utmaningen. Men har du kommit på något bra så vänta inte med att skapa utan gör det redan nu.

Lycka till med ditt skapande!

0 kommentarer: