Storhet möter storhet

on 2 februari 2013

av Birgitta/Bi

Den 2a februari 1913 det vill säga idag för 100 år sedan, öppnade Grand Central Terminal i New York City. Vi har skapat alster inspirerade av en skulptur tillika klocka på denna stationsbyggnads fasad.

Under hela 2013 kommer firandet av New Yorks och för den delen världens största station, sett till antalet plattformar, att fira sitt 100 års jubileum. Det kommer att firas genom olika events och utställningar.

Grand Central Terminal
Den 2 februari 1913 öppnade Grand Central Terminal i New York City, USA sedan den förra byggnaden på platsen - Grand Central Depot som öppnade i oktober-november 1871 - rivits ner och en ny station byggts på samma plats. Grand Central Depot tjänade det privata järnvägsbolaget New York Central Railroad.
Stationen bestod främst av en mycket stor bangård (den täckte större delen av dagens Park Avenue) och både bullret och den smutsiga miljö som bangård och de koleldade ångloken bidrog med utgjorde ett alltmer växande problem. Eftersom New York var i kraftig tillväxt under slutet av 1800-talet blev så småningom situationen ohållbar.

Idén på en station under jord växte fram, en huvudstation i ett nytt eldrivet järnvägsnät. Med 44 stycken plattformar och 67 spår, är stationen världens största, sett till antalet plattformar. Spåren är fördelade på två underjordiska våningar, 41 spår på det övre planet, och 26 på det nedre. De ekonomiska problem som finansieringen av detta bygge innebar löstes genom att man sålde av den innerstadsmark som utgjordes av bangårdsområde. Med stationen under jord behövdes inte dessa ytor längre. Detta gav byggnationen av Park Avenue med dess byggnader. Stationsbyggnaden stod klar 1907 och var då; liksom idag, den största i hela världen.

Inspirerade av ...
På stationsbyggnadens fasad, vänd mot 42nd Street, finns en stor skulptur med klocka. Den innehåller bland annat världens största exempel på Tiffany glas och är omgiven av skulpturer. Den skulptur tillika klocka som vi valt att inspireras av ser ut så här ...


Skulptur och klocka på Grand Central Terminal, New York, USA
Foto som är fritt att återpublicera.


Det är en pampig skulptur som designades av den franske skulptören Jules-Alexis Coutan och skulpterades av John Donnelly Company
Skulpturen var, vid avtäckningen 1914, världens största skulptur föreställande en grupp. Den är ca 15 meter hög, klockan i mitten har en omkrets på 4 meter och föreställer Merkurius som flankeras av Hercules och Minverva.

Mer om dessa grekiska och romerska gudar nedan men nu är det hög tid för alster inspirerade av detta storverk. maxell har inspirerats av denna gudomliga grupp. Det finns utrymme för många tolkningar. ;)


Figurerna som är avbildade med denna staty har flera betydelser och symboliserar saker och ting. Jag valde att ta fasta på dessa delar och återskapade statyn med en passande "grand title" ackompanjerad av ett, för min tolkning, klockrent poetiskt mästerverk signerat Mr. Kilmister.

Den uppmärksamma noterar att jag även fått med ymninghetshornen som också återfinns på statyn samt att jag lade till några detaljer som kommer från det kontext därifrån dessa tre figurer härstammar.

Layout av maxellDetaljer med stor symbolik
Layout av maxell

Inte bara gudarna som utgör själva statyn har bjudit på inspiration utan även bakgrunden till densamma. Chruss visar hur hon fångades av detta tema.


När jag plockade bland mina papper hittade jag det perfekta - i mina ögon - pappret, det påminde om en massa fönster ... så helt plötsligt var jag superinspirerad och tänkte vidare.

Två "snurklor" utstansade som fick likna själva uret och sedan en utstansad klocka med visare.

Kort av Chruss

Även Pippin och Mahlin78 fångades först av fönsterrutorna i bakgrunden innan själva huvudmotivet föll på plats. Pippin har även fångat den stora fågeln i sin tolkning. Varför statyn har en örn vid Merkurius fötter är öppet för tolkning - den troliga är att det rätt och slätt handlar om örnen som en generell symbol för Amerika.


Jag inspirerades av rutorna bakom klockan och själva klockan förstås med dess snirklar och gulddetaljer. Jag gillar kontrasten mellan det moderna huset i bakgrunden och den gamla klockan.
Kort av Pippin

Mahlin78 har fastnat för själva uret och formen på klockan då hon skapade sin canvas. Form och färg!


Jag blev inspirerad att jobba utifrån fotots bakgrund, vilket blev bakgrunden på min canvas, vidare gillade jag formen på klockan så mycket att jag fritt avtecknade den för att slutligen stämpla en klocka i guld som jag embossat.
Som extra touch på hela canvasen har jag sprayat med guldfärg.

Canvas av Mahlin78


Guld i närbild
Canvas av Mahlin78

Så olika men ändå med gemensamma beröringspunkter har vi låtit oss inspireras och skapa. Hur ser du på skulpturen? Vad fastnar din blick extra för? En fantastiskt detaljrik staty som kan ge mycken inspiration - varför inte utmana dig själv och låta den inspirera dig inför helgens skapande?

Storhet möter storhet ...
I denna skulptur har en ganska osannolik bladning av grekiska och romerska gudar fått samsas om utrymmet.
Sedan cirka 300-talet före Kristus var de grekiska och romerska gudarna jämställda och de grekiska gudarna gavs nya latinska namn. De tidiga romarna ansåg grekerna som lite "finare" och de avundades deras mytologi, historia och belevnad. Detta skulle ändras under tidens gång för att senare bli helt motsatt där grekerna sågs som primitiva och obildade. Det var dock en utveckling som tog flera hundra år. Man bör dock veta att de romerska gudarna baseras nästan helt på de grekiska men har oftast bara fått nya namn.

Mekurius
Merkurius är inspirererad av den grekiska guden Hermes. Han är en klassisk "atlet-gud", gymnast med en behagfull kropp. Fina ansiktsdrag och kort lockigt hår. Lutar ofta huvudet framåt en aning som för att lyssna på en vän. Rund hatt med vingar. Han har även vingar på skorna och det kommer sig av att han var gudarnas budbärare och behövde därför kunna förflytta sig snabbt. Snabba skor är också viktigt för atleter. :)

Han håller en stav med två ormar omringlad, en så kallad caduceusstav. Denna stav förekommer ibland felaktigt i medicinska sammahang då den syns på apotek, ambulanser osv. Det är en annan stav med endast en orm som är läkestaven. Den stav Mercurius håller i är en handelsstav.

I romersk mytologi är Merkurius en gud som var skyddspatron för handel och köpmän. Detta framgår redan av hans namn: latinets merx, "handelsvara", mercari, "idka handel", och mercator "köpman". Han var även tjuvarnas beskyddare.

Den 15e maj varje år firade köpmännen i Rom en fest till hans ära, och samma dag 495 f. Kr. invigdes hans första tempel i närheten av Circus maximus.

Som kuriosa kan nämnas att fornnordiska Oden identifierades av romarna med deras egen Merkurius. Tacitus (Germania, IX) beskriver "Merkurius" som germanernas främste gud.

Hercules
Är en hjälte, inte gud. Han var son till Zeus och prinsessan Alkmene, en dotter till kungen av Mykene. Herakles namn betyder "Heras ära" på grekiska. I romersk mytologi kallades han Hercules. Herakles hade en dödlig tvillingbror, Iphikles, som var son till Amphitryon och Alkmene.

Han var gift med Juventas. Atletisk kropp men relativt litet huvud. Han avbildas ofta med klubba och lejonskinn. Står ofta lutat mot sin klubba. Han uttrycker ofta sorgsenhet.

Han får av Eurystheus i uppdrag att utföra 12 stordåd. Herakles har alla de drag som senare hjältar har måst leva upp till för att uppnå hjältestatus: En monsterdödare, en äventyrlig resenär, gigantisk styrka, stor intelligens och naturligtvis både omöjlig att besegra och dömd att gå under i ett tragisk drama. Ett av stordåden innbär också att han besitter egenskapen att återkomma från dödsriket...

Minerva
Minerva eller den grekiska Athena. Attribut som följer Minerva är ofta magiska stenar – palladia, senare trästatyer med samma magiska krafter. Åtsittande dräkt/skynke, spjut och sköld i händerna.

Minerva var närmast beskyddarinna för all slags hantverk och konstskicklighet (hon kallades till exempel Minerva Medica som läkekonstens skyddsgudinna) och hennes tempel på Aventinen var samlingslokal för officiellt erkända yrkesföreningar och korporationer. Hon avbildas ofta tillsammans med sin fågel, ugglan Glaucus, som symboliserar vishet och bildning. Minerva används ibland som representant för vetenskap och forskning.

Mot slutet av republikens tid likställdes hon med grekernas Athena och dyrkades sedermera som krigisk gudinna. Minervas viktigaste högtid Quinquatrus firades 19-23 mars under stor anslutning särskilt av yrkesutövare.
Skolorna hade under dessa dagar ferier, och lärarna erhöll ofta en extra gåva.

Länkar
Grand Central Terminal Här finner du bland annat information om de olika events som kommer att prägla jubileumsåret.
Wikipedia om Grans Central Terminal


Skrotbokens länkar
Länk till alla tidigare publicerade inlägg där vi inspirerats av något särskilt, som en bild, en bok, ett ting och så vidare.

0 kommentarer: